Svátek má Čeněk

Jak se to má s kapacitou mateřských školek po výstavbě MŠ Cukrovar

Podobně, jako někteří z Vás, jsem dostal informaci, že je sice dobře, že se staví nová mateřská školka v Cukrovaru s kapacitou 50 dětí, ale že „… projekt počítá s dnešním počtem dětí. Co ale bude s těmi, jejichž mladí rodiče se nastěhují do nově stavěných domů? Do Cukrovaru se vejdou děti současné, nikoli budoucí…“

Rád bych s tímto názorem polemizoval.

Současný stav kapacity předškolních zařízení je v Úvalech následující:

  • MŠ Kollárova – 175 dětí
  • MŠ Pražská – 45 dětí

Celkem tedy 220 dětí. Po dostavbě MŠ Cukrovar tedy bude kapacita městských předškolních zařízení 270 dětí. Mimo toho existuje v Úvalech nabídka míst v soukromých školkách o kapacitě cca 40 dětí. Je mi jasné, že většina rodičů zejména z finančních důvodů bude preferovat školky obecní, část rodičů však zvolí školky soukromé, už proto, že oproti městským školkám mohou nabídnout jiný způsob práce s dětmi nebo rozšířenou výuku jazyků atd.

Při přípravě projektu MŠ Cukrovar město vycházelo z demografické studie, kterou pro něj na konci roku 2013 zpracovala firma Výzkumy Soukup. Tato studie nezahrnovala výstavbu na Hostíně, protože tam na základě smluv s městem je výstavba nové MŠ řešena, ale zabývala se všemi ostatními rozvojovými plochami ve městě.

Výsledkem jsou tři scénáře vývoje počtu obyvatel a tím i dětí ve věku 3 – 5 let. Jde o scénář minimální, střední a maximální (podmínky pro naplnění těchto scénářů najdete ve studii na straně 22 – 24). Podle těchto scénářů vychází pro roky 2016 – 2023 následující počty dětí:

Co nám z toho vyplývá?

V nejhorším případě nám počet 3 – 5 letých dětí (tedy předškolní věk) bude oscilovat v letech 2015 – 2021 kolem počtu 310 – 320 dětí pro daný rok, přičemž v pravděpodobné střední variantě bude počet těchto dětí klesat ve stejných letech z počtu 310 dětí na cca 260 dětí.

Vzhledem k výše uvedeným kapacitám předškolních zařízení je zřejmé, že i v nejhorší variantě nám kapacity městských a soukromých školek plně pokryjí kapacitu 3 – 5 letých dětí v Úvalech, při střední a nižší variantě tuto kapacitu pokryjí pouze městské školky.

Pokud jde o samotnou školku v Cukrovaru, je stavěna modulovým způsobem, čili ji lze poměrně snadno rozšířit o další modul s kapacitou 50 dětí, případně stavět další moduly jako I. stupeň ZŠ s kapacitou tří tříd po 25 dětech.

Závěr: tvrzení, že po výstavbě nové školky v Cukrovaru nebude město Úvaly schopné pokrýt potřeby dětí od cca 3 let věku, není dle mého názoru odůvodněné.

16. 08. 2014

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

vloženo: 19.08.2014 10:44

autor: Michaela Černá

nadpis: Kapacita MŠ v Cukrovaru podle Vámi uváděných čísel stačit nebude

Kapacita MŠ v Cukrovaru podle Vámi uváděných čísel stačit nebude.
Letos bylo do MŠ přijato 75 dětí a odmítnuto 88 dětí. (A to jsou jen ty, jejichž rodiče se o zápis pokoušeli. Celá řada rodičů k zápisu nešla, protože předem odhadli, že jejich tříleté dítě přijato nebude a skutečně byly přijaté pouze čtyřleté a starší děti.)
A tedy navýšení kapacity o 50 míst (viz Cukrovar) pomůže (vámi citovaný článek tento projekt přece nekritizuje), ale situaci zdaleka nevyřeší, když už dnes nám shází minimálně 88 míst.
Navíc podle vámi uváděné studie doroste příští rok do školkového věku opět více dětí, než těch, které školku opustí.
50 míst v Cukrovaru tedy nepokryje "poptávku" po 88 (ne-li více!) místech pro děti.

Jsem velice ráda, že Vás článek v Úvalských novinách tolik zaujal, že na něj reagujete :)

reagovat

vloženo: 26.08.2014 10:59

autor: Petr Borecký - Otevřené Úvaly

nadpis: Re: Kapacita MŠ v Cukrovaru podle Vámi uváděných čísel stačit nebude

Vážená paní Černá,
obávám se, že špatně interpretujete správná čísla ...

Proč si to myslím? Protože vycházím z těchto skutečností:
Děti v evidenci obyvatel (matrika) narozené v roce:

2012 99 dětí
2013 92 dětí
2014 (1-7) 40 dětí

Počet dětí, které se hlásily na MŠ Pražská + Kollárova (sčítám kapacity obou školek, vyřazuji duplicity – rodiče, kteří hlásili děti na obě školky a samozřejmě počítám s rodiči, kteří přihlašovali dítě jen na jednu školku). Od roku 2013 jsou MŠ Pražská a MŠ Kollárova jen jeden subjekt.

Přihlášeno Přijato Nepřijato/spln. kritéria
2010/2011 127 59 68 n/a
2011/2012 166 102 64 / 34
2012/2013 146 94 52 / 46
2013/2014 134 59 75 / 45
2014/2015 165 84 79 / 56

Z výše uvedených čísel je zřejmé, že u minulých 4 zápisů nebylo přijato vždy cca kolem 50 dětí, které splnily kritéria stanovená pro přijetí do městských školek (dosažení 3 let věku, trvalé bydliště v Úvalech atd.).

Pokud se podíváte na přijímací kapacitu školek v jednotlivých ročnících, je zřejmé, že tato činí v průměru cca 80 dětí pro jeden ročník. Nárůstem o 50 míst se nám kapacita zvedne na cca 95 dětí pro jednotlivé ročníky (přepočet tříd na v průměru tříletou docházku), což jak je z údajů matriky zřejmé, nám v podstatě pokrývá počet dětí, které nám v Úvalech ročně v daných ročnících přibývají.

Děti narozené roku 2012 se nám tedy projeví na počtu přihlášených do MŠ ve školním roce 2015/2016. Město by tedy mělo být schopno ve svých školkách poskytnout prostor téměř všem tříletým dětem, které o to budou mít zájem.

Opět do tohoto počtu nezapočítávám kapacity soukromých školek, které jistě (a já jim to jen přeji) budou částí rodičů preferovány.

Pokud jde o lesní školku, budu jen rád, pokud v Úvalech vznikne, ale osobně si myslím (je to jen můj názor a netvrdím, že správný), že se bude jednat o nabídku jen pro část rodičů.

P.S. nereagoval jsem jen na článek ve Vašich novinách, ale i na dotazy rodičů.
P.P.S. Ideální by samozřejmě bylo, pokud bychom v Úvalech byli schopni zajistit předškolní výchovu již od jeslí, ale na to město opravdu nemá a v dohledné době mít nebude :-(

reagovat

vloženo: 1.09.2014 17:52

autor: Michaela Černá

nadpis: apacita MŠ v Cukrovaru podle Vámi uváděných čísel stačit nebude

Pane Borecký,
máte tedy jiná čísla, než která byla zveřejněna na vratech školky jako oficiální výsledky o (ne)přijetí dětí do školky - tam bylo 75 přijatých a 88 nepřijatých (z toto 67 splnilo kritéria.)

Každopodáně jsem ráda, že jste informace doplnil, teď je (pokud tedy Vaše čísla jsou ta ještě oficiálnější!!) věc trochu zřejmější.

Na pointě mého článku (který citujete bez uvedení autorství, proto jsem byla nucena reagovat) to však stejně nic nemění. Jsem moc ráda, že s myšlenkou lesní školky se mnou souhlasíte.

reagovat

© BECC Design

TOPlist