Svátek má Luboš

Projekt revitalizace lomu odložen

Bohužel musíme oznámit všem občanům, které zaujal náš návrh na přeměnu lomu na plochu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže,  že na zasedání městského zastupitelstva došlo přesně k tomu, čeho jsme se obávali. Vyklizení lomu v námi navrhovaném termínu do konce roku se pro vedení města jeví jako neskutečný problém a není možné jej v tomto termínu podle nich stihnout.

Možná si pamatujete na náš článek ze 6. června „Jak by mohl vypadat lom". Psali jsme v něm o našem projektu na rekultivaci lomu naproti Multitecu, který by se mohl ze skládky změnit na sportoviště a odpočinkovou plochu pro děti a mládež. Jelikož se jedná o pozemky města, tak aby mohla být celá akce zahájena, bylo potřeba získat souhlas zastupitelstva. Návrh na vydání tohoto souhlasu a stanovení dalších kroků jsme předložili na VZZM dne 21.6.2007.

Ačkoli se celý projekt všem zastupitelům líbil a předložený záměr všeobecně podpořili, veliká diskuse se strhla ohledně navrženého harmonogramu realizace projektu. Zejména právě vyklizení lomu, resp. přemístění potřebného materiálu do jiné lokality (na jiný pozemek města) je pro vedení města a zřejmě i pracovníky VPS nereálné do konce roku. I přesto, že jsem nabízel, že se ujmu řízení celého projektu, pomůžu ve spolupráci se zaměstnanci MěÚ při nalezení náhradních prostor, nepodařilo se přijmout námi navržené usnesení, včetně odstartování celého projektu. Naopak většina koaličních zastupitelů podlehla emocionálnímu projevu paní místostarostky a prosadila z našeho polovičaté usnesení: Starosta zpracuje a předloží na příští VZZM harmonogram celého projektu.

Takže co z toho plyne: Na jednu stranu je půl roku na vyklizení lomu málo, na druhou stranu budeme tři měsíce čekat na zpracování harmonogramu, jehož první bod je jasný: vyklizení lomu. Není to tak trochu jako v Kocourkově? Vždyť nalezení náhradních prostor bude stejným problémem v září jako v červnu.

O průběhu posledního VZZM budeme asi psát na jiném místě, ale i na tomto problému se opět ukázalo, že prosadit pozitivní a užitečné projekty předkládané naším sdružením nebude v tomto volebním období jednoduché.

Přesto všechno jsme rádi, že alespoň záměr jako takový nalezl v zastupitelstvu podporu a ujal se ho sám pan starosta. Věřme, že na podzimním zasedání zastupitelstva už budeme vědět, jakým způsobem a v jakých termínech bude celý projekt zahájen a realizován.

8. 07. 2007

Breda Michal

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

© BECC Design

TOPlist