Svátek má Helena

Autobusy v Úvalech budou měnit jízdní řády

Máte připomínky k jízdním řádům autobusů ve Vaší čtvrti? Zašlete je Komisi pro dopravní obslužnost!

Dnes 14. března se konalo zasedání Komise pro dopravní obslužnost, kterého se zúčastnil i náš člen - Richard Saidl. Uvádíme vybrané body z jednání, které týkají každého obyvatele Úval:

  1. Parkování u nádraží - na dubnovém zasedání komise bude k dispozici poslední verze projektu společnosti SUDOP na rekonstrukci úvalského nádraží, a to včetně parkovacích míst. Stávající situace s parkováním se prozatím měnit nebude (tzn. návrh vymezit v Jiráskově ulici zónu se zákazem stání nebude realizován)
  2. Připomínky k jízdním řádům autobusů - termín pro podání připomínek vůči provozovateli autobusové dopravy 20.4., komise se sejde 11.4. k jejich projednání. Do tohoto data (pochopitelně lepší je několik dnů předem) mohou občané zasílat své podněty.
  3. Středočeský kraj plánuje celkovou rekonstrukci silnice č. II/101 (Jirenská) od Nových Jiren až po silnici I/12 (Kolínská). Součástí rekonstrukce bude zřízení kruhového objezdu na křižovatce V Setých, což výrazně přispěje k řešení stávající nevyhovující bezpečnostní situace. Práce na rekonstrukci budou zahájeny již v letošním roce.

19. 03. 2007

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

vloženo: 19.03.2007 21:50

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Rozvoj PID v Úvalech - dva náměty

Návrh na zlepšení a rozvoj dopravy v jižní části Úval

V roce 2007 - 2008 doje ke značnému nárůstu obavatel Úval. Jedná se o o lokalitu Slovany, kde se dá očekávat cca + 1000 nových obyvatel. To sebou přinese i vyšší nároky na dopravní obslužnost této lokality.

Návrh k diskusi:

Zrušení zastávky "Úvaly, rozc. Slovany" směrem do centra Úval pro linku č.423 jelikož se jen cca 80 metrů odtud přes silnici I/12 nachází zastávka "Úvaly, Na Slovanech", kde linka č.423 zastavuje.

Navrhuji přejmenovat zastávku "Úvaly, rozc. Slovany" na "Úvaly, supermarket Plus".

Navrhuji zřízení zastávky "Úvaly, Nové Slovany" v nově vybudovaném zálivu u křižovatky Škvorecká a U Hostína, která bude sloužit novým obyvatelům Slovan.

_____________________________________________


Návrh linky č. 424 (úvalská vnitroměstská okružní linka)

V souvislosti s mým předchozím námětem na rozvoj veřejné dopravy v oblasti "Na
Slovanech" si Vám dovoluji předložit námět na vnitroměstský spoj, který by
přispěl k dalšímu zlepšení veřejné dopravy v Úvalech.

Navrhovaná nová linka - číslo 424 (úvalská vnitroměstká okružní linka),
případně číslo 442 (dle logiky a systému číslování ze strany ROPIDu).

Návrh trasy a četnost spojů: Linka by byla realizována v intervalu 60 minut
(tj. ve špičce ke každému druhému vlaku ve směru od Prahy - odjezd 5 minut po
příjezdu vlaku z Prahy). První spoj v 8:41 a dále po 60-ti minutách mimo 12:41
a 13:41. Poslední spoj v 17:41. Celkem tedy 8 spojů/den. Základní délka trasy
cca 5,4 km, rozšířená cca 7,4 km.

v trase:

Úvaly, žel.stanice (začátek trasy - nástupní zastávka)
Úvaly, náměstí Arnošta z Pardubic (úprava názvu zastávky, lépe vystihující
jméno náměstí a odlišení od druhého úvalského náměstí - nám.Svobody)
Úvaly, supermarket Plus, (nový název současné zastávky Úvaly, rozc.Slovany,
současná zastávka linky č.391)
Úvaly, u Škvorecké obory (nová zastávka pouze v uvedeném směru) umístěná v
zálivu pod objektem Disco Flash na hlavní silnici I/12
Úvaly, Rašínova (nová zastávka, pouze v uvedeném směru) umístěna u křižovatky
Šafaříkova, Rašínova, Klostermannova se silnicí č.101 na Jirny)

a) Varianta se zajížďkou do zastávky Úval, V Setých

Úvaly, Elektromechanika (nově umístěný zastávkový sloupek u krajnice silnice
na Jirny, poblíž stávající zastávky) - pouze v uvedeném směru
Úvaly, V Setých - s následnou smyčkou před halou továrny ESSA

b) Varianta bez zajížďky do zastávky Úval, V Setých

Úvaly, Elektromechanika - stávající zastávka
Úvaly, žel.stanice (konec trasy)


Zdůvodnění: Linka by jednak zlepšila dopravní dostupnost nejen v okrajových
částech Úval, ale i ve vlastním kompaktním městském celku tj. pomyslném
trojúhelníku - silnice č.101 na Jirny - železniční trať - silnice I/12 na Kolín.

Linkou by také byla zajištěna okamžitá dostupnost nově postaveného
supermarketu Plus. Navrhovaný 60-ti minutový interval (resp. 8 spojů/den)
reflektuje jednak finanční možnosti města, ale i dobu, potřebnou k realizaci
středně velkého nákupu v prvním úvalském supermarketu. V této souvislosti by
bylo dobré otevřít otázku určitého spolupodílení se na financování této linky
ze strany společnosti, která supermarket bude provozovat. (takový malý PPP
projekt v rámci Úval...).

reagovat

vloženo: 23.03.2007 00:25

autor:

nadpis:

Pane Mahdale, díky, Váš podnět vezmeme na jednání Komise pro dopravní obslužnost.

reagovat

vloženo: 20.03.2007 10:49

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: "Úvaly, Nové Slovany" nebo "Úvaly, Hostín"

Nově navrhovaná zastávka PID (viz. výše) by se mohla jmenovat "Úvaly, Nové Slovany" nebo "Úvaly, Hostín" podle pomístního názvu Hostína. Vzdálenost od současné zastávky "Úvaly, Na Slovanech" se může zdát malá (cca 350 m), ale je třeba brát v úvahu to, že v části Škvorecké ulice chybí chodník (konkrétně mezi Chorvatskou a U Hostína) a úsek je značně nepřehledný a nebezpečný. Poměrně často tu jezdí i těžká vozidla, která si zkracují cestu mezi dálnicemi D11 a D1. Pokud jde o bezpečnost dětí, kteří budou podle mého názoru spíše dojíždět autobusem než docházet pěšky do úvalské ZŠ z nové kolonie Na Slovanech je tato zastávka více než žádoucí, ať již kvůli bezpečnosti. Od navrhované zastávky je úvalská ZŠ vzdálena rovný 1 kilometr.

reagovat

vloženo: 26.03.2007 11:23

autor: Marek Novotný

nadpis: odjezdy MHD

Dobrý den,
současné zbytečně dlouhé prodlevy odjezdů MHD po příjezdu vlaků z Prahy považuji za nutné rychle změnit.

Za nutné považuji rovněž zajištění návzného MHD po příjezdu každého vlaku z Prahy kam jezdí za prací drtivá většina cestujících z Úval.

Pokud budou uskutečněny takové změny jak jsou navrženy níže (odejzdy jen od každého 2.spoje,atd.) povedo jen k otmu, že většina bude jezdit na vlak pouze auty, což si nejsem jistý zda je takový vývoj v zájmu města.

O tom, že by bylo vhodné mít rozpočet města větší není sporu )o tom asi snějí všechna města a aobce),ale rozhodně se nedomnívám, že to nelze řešit např. o něco dražším jizdným, novým výběrovým řízením na poskytovatele dopravní obslužnosti,atd.

Je potřeba si uvědomit, že pokud nebude zajištěna pohodlná komfortní doprava zejména do hlavního města, tj :
- nejen odjezd a příjezd na vlakové spoje (logicky zejména Z / DO Prahy)
- ale zajištěna dostatečná frekevence a kapacita vlakových souprav (již dnes jsou díky narůstajícmmu počtu cestujících tyt spoje z Prahy neuvěřitelně přecpané, je třeba žádat kraj ať urguje zvyšení souprav v době špiček a do bcna i zvýšenís pjů ve špočce na 3x za hod.)

, vyřeší to lidé tím, že se bude jezdit do Prahy autem a Úvaly se tak stanou pouze trpěnou noclehárnou, kde si "pražáci" jen kupují levnější nocleh.

Při uvažování nad odjezdy autobusů od příjezdů od prahy\ je třeba vidět, že cestujícím nejsou poze zaměstnanci,ale i školáci, kteří pochopitelně již na střední školu budou jezdit zejména do Prahy.

děkuji

reagovat

vloženo: 26.03.2007 11:42

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Re: odjezdy MHD

Vážený pane Novotný,

s Vaším námětem se plně ztotožňuji. Bylo by ideální, aby autobusy navazovaly na KAŽDÝ vlak ve směru od Prahy. Také si mylsím, že interval 20 minut by byl odpovídající. Snad se to podaří.

S pozdravem

Marek Mahdal

reagovat

vloženo: 3.04.2007 13:45

autor: Simona Horáčková

nadpis: doprava Úvaly

Dobrý den, mám několik připomínek. Využívám ranního vlakového spojení z Úval do Prahy a zpět, vlaky mívají často zpoždění, nemají dostatek vozů, při čekání na Masarykově nádraží si připadám spíše jako při čekání na porážku. Budu toto směrovat spíše na České dráhy, ale nechápu, co se týká autobusové linky 424, proč na vlakové večerní spoje , konkrétně příjezd vlaku v 18:36 vůbec nenavazuje spoj 424. Co se týká zastávky rozcestí Slovany, neviděla jsem zde nikoho vystupovat, připadá mi naprosto zbytečná, když pár metrů za ní je další Slovany.
Po silnici mezi novou výstavbou na Slovanech a současnou zastávkou Slovany je velký pohyb lidí i hlavně aut a je nezbytné, aby byla zastávka CO NEJDRIVE posunuta přímo před nové domy SLOVANY. Lidí zde přibývá a není možné, aby se děti chodící do školy přesouvaly po tak rušné silnici na současnou zastávku, která je dle mého nevyhovující.
Prosím o vyjádření, jak je toto plánováno dál. děkuji.

reagovat

© BECC Design

TOPlist