Svátek má Čeněk

8.3.2007 se koná veřejné zasedání zastupitelstva

Přinášíme Vám podrobnější informace o programu zasedání. Na programu zasedání má být mimo obvyklých bodů (zpráva o činnosti vedení města, zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru) též prezentace dostavby školy na náměstí za přítomnosti architektů, kteří projekt navrhují a hlasování o umístění a výstavbě skateparku v Úvalech. Zvláště informace o dostavbě úvalské školy mohou být velmi zajímavé pro úvalskou veřejnost, už proto, že jedná o záměr dostavby, který vzbudil značný ohlas a je částí Úvaláků vnímán jako sporný. Více informací najdete uvnitř aktuality.  

Plánovaný program veřejného zasedání zastupitelstva dne 8.3.2007 

 1. Zpráva o činnosti vedení města
 2. Jednací řád zastupitelstva
 3. Informace o dostavbě základní školy
 4. Programové prohlášení
 5. Penále za dotaci na DPS
 6. Přijetí peněžního daru městem
 7. Úprava rozpočtu na rok 2007
 8. Krizový plán města Úvaly
 9. Střet zájmů členů poradních sborů
 10. Privatizace zdravotního střediska
 11. Informatizace městského úřadu
 12. Řešení problematiky stavebního úřadu
 13. Směna pozemklů s ing. Krutským
 14. Dodržování povolené rychlosti ve městě
 15. Problematika vozidel sboru dobrovolných hasičů
 16. Skate park v Úvalech
 17. Prodej pozemků společnosti Panda Plus
 18. Prodej pozemků pro prodejnu Diskont Plus
 19. Revokace usnesení Z-077/06
 20. Obnovení souhlasu pro stavební řízení - Horoušánky
 21. Informace o sušině kalů a o Jirenských prameništích
 22. Analýza pitné vody
 23. Zveřejnění záměru prodeje pozemku 3841/1
 24. Věcné břemeno - Telefonica O2
 25. Zapojení města do Národní sítě zdravých měst
 26. Kronikářský zápis za rok 2006
 27. Zpráva finančního výboru
 28. Zpráva kontrolního výboru 

Naše poznámky k některým bodům programu 

2. Jednací řád zastupitelstva  

Jednací řád je zcela nový a vychází jak z praktických poznatků ze zasedání zastupitelstva, tak ze zákona.  Z hlediska našeho sdružení namítáme, že:

 • vypadlo již přijaté usnesení o zveřejňování plného znění zápisu usnesení zastupitelstva na webu města, včetně údajů o tom, jak který zastupitel hlasoval. Dle informací od zpracovatelů se jednalo o nedopatření, které bude napraveno. 
 • opět není zohledněno, aby se alespoň krátká diskuse k dotazům občanů činila na začátku a nikoli na konci jednání, které se často velmi protahuje - snad se podařilo dohodnout, že diskuse se bude konat hruba v polovině jednání zastupitelstva a tato dohoda se objeví ve finálním znění jednacího řádu.

3. Informace o dostavbě základní školy  

V tomto bodě se nejedná pouze o informaci o dostavbě ZŠ, ale zastupitelstvo by mělo odsouhlasit další projektové práce za cca 1 361 000 Kč tak, aby mohl být projekt podán ke stavebnímu povolené. Naše stanovisko, je, že i když máme vůči dostavbě školy vážné výhrady, které opakovaně prezentujeme, jsme schopni akceptovat, že se jedná o menšinový názor. 

Abychom však byli ochotni dostavbu školy dle předloženého návrhu podpořit, chceme vědět, jestli tato dostavba bude řešit kapacitní problémy úvalské školy v dlouhodobějším horizontu. Požadujeme tedy, aby byla zastupitelstvu předložena demografická studie, která prokazuje, že dostavba školy bude kapacitně řešit problémy Úval a po dokončení školy nevzniknou kapacitní problémy, a to i s ohledem na to, že již současné zastupitelstvo schválilo změny územního plánu, které předpokládají výrazný růst města.

Pokud tato demografická studie neexistuje, požadujeme zpracování alternativního projektu s více třídami. Nevyřešená otázka zůstává pořád ohledně financování a připadá nám nerozumné spoléhat na podporu ze státního rozpočtu (viz dlouholetý analogický problém Říčan u Prahy).  

