Svátek má Drahomíra

Bude dostavba školy stačit pro potřeby Úval? A co kapacita školek?

Naše město zřejmě čeká v nejbližších letech výrazný růst počtu obyvatel. Jsme na to připraveni?

Již delší dobu probíhá v Úvalech debata o plánované dostavbě základní školy na náměstí Arnošta z Pardubic. Kromě této debaty se rovněž diskutuje otázka kapacity úvalských mateřských školek.

Takže bylo jen logické, že se na programu jednání zastupitelstva dne 8.3. objevil bod "Informace o dostavbě základní školy", v jehož rámci zastupitelstvo mělo schválit (a nakonec většinou hlasů schválilo, zástupci Otevřených Úval se hlasování zdrželi) pokračování v projektových pracích na dostavbě školy.

Stejně jako většina Úvaláků si myslíme, že dostavba školy je jednou z klíčových investic, které naše město čekají. Proto je důležité, aby byly zváženy všechny pro a proti, započtena všechna rizika. O sdružení Otevřené Úvaly je známo, že jeho členové dostavbu školy v minulosti kritizovali a vystupovali proti ní.

Ponechme nyní stranou hlediska architektonická a diskuse o vhodnosti, či spíše nevhodnosti dostavby na náměstí (koneckonců, může se jednat jen o náš menšinový a laický názor, architektům se projekt líbí). Podívejme se nyní na riziko kapacitní. Bude dostavba školy stačit pro budoucí potřeby Úval?

Naši zastupitelé tedy před zasedáním zastupitelstva požádali pana starostu - MUDr. Šťastného o předložení demografické studie (studie o vývoji a struktuře obyvatel města), ze které návrh dostavby vycházel. Na základě této žádosti byl zastupitelům předložen tento dokument - Základní škola v Úvalech - perspektivy a prognóza.

Nutno říci, že nás obsah tohoto dokumentu překvapil. Upřímně řečeno, je hezké si počíst o tom, jak naše škola bude přívětivá, přátelská a skvělá, ale demografický odhad počtu obyvatel Úval je něco jiného. Přišlo nám neuvěřitelné, že zastupitelstvo bude rozhodovat o pokračování v tak velkém projektu, aniž známe základní vstupy... Zkusili jsme tedy něco, o co jsme žádali, zpracovat sami. Výsledek najdete v sekci Dokumenty - Demografická studie Úval. Před samotným dnem konání zastupitelstva jsme tuto studii zaslali všem členům zastupitelstva.

Co z této studie plyne?

  1. Navrhovaná dostavba školy bude kapacitně stačit, to však za předpokladu, že nebude realizována výstavba v rozsahu dle změn územního plánu schválených zastupitelstvem dne 21.12.2006. Bude - li výstavba v tomto rozsahu realizována, bude třeba výrazně vyšší kapacita základní školy.
  2. již v příštím roce lze čekat nedostatek míst v mateřských školách a tento problém se bude dále zhoršovat. Za tři roky by mohlo v Úvalech v mateřských školkách chybět až 40 míst.

Jinými slovy, může se stát, že naše město nákladem 100 milionů Kč dostaví základní školu, ale již v okamžiku dokončení této dostavby nebude kapacita základní školy postačovat.

Musíme si také položit otázku, jak dále se Speciální školou v Úvalech. Trend je celospolečensky jasný - směřuje k integraci "normálních" základních a speciálních škol. Budova speciální školy patří městu, nicméně samotnou školu zřizuje kraj. Nebylo by tedy logické, aby kraj pomohl řešit problémy Úval se školou, když Úvaly řeší problém kraje s umístěním speciální školy?

Výrazně větším problémem pak je nepostačující kapacita školek. Tato situace by se zcela určitě měla stát jedním z témat zastupitelů v letošním roce.

Opět (a to opakujeme již poněkolikáté) vyvstává jasná potřeba velmi opatrného přístupu k velkým developerským projektům v našem městě. Zcela určitě je nutné trvat na jejich podílu na investicích do občanské vybavenosti našeho města.

13. 03. 2007

Borecký Petr

Diskuse ke článku

nadpis:
autor:
zpráva:
Spočítejte:
  • prosím nepoužívejte (x)html tagy
  • odkazy jsou generovány automaticky

vložit příspěvek

vloženo: 14.03.2007 09:38

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Demografická studie Úval

Přečetl jsem si demografickou studii Úval. Je zpracována přehledně a výstižně - dobrá práce. Ten druhý - patnáctistránkový elaborát mi připomíná budovatelské články z minulé éry :...-)

reagovat

vloženo: 9.05.2007 01:23

autor: Martina Tesaříková

nadpis: Demografická studie

Dobrý den,

zcela náhodou jsem se dostala na Vaše stránky a demografickou studii. Jsem ráda, že moje práce, kterou jsem dělala pro Mnichovice, nepřišla vniveč a sdružení "Otevřené Úvaly" ji využilo jako podstatný základ pro svou práci (a tímto také děkuji předchozímu diskutujícímu za ocenění přehlednosti a výstižnosti).

Bohužel u nás v Mnichovicích jsem se studií neuspěla. Demografický odhad byl součástí námitky proti rozsáhlé změně územního plánu, kterou podala dvě občanská sdružení zastupující rodiče předškolních a školních dětí. Nikdo na tuto námitku neodpověděl, uvedené výsledky jsou zpochybňovány.

Na závěr si jen dovoluji požádat, aby v použitých pramenech bylo opraveno mé příjmení (nejsem Tesařová, jen Tesaříková :-) a doplněn odkaz na webové stránky, kde je studie uvedena - web.iol.cz/tes

Děkuji a držím vám palce, aby dopady nové výstavby na školství a Úvaly vůbec byly co nejmenší.

Zdraví

Martina Tesaříková

reagovat

vloženo: 10.05.2007 10:24

autor: Petr Borecký

nadpis: Re: demografická studie

Dobrý den, paní Tesaříková,

omlouvám se za chybu ve jméně, je opravena. Bohužel u nás v Úvalech jsme se nedostali ani ke zpochybňování této studie - zastupitelé se jí vůbec nezabývali... :-(

Koukám, že se situace v okolí Prahy všude opakuje jak přes kopírák.

Také držíme palce!

reagovat

© BECC Design

TOPlist