Svátek má Helena

Mimořádné zastupitelstvo 5.6.2014 zvolilo nového místostarostu města

Rezignace Ing. Michala Bredy na mandát člena zastupitelstva – to byl jediný bod na pořadu mimořádného jednání úvalského zastupitelstva dne 5.6.2014 . Na uvolněné místo nastupuje podle zákona náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí daném výsledkem voleb, a to dnem 1.6.2014. Tímto náhradníkem (po odstoupení předchozích) je pan Bc. Jan Němec, člen Otevřených Úval, který současně složil slib zastupitele a stal se tak novým členem úvalského zastupitelstva.   ...pokračování...

Následně byla navržena volba místostarosty, protože zastupitelstvo v listopadu 2010 určilo počet místostarostů na dva a současně určilo, že pro výkon funkce místostarosty bude jeden člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn (druhý místostarosta bude funkci vykonávat jako neuvolněný). Petr Borecký se přihlásil ke své nominaci. Seznámil zastupitele a přítomné občany s tím, které projekty považuje za prioritní do komunálních voleb vyřešit (výstavba MŠ v Cukrovaru, stavební úpravy ZŠ, příprava města na dotační období 2014 – 2019, realizace rekonstrukce letos plánovaných ulic) a současně vysvětlil, proč je jeden z koaličních partnerů – ČSSD proti volbě nového místostarosty a čím tuto volbu úvalská sociální demokracie podmiňuje.  JUDr. Petržílek následně hovořil o otevřeném dopise, který předchozího dne zaslal všem zastupitelům. V tomto dopise navrhoval odklad voleb a současně informoval, že podpora ČSSD pro Mgr. Boreckého byla podmíněna podporou rozpracovaného projektu - cyklotrasy Bendlova stezka (propojení ulice Podhájí a rybníků Prokůpčák asfaltovou cestou přes les pod Vinicí),  kterou Mgr. Borecký odmítl vzhledem vysokým nákladům na tuto akci (cca 10 mil. Kč, spoluúčast města cca 2,5 mil. Kč), napjatému rozpočtu města a sporným dopadům na životní prostředí podpořit a toto stanovisko Otevřených Úval na jednání zastupitelstva zopakoval.

Zastupitelstvo následně rozhodlo, že místostarosta bude volen na tomto jednání a poté rozhodovalo v tajné volbě, ve které byl zvolen Mgr. Petr Borecký. Jelikož funkce místostarosty je neslučitelná s funkcí ve výboru zastupitelstva  byla v tajné volbě zvolena nová předsedkyně finančního výboru – Ing. Ludmila Milerová. Protikandidátem byla Ing. Helena Váňová. V rámci obecné diskuse hovořil Ing. Černý o nutnosti koordinace a pokračování v programu ITI (dotační program pražské aglomerace příštím období) . Dr. Pokorný požadoval na příští jednání aktuální přehled projektů města a jejich kofinancování. Mgr. Mahdal zmínil závažnou situaci kanálových vpustí v ulici U Hostína, která byla během květnových přívalových dešťů již dvakrát zatopena. Starosta pověřil jednáním s developerem projektu Hostín a řešením situace odbor investiční (vedoucí paní Reicheltová). K problematice následků přívalových dešťů se vyjádřil i pan Štěpánovský a pan Kolařík.  V diskusi vystoupila Ing. Horová, která se dotazovala, jestli pochopila správně, že úvalská ČSSD podmiňovala svoji podporu pro Mgr. Boreckého tím, že on podpoří realizaci Bendlovy stezky. Pan Petržílek toto potvrdil. Následně bylo jednání ukončeno.

Mgr. Petr Borecký, místostarosta města Úvaly

 

 

9. 06. 2014

Mahdal Marek

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist