Svátek má Martina

Parkoviště u nádraží a přestupní terminál bus/vlak/auto/kolo. Co nového?

V souvislosti s rekonstrukcí drážního koridoru jsou již dlouhodobě připravovány zásadní změny, které povedou k radikálnímu zlepšení dopravní situace po skončení rekon...strukce drážního koridoru. Jedná se zejména o následující dvě investice:

  1. Vytvoření parkoviště pro cca 100 aut severně od nádražní budovy.
  2. Vytvoření terminálu pro autobusy jižně od nádražní budovy.

Poslední jednání s Českými drahami proběhlo 29. září 2014. Přípravu parkoviště částečně ovlivňuje skutečnost, že tyto pozemky budou převedeny z majetku Českých drah do majetku Správy železniční dopravní cesty (SŽDC); na přípravě projektu a financování parkoviště se tedy budou podílet tři subjekty.Vzhledem k tomu, že by České dráhy a.s. mohly městu úvaly odprodat tyto pozemky pravděpodobně jen za tržní cenu – a vzhledem k tomu, že se jedná o investici důležitou nejen pro město, ale i pro kvalitu služeb organizací zajišťujících vlakovou dopravu, bude zpracován „společný projekt“ města a Českých drah a.s. (popřípadě i SŽDC) a na tento projekt budou hledány dotační prostředky. Nabízí se možnost získat projekty v rámci ITI (Integrované strategie pražské metropolitní oblasti).Co se týká nového autobusového terminálu, bude to záležitost města s Českých drah a.s. I na tuto akci však bude potřeba získat dotační prostředky; v projektové dokumentaci pak musí být zahrnuta i demolice současných staveb. V současné době tedy probíhá složitá příprava těchto investičních akcí.
Ještě informace k nádražní budově: Také nádražní budova bude z Českých drah a.s. převedena pod SŽDC. K její rekonstrukci ale dojde, úvalská nádražní budova, vzhledem k tomu, že se Úvaly staly důležitým dopravním uzlem, dostala před jinými budovami „zelenou“. V dohledné době v ní navíc vznikne i pekárna firma „McBaker“, která se nyní již realizuje.

29. 09. 2014

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist