Svátek má Johana

Město Úvaly připravuje svůj první generel zeleně

Město Úvaly přikročilo ke zpracování základního konceptu pro péči o městskou zeleň, a to Generelu zeleně. Zpracovatelem je pan Ing. Lukáš Štefl, Ph.D z atelieru pro zahradní a krajinářskou tvorbu JARDINS. Více si můžete přečíst uvnitř zprávy ...

Tento dokument pomůže městu vytvářet vizi dalšího rozvoje městské zeleně a péče o ní, napomůže ke zkvalitnění systému městské zeleně a jejich jednotlivých ploch a bude sloužit jako podklad pro zpracování další územně plánovací, technicko provozní nebo koncepční dokumentace.

Jinými slovy nám tento dokument pomůže plánovat péči o stávající zeleň v Úvalech (parky, náměstí, ulice, Vinice) a zároveň vnese řád do plánování a realizace nových ulic a veřejných prostor města.

Zajímá-li Vás problematika městské zeleně, není-li Vám lhostejné, v jakém prostředí bydlíme, tak přijďte diskutovat se zpracovatelem Generelu zeleně panem Ing. Lukášem Šteflem, Ph.D z atelieru pro zahradní a krajinářskou tvorbu JARDINS 24. května 2016 v 18:00 hodin v kulturním sále DPS na nám. Svobody v Úvalech.

Cílem diskuse je zapracování Vašich připomínek do tohoto dokumentu tak, aby se mohl stát dlouhodobým základem pro další rozvoj zeleně v Úvalech.

Věříme, že díky Generelu zeleně bude více využito potenciálu ploch městské zeleně a že nám napomůže zvýšit atraktivitu města pro jeho obyvatele i návštěvníky.

Samotný návrh Generelu zeleně v Úvalech bude zveřejněn v nejbližších dnech na webu města v sekci životní prostředí.

Těšíme se na Vaši účast!

18. 04. 2016

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist