Svátek má Johana

Jak správně na strategické plánování


V poslední době se v Úvalech stále častěji skloňuje pojem „Strategický rozvojový plán". Než jej každý z nás začne hodnotit a vytvoří si na něj vlastní názor, zda se jedná o kvalitní dokument, nebo o přehlídku největších slabin strategického plánování, měl by mít dostatek informací o tom, co to vlastně ten strategický plán je a jak má správně vypadat. Čtěte dále v tomto článku.

Pan Tomáš Gremlica na internetovém portálu „Občanská společnost - návod k použití" definuje strategické pánování jako proces umožňující efektivní řízení rozvoje, jehož směr musí být dán celkovou vizí, prioritami,konkrétními střednědobými i dlouhodobými strategickými cíli. Stejně tak jako každá zodpovědná domácnost, i obec by si měla umět stanovit cíle, ke kterým chce v průběhu 5-20 let dospět v závislosti na svých finančních možnostech tak, aby se vyhnula extrémnímu zadlužení.

Vedle cílů je ale nutné stanovit termíny a cesty, jak cílů dosáhnout, aby mohlo být jejich plnění průběžně kontrolováno. Dále je třeba vzít v úvahu i vnější prostředí, ve kterém se plán realizuje, a také vlastní schopnosti a motivace k uskutečnění zamýšleného plánu.

Strategický plán by měl tedy obsahovat:

 • podrobnou a přesnou analýza stavu, včetně vývojových trendů;
 • SWOT analýzu, popř. problémovou analýzu (tj. vážené priority vyplývající ze slabých stránek SWOT analýzy);
 • soubor priorit a konkrétních, kvantifikovaných střednědobých a dlouhodobých strategických cílů, které řeší problémy projevující se ve slabých stránkách SWOT analýzy; cíle mají respektovat principy udržitelného rozvoje a limitní kapacitu únosnosti prostředí.
 • soubor konkrétních opatření, včetně subjektů odpovědných za jejich realizaci;
 • odborný odhad předpokládaných nákladů na realizaci jednotlivých opatření;
 • přehled reálných zdrojů finančních prostředků na realizaci jednotlivých opatření;
 • soubor indikátorů, které jsou určeny managementu i veřejnosti a slouží k objektivní kontrole plnění strategických cílů.

Velký důraz je kladen hlavně na ekonomickou rozvahu plánu, kde musí náklady odpovídat skutečnosti a využití finančních zdrojů musí být reálné. Výdaje z veřejných rozpočtů pak musí odpovídat zvoleným prioritám, definovaným strategickým cílům i opatřením navrhovaným k jejich splnění.

Přehlednější toky finančních prostředků v rámci veřejných rozpočtů podstatným způsobem omezí prostor pro lobbying úzkých zájmových skupin i pro korupci.

Plnění jednotlivých strategických cílů musí především vycházet z možností rozpočtu obce/města.

Veřejné rozpočty ani finanční nástroje strukturální politiky EU zde v žádném případě nejsou od toho, aby uspokojovaly přehnané ambice managementu obcí/měst a pomáhaly uskutečňovat mnohdy velmi kuriózní a nesmyslné projekty některých zástupců samosprávy a podnikatelského sektoru.

Zajímavé je určitě podívat se také na hlavní slabiny procesu strategického plánování.

V bodech je lze shrnout následovně:

 1. slabé zapojení veřejnosti do tvorby a realizace
 2. podceňování úlohy nezaujaté a komplexní Analýzy
 3. podceňování významu stanovení zřetelné Vize
 4. obecná formulace projektů
 5. nedostatečná provázanost s rozpočty, územními plány a občanskými mikroprojekty
 6. nedostatečná profesionalizace práce s přijatým plánem
 7. neprovázanost s dokumenty kraje, státu a EU

Strategický rozvojový plán je vedle Územního plánu asi nejdůležitějším dokumentem, kterému by měl každý občan, kterému není lhostejná kvalita života v místě, kde bydlí, věnovat náležitou pozornost samozřejmě podle svých možností a schopností.

CD s celým dokumentem můžete získat v budově MěÚ Úvaly, nebo si jej přečtěte na našich stránkách   a můžete sami posoudit, zda byly dodrženy základní pravidla při tvorbě strategického plánu.

Ačkoli je veřejně známo stanovisko sdružení Otevřené Úvaly, ve kterém konkrétně poukazujeme na hlavní slabiny návrhu strategického plánu (odpovídající bodům 1-5, 7 ve výšeuvedeném článku) a dáváme na konkrétních příkladech podněty k jejich nápravě, nebráníme se ani Vašemu názoru, který může být zcela jiný.

 

Informace jsou převzaty z portálu „Občanská společnost - návod k použití", což je projekt financovaný ze zdrojů EU, Ministerstvem životního prostředí a Magistrátem hlavního města Prahy:

 • GREMLICA, Tomáš. Strategické plánování [online]. © 2003-2006, poslední revize 19.9.2006 [cit. 2007-10-24]. Na Internetu dostupné zde.

25. 10. 2007

Kyselová Petra

Diskuse ke článku

vložit příspěvek

vloženo: 26.10.2007 11:06

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Diskuse o SP aneb jaký je zájem Úvaláků ?

Dobrý den,

díky za zajímavý příspěvek paní Kyselová. :-) Nejvíc mě ale překvapuje lhostejnost obyvatel Úval, neboť internetovou diskusi na stránkách sdružení Otevřené Úvaly , která byla propagovaná masivně i na zadní obálce časpisu, který byl distribuován minulý víkend, dosud nikdo nenavštívil.... (tedy kromě mé maličkosti :-))) Je vidět, že obyvatelům Úval je asi jedno co se ve městě bude dít. Mě, jakožto novému obyvateli to jedno není. Ať již zvítězí zástavba mezi Radlickou čtvrtí a lokalitou Pod Slovany nebo odvážný projekt Úvaly-Hostín, každopádně se v Úvalech bude stavět, o tom nikdo nepochybuje.

reagovat

vloženo: 30.10.2007 22:24

autor: Petra Kyselová

nadpis: odpověď panu Mahdalovi

Zdravím Vás,
souhlasím s Vámi, že zájem Úvaláků je bohužel vcelku minimální, proto velice děkujeme alespoň za Vaše příspěvky.
V Úvalech se skutečně i v budoucnu stavět bude, teď ale stojíme před jedinečnou možností stanovit si pravidla, podle kterých bude výstavba probíhat tak, aby nepřinesla městu další zbytečné problémy.

reagovat

© BECC Design

TOPlist