5. Penále za dotaci na DPS  

Jak jsme již informovali, město bude muset státu zaplatit 896 000 Kč, s tím již nyní nelze prakticky nic dělat. Budeme důsledně dbát na to, aby byla prošetřena odpovědnost konkrétních osob.  

6. Přijetí peněžního daru městem  

Firma MEI Holding a.s. nabízí městu Úvaly finanční dar 300 000 Kč. Dle informací od paní místostarostky se jedná o budoucího investora nové zástavby na Slovanech /viz změny územního plánu/. Smlouva o daru není podmíněna žádným plněním města a je v tomto ohledu i dle našeho názoru zcela nekonfliktní. Pokud jde o samotnou společnost MEI Holding, jedná se o akciový investiční fond působící v ČR, SR, Rumunsku a Bulharsku. MEI Holding založil pro podnikání v Úvalech společnost Úvaly development s.r.o. (viz www.justice.cz).  

7. Úprava rozpočtu na rok 2007  

Navržené úpravy v rozpočtu jsou spojené zejména s kauzou DPS a dále je zohledněn plánovaný nárůst zaměstnanců stavebního úřadu, investice do informatizace městského úřadu a fungování pečovatelské služby. Do značné míry se jedná pouze o přesuny položek, přesto se jedná o nárůst výdajů, dle našeho názoru však odůvodněný.  

9. Střet zájmů členů poradních sborů  

Připravený dokument vychází z našich námitek, které jsme vznášeli zejména vůči osobě pana Kroutila ve vedení stavební komise, ale stejně tak se například může Karla Linharta nebo Dany Polákové v komisi pro sport - i když zde se nejedná o výkon podnikatelské činnosti.

Pan starosta připravil poměrně kvalitní a transparentní dokument, který má jednu vadu - nejedná se o závazný předpis, ale o doporučení. Požadujeme, aby byl tento dokument zastupitelstvem schválen jako závazný dokument a aby ho rada vydala jako závazný pro komise.

Jsme přesvědčeni, že se v tomto případě nejedná o problematickou záležitost, už s ohledem na to, že se současné zastupitelstvo připojilo k etickému kodexu zastupitele.  

10. Privatizace zdravotního střediska  

Název je zavádějící, jedná se o dlouhodobý (nejspíše desetiletý) pronájem, budova zůstane v majetku města. Součástí podmínek pronájmu bude rostoucí výše nájmu, opravení střediska a zachování rozsahu služeb. Požadujeme, aby byla jasně stanovena hodnotící kritéria a tato kritéria byla zveřejněna. Dle našeho názoru se jedná o rozumný záměr, jehož realizace se občané Úval v případně kvalitního zajištění výběrového řízení a následného zpracování smlouvy nemusí obávat. Naopak, zdravotnické služby pro Úvaláky by měly doznat zlepšení.  

11. Informatizace městského úřadu  

Na základě proběhlé pasportizace HW a SW na úřadě je zřejmé, že je naprosto nezbytné investovat do HW a SW na úřadě. Jsme přesvědčeni, že modernizace městského úřadu je základním předpokladem pro zlepšení jeho selužeb úvalským občanům. Budeme tento záměr podporovat   

19. Revokace usnesení Z-077/06  

Jde o to, že v Horoušánkách je pozemek města o ploše 776 m2, který město mělo původně prodat soukromým zájemcům. Následně město zjistilo, že v této lokalitě nemá žádný pozemek, který by mohl sloužit jako dětské hřiště. Vedení města proto navrhuje tento prodej zrušit a nechat pozemek jako rezervu pro hřiště.  

23. Zveřejnění záměru prodeje pozemku 3841/1  

Jedná se o prodej pozemku města - v podstatě škarpy a vjezdu na pole v ulici Dobročovická (vlevo u cedule konec města, pokud jedete na Dobročovice) v Radlické čtvrti. Tento prodej souvisí se změnou územního plánu a projektem výstavby RD a ŘRD v této lokalitě. Toto bylo součástí změn územního plánu schváleného v prosinci 2006. Zjišťujeme k tomuto záměru další informace.   

27. Zpráva finančního výboru, 28. Zpráva kontrolního výboru  

Součástí zpráv finančního a kontrolního výboru jsou kontrolní zprávy k jednotlivým akcím města realizovaným v nedávné minulosti (navážka PT Servisu, výstavba vodovodu v Radlické čtvrti, likvidace černé skládky na Slovanech atd.). Budeme prosazovat zveřejnění těchto zpráv na internetu.

26. 02. 2007

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

vloženo: 2.03.2007 10:26

autor: výpis

nadpis: Úvaly Development, s.r.o.

http://www.justice.cz/xqw/xervlet/insl/index?sysinf.@typ=or&sysinf.@strana=searchResults&hledani.@typ=subjekt&hledani.forma - t.typHledani=x*&hledani.podminka.subjekt=%DAvaly+development+s.r.o.&Image1.x=11&Image1.y=7 -

reagovat

vloženo: 2.03.2007 11:16

autor: Nízká země

nadpis: Spojitosti

viz. Prah Úvaly ....umí tu někdo holadsky ???

http://www.mei.nl/index_meof2.php?cat_id=6&fonds_id=47

reagovat

vloženo: 3.03.2007 16:02

autor: Olovo

nadpis: Překlad do češtiny

Praha Úvaly
Kenmerken
Investovaná suma: EUR 2,7 milionů
Podíl: 25%
Osoba odpovědná za projekt: Drs. Ing. P.H.M. Winkelman
Project manager: Dhr. T. Horak
Odhadovaná výnosnost: 78%
Odhadovaná doba projektu: circa 3 roky
Země: Česko
Místo: Praha Úvaly
Typ projektu: Rozvojový projekt

Popis:
MEOF má 25% podíl ve společnosti Úvaly Development s.r.o.. Úvaly Development s.r.o. je vlastník cirka 70 hektarů půdy v obci Praha Úvaly. Nákupní cena (včetně. nákladů) činila EUR 15,50 za m?. Půda bude mít za účel výstavbu rezidenční, komerční a lehký průmysl. Projekt bude trvat asi 3 roky. Celková investice do projektu včetně nákladů bude EUR 10,8 milionů.

Sorry za případné drobné chybky, když tak mi je lepší holandštináři opraví.

reagovat

vloženo: 3.03.2007 16:03

autor: Honza K.

nadpis: Obrázek

Nebyl ten obrázek, co je na tom holandským webu, náhodou na titulce Vašeho časopisu?

reagovat

vloženo: 3.03.2007 16:05

autor: Petr Borecký - Otevřené Úvaly

nadpis: Re: obrázek

Ano, je to velmi podobné, i když my máme jiný zdroj. Jenom nevím, co znamenají ta číselná označení. Nicméně, řekl bych, že se naše informace (bohužel) postupně potvrzují.

reagovat

vloženo: 5.03.2007 15:57

autor: P. Neugebauerova

nadpis: par podnetu a byla bych rada i za nejakou odpoved

Dobry den, nejsou mi zcela jasne nektere body jednani zastupitelstva, a proto bych se rada poinformovala ohledne jeho zasedani. Pokud by mi nekdo z Vas dokazal dokonce odpovedet na nektere me dotazy, byla bych moc rada. Jeste neco malo k organizacni strance veci - verejne zasedani zastupitelstva se kona v DPS od 18 hodin? Dekuji za odpovedi. Bod c. 1: jednani o dostavbe skoly. Predpokladam, ze jsou to jen finalni jednani a obyvatele nemohou vyjadrit svuj nesouhlas s vybranym projektem zastupitelu (pokud je to stale ten puvodni, kde dostavba skoly vypada jako diskontni prodejna nebo vyrobni hala). Bod č. 2 navrh pro stavbu firmou MEI holding + zmena uzemniho planu a dalsi stavejici firmy. Dozvedela jsem se, ze mozna planovanou silnici R ovlivni fakt, ze vedeni nynejsi trasy jdouci pres Jirny, je problemove. Je zde totiz pitny zdroj a posun neni jednoduchy kvuli nesouhlasu jinych obci. Tudiz planovana silnice bude koncit pouze za Slovany. Co je na tomto pravdy? Ma pak tedy smysl dovolit v zmene uzemniho planu vystavbu logistickych skladu nebo stredniho prumyslu atd. (protoze pokud tu budou stat sklady a silnice nebude navazujici az k hradecke, tak to myslim nebude znamenat zadne ulevy od aut pro Uvaly, ba prave naopak). Dale k zamysleni: vystavba hal - je potreba vzit v uvahu jejich zazemi, vybudovani pripojek (kanalizace, elektrika, voda - viz soucasna kapacita), bezpecnostnich pravidel z hlediska znecistovani okoli nebo nedej boze v pripade jejich zaniku, kdo odstrani zrezivele plechy atd. A bod c. 3 financni bilance mesta. Strana prijmy - rapidni snizeni najmu z bytu ZS (proc - staly se sluzebnimi byty mesta?), poplatky knihovna - proc zahrnuty poplatky z knihovny v letosnim roce a minulem ne, doslo ke zmene druhu organizace - vysvetleni?, hrbitov sluzby - proc najednou tak enormni narust za poplatky, nebo jen hledani planovanych penez pro dorovnani rozpoctu?, nejvice zarazejici prijmy z prodeje nemovitosti - pokud se jedna o navrh neboli plan, tak by to preci nemelo byt zde uvedeno - protoze prodej nemovitosti nebo pozemku nemusi vyjit a tudiz to neni jisty dolozitelny prijem (dle Evropskeho standardu se neuvadi do rozvahy v planu), pro zamysleni - takze sve skuliny v rozpoctu hodlame kryt prodeji majetku mesta? A co se stane az nebude co prodavat? A jeste jedna vec co znamena Depozit Hochman? Zn. ze mesto bez upozorneni obcanu uz sjednalo dalsi vystavby rodinnych domku anebo obri zmeny z hlediska urbanistickeho bez informovani svych obcanu? Je zde spousta veci k zamysleni, ale myslim ze techto par bodu by stacilo. Bylo by fajn, kdyby se na ne nekomu podarilo odpovedet. Rada bych se zucastnila verejneho zasedani, ale kdyz se clovek nema moznost pomalu se vyjadrit nebo jeho podnet k nicemu nepomuze, pak je to tezke.

reagovat

vloženo: 5.03.2007 17:02

autor: Petr Borecký - Otevřené Úvaly

nadpis: Re: par podnetu a byla bych rada i za nejakou odpoved

Dobrý den, odpovědi na Vaše otázky:
1) Zasedání zastupitelstva: 18.00, sál DPS
2) Dostavba školy
nejedná se o finální jednání, v této chvíli se schvaluje pokračování v projektových pracech, aby byl projekt připraven ke stavebnímu povolení. Občané pořád svůj (ne)souhlas pořád dát najevo mohou. Jsem přesvědčen, že pokud takovýchto občanů bylo více, zastupitelé by to museli vzít v potaz. Osobně si myslím, že město dostavbu školy potřebuje, ale ne dle předloženého projektu a kapacity.
3) MEI Holding a nová zástavba
Na tomto zasedání se o územním plánu jednat nemá. Náš negativní názor na tyto změny znáte. Pokud jde o vedení okruhu kolem Jiren, je pravda, že tyto problémy existují a řeší se. Spíše než z důvodů ochrany životního prostředí bych očekával, že se stavba obchvatu nebude realizovat kvůli nedostatku peněz. To, že rozsáhlá zástavba na jihu a jihovýchodě Úval do města přivede dopravu je zřejmé, budeme se proto snažit zastupitele, kteří hlasovali pro koncept V.B, aby svůj názor ještě zvážili.
4) Pokud jde o rozpočet města, tak Vaše dotazy jsou zcela na místě. V tuto chvíli však na ně nemohu kompletně odpovědět, protože zpráva k rozpočtu na rok 2007 je součástí zprávy o činnosti finančního výboru, která bude předkládána zastupitelstvu. Obecně lze říci, že rozpočet pro rok 2007 nebyl připraven právě nejlépe (přesto jsme pro něj hlasovali i my - zastupitelé za OÚ, protože jsme nechtěli novému vedení města ztěžovat situaci hned na počátku jeho funkčního období). Pokud se týká depozitu Hochman, jedná se o peníze uložené firmou Čechoslávie jako příspěvek na výstavbu kanalizace v rámci nové výstavby na Slovanech. Pokud jde o příjmy za prodej pozemků, jedná se o příjmy za pozemky prodané pro výstavbu Diskontu Plus.

Jinak malý dovětek. Myslím si, že občan v Úvalech pořád možnost vyslovit svůj názor má a že je možné leccos ovlivnit. Jen je třeba být aktivní, třeba i v rámci našeho sdružení :-)

reagovat

© BECC Design

TOPlist