Svátek má Drahomíra

Proběhla valná hromada sdružení Otevřené Úvaly

Dne 3.5. se uskutečnila první valná hromada sdružení v roce 2007. Z celkových 20 členů se valné hromady zúčastnilo 18 členů, tj. 90%. Více informací najdete v těle zprávy.

Na programu valné hromady byly následující body:

  1. Schválení zprávy o hospodaření sdružení v roce 2006
  2. Schválení změn stanov
  3. Volba členů rady sdružení
  4. Revize úkolů a cílů sdružení dle usnesení členských schůzí za období 14.11.2006 - 16.4.2007

Původně plánované body 5 a 6 - dotační a rozvojové projekty sdružení a schválení obsahu květnového čísla časopisu Otevřené Úvaly byly přesunuty na nejbližší květnovou členskou schůzi.

Schválení zprávy o hospodaření sdružení bylo v podstatě formální záležitostí, neboť její obsah členové sdružení přítomní na valné hromadě v podstatě znali, diskuse se vedla pouze o tom, jestli tuto zprávu zveřejnit či nezveřejnit. Jednoznačným závěrem diskuse bylo, že zpráva bude zveřejněna včetně všech podrobností, protože se tím jednak ukončí možné spekulace o našem financování, ale také proto, že pokud naše sdružení prosazuje otevřené a průhledné řízení našeho města, musí se tak samo chovat. Zprávu naleznete zde.

Dalším bodem programu byla změna stanov. V zásadě se jednalo pouze o kosmetické změny, s výjimkou dvou změn: za prvé došlo ke zvýšení kvóra pro usnášeníschopnost valné hromady z 50% na dvě třetiny členů a u členské schůze z jedné třetiny na 50% členů.

Následně bylo přikročeno k volbám nové rady členů sdružení. Dosavadní složení rady bylo následující: Petr Borecký - předseda, Renata Perglerová - místopředseda, Lída Milerová - člen rady. Rada byla zvolena v létě roku 2006, v předvolebním období, od té doby se situace změnila. Zejména v poslední době začínají přibývat projekty, kde naše sdružení žádá o dotace a zároveň jsou jednotliví členové v rámci činnosti sdružení více specializovaní.

Za předsedu sdružení byl opětovně zvolen Petr Borecký, místoředsedou byl zvolen Michal Breda, třetí člen rady sdružení byl zvolen až v třetím kole a stala se jím Dana Poláková.

Posledním bodem jednání valné hromady byla revize Revize úkolů a cílů sdružení dle usnesení členských schůzí za období 14.11.2006 - 16.4.2007.

4. 05. 2007

Borecký Petr

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist