Svátek má Drahomíra

Informace o průběhu zasedání zastupitelstva dne 19.4.2007

Jak jsme již informovali, ve čtvrtek 19.4.2007 se konalo další Veřejné zasedání zastupitelstva města. Zde přinášíme náš stručný komentář k jeho průběhu a k výsledkům jednání.

Úvodní dlouhá část (více než 70 minut) se nesla v duchu pokusu vedení města o revokaci (tj. zrušení) asi 10 usnesení z minulých zastupitelstev. Asi byla jen náhoda, že se jednalo výhradně o usnesení, která navrhli a prosadili zastupitelé za Otevřené Úvaly.

Z našeho pohledu byla část revokací úplně zbytečná a nesmyslná, část by vrátila město zpět do minulého volebního období. Na druhou stranu návrh na revokaci usnesení o plánovacích smlouvách, který byl vlastně doplněním tohoto usnesení o další možnosti vyjednávání a ekonomické spolupráce s investory,  byl naprosto rozumný a proto jsme ho podpořili.

Podařilo se nám stáhnout revokaci těch usnesení, která byla již splněna, globální usnesení o přípravě investičních prací ve městě bylo rozpracováno do několika dílčích usnesení pro jednotlivé investiční oblasti. Za velký úspěch pokládáme zvrácení pokusu o revokaci usnesení, kterým se vedení města ukládá zveřejňovat na webových stránkách města zápisy z rady.  Toto usnesení platí již od prosince, jinými slovy - vedení města nerespektuje platná usnesení zastupitelstva. To není zrovna příklad vysoké politické kultury. Věříme, že nyní  se snad úvalští občané konečně dočkají zveřejnění těchto dokumentů. Také neprošla revokace usnesení, které nařizuje vyvinout tlak na vlastníky nemovitostí, aby se připojili ke stávající kanalizaci, jak to nařizuje zákon.

V další části programu se již projednávaly konkrétní materiály. Prvním byla problematika pitné vody v Úvalech. Usnesením bylo starostovi uloženo řešit tento problém ve Svazku obcí Úvalsko, pokračovat v projektové přípravě a zejména intenzivně hledat finanční zdroje pro tuto akci. Pro informaci: v tomto případě se jedná o dostavbu vodovodního přivaděče z Káraného. Na zastupitelstvu jsme se rovněž dohodli, že pan starosta nechá prověřit možnost obnovy vodního vrtu na Homolce, který měl kvalitní vodu a jejíž přimíchávání do stávající vody by mohlo zlepšit její kvalitu.

Následujícím podstatným bodem programu byl pronájem Úvalského zdravotního střediska. K této problematice byla Radou města zřízena odborná komise, která má na starosti připravit regulérní výběrové řízení na nového nájemce. Přesto, že komise již nějakou dobu funguje, nebyly podkladové materiály patřičně připraveny, část jich byla rozdána těsně před jednáním VZZM, v některých byly rozporné údaje. Také občané, kteří k tomuto bodu vystoupili, zpochybnili dostatečnou přípravu a deklarovaný stav projednání s veřejností. Proto bylo přijato pouze poměrně obecné usnesení schvalující nájem budovy a ukládající dopracování podmínek pro výběr nájemce.

Pokračovalo se zprávami o činnosti finančního a kontrolního výboru. V této fázi jednání se rozpoutala poměrně zásadní debata o tom, zda mají nebo nemají být kontrolní zprávy obou výborů zveřejňovány. Náš názor je, že určitě ano, naopak vedení města se snažilo je před občany skrýt, což bylo někdy doprovázeno bizarními argumenty  na téma, že členové kontrolního a finančního výboru chtějí vláčet zaměstnance MěÚ médii a tomu je nutno zabránit. Závěr debaty je, že kontrolní zprávy budou součástí zápisu z VZZM, na kterém byly projednávány.  Celkově byla vidět snaha vedení města omezit aktivní činnost a pravomoci zejména finančního výboru na pouhou kontrolní funkci.

V další části jednání byly projednány požadavky na změnu územního plánu. Ačkoli většina zastupitelů deklarovala souhlas s naším názorem, že do úplného vyřešení podmínek spolupráce se zadavateli a investory se nebudou pořizovat žádné další změny, stejně prosadili výjimku a bude zpracována další změna ÚP na podnět majitele bývalé parketárny (změna funkčního využití na všeobecně obytné území). Musíme podotknout, že pro změnu územního plánu u parketárny jsme zvedli ruku i my, protože jedná o rozhodnutí správným směrem (majitel nabízí pomoc při zřízení třetí MŠ).  

Neprošla naopak obdobná změna na žádost majitele PT - servisu -  to je místo současné navážky, resp. pan starosta konstatoval, že je zřejmé, že většina zastupitelů je proti a bod stáhl z programu. Tady je věc jasná, PT servis doposud nesplnil zatím stanovené podmínky pro realizaci navážky (např. měl dát k dispozici pozemek pro vybudování chodníku podél Jirenské) a ani nevyjasnil, jak bude řešit novou výstavbu na navážce (velké riziko propadání a praskání staveb). Navíc není zřejmý podíl PT servisu na investicích do infrastruktury města.

Další projednávané body byly již víceméně bezproblémové a jejich projednání proběhlo hladce. Asi nejzajímavější pro občany je schválení rekonstrukce dětského hřiště v Pařezině, na jejíž přípravě jsme spolupracovali jako sdružení a na kterou se podařilo sehnat finance přes Johna Mullena od amerického křesťanského sdružení v celkové částce 250 000 Kč. Celkové náklady na rekonstrukci dětského hřiště se odhadují na cca 460 000 Kč, takže pokud by kdokoli z Úvaláků chtěl nějakým způsobem pomoci zbývající částku sehnat (materiál, finance), ať se obrátí na Lucii Trávníčkovou, která za naše sdružení na tomto projektu participuje.

V průběhu jednání dostali prostor i občané. Diskutovali zejména obyvatelé ulice Chorvatská a okolí, kteří si stěžovali na stav vozovky chodníků v této lokalitě a chtěli znát nějaké řešení. Pan starosta je seznámil s problematikou výstavby v oblasti Chorvatská a řekl jim výhledový termín. Nevypadali, že by je to uspokojilo a není se jim co divit. Situace v této oblasti je asi opravdu kritická.

Celkově je nutno říci, průběh jednání VZZM je pro běžného občana naprosto neprůhledný, zdlouhavý a nestravitelný. Jednoznačně bude nutné zlepšit přípravu a předjednání jednotlivých bodů a také nechat prostor veřejnosti někdy v dřívějších bodech programu jednání.

26. 04. 2007

Breda Michal

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist