Svátek má Johana

vyhledávání Diskusní fórum

třídit dle:    

vloženo: 19.01.2007 22:23

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Rozvoj Úval

Každé menší město podobné jako Úvaly u Prahy zaznamenává v posledním desetiletí rozvoj. Starousedlíci z Úval, i když si to nepřipouštějí neradi slyší, že Úvaly jsou jen "noclehárnou Prahy". Nicméně do jisté míry tomu tak je. Z cca 2700 ekonomicky aktivních Úvaláků na 2200 jich za prací dojíždí do Prahy, a to je přece celých 81 % !!!. Myslím si, že rozvoj v oblasti čtvrti Na Slovanech Úvalům jako celku z dlouhodobého hlediska prospěje. Výstavba na Slovanech probíhá rychlým tempem, nenarušuje lesní porost a je tudíž je téměř bezkonfliktní. Jistě, lidé ze staré části Slovan v těchto měsících zaznamenávají větší provoz těžké stavební techniky, ale to je jen dočasná záležitost. Lidé z nové části Slovan budou při cestě do práce využívat zejména nově vybudovanou ulici U Hostína, která je poměrně vzdálena od posledních domků staré zástavby. Navíc po vybudování rychlostní silnice R12 budou využívat především tuto komunikaci. reagovat

vloženo: 19.01.2007 22:28

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Slovany - další rozvoj

Slovany jistě budou výstavní čtvrtí Úval a i nová etapa po prosincovém schválení změn územního plánu (snad) bude v duchu současně budované zóny, a že eventuální provozy nerušící výroby budou (doufejme) dodrženy a nevzniknou zde různé lisovny atd.... reagovat

vloženo: 20.01.2007 10:42

autor: Petr Borecký - Otevřené Úvaly

nadpis: Výstavba na Slovanech

Vážený pane Mahdale, máte zcela jistě pravdu v tom, že naprostá většina Úvaláků pracuje v Praze a minimálně v dalším střednědobém období tomu tak asi bude, přestože si myslím, že ideální by bylo, pokud by nová kvalifikovaná pracovní místa vznikala i v Úvalech. Pojem \"noclenárna Prahy\", ale nesouvisí jen s tím, kde lidé pracují, ale i s tím, jestli mají po návratu domů možnost nějakého vyžití v místě (kultura, sport atd.). Pokud se týká další výstavby v Úvalech, tak dle našeho názoru si musíme říci, kam až má město růst, kolik má mít obyvatel, jaké přinese nová zástavba tlaky na stávající infrastrukturu (např. školky, škola, čistička, kanalizace, údržba nových komunikací atd.), kterou město musí hradit ze svých zdrojů. V neposlední řadě by bylo škoda, pokud by naše město přišlo o svého ducha, který stále má a změnilo se v další Jesenici nebo Rudnou. jinými slovy, není to tak, že bychom byly apriori proti další výstavbě ve městě, ale musíme si nejprve jasně definovat podmínky této výstavby a pak teprve ji umožnit. Velmi doporučuji si přečíst rozhovor s bývalým starostou obce Psáry panem Janatou, který přinášíme v našem časopise a najdete ho i na webu v menu Rozhovor. reagovat

vloženo: 20.01.2007 13:41

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Jesenice, Psáry atd....

Díky za názor. Je pravda, že Jesenice a Psáry se rozvíjejí dost živelně a asi i dost nekoncepčně. Úvaly snad ve šlépějích těchto obcí nepůjdou. Nakonec i v prosinci schválené změny ÚP Úval reflektují pouze rozvoj Úval v lokalitě Slovany a pak již jen několik individuálních staveb (Radlická čtvrť a Výpustek). Navíc ze západu (Vidrholec) a z východu (Masarykův háj) Úval se nachází les (takže tam se nic stavět nebude a ani nemůže), Sever Úval (Hodov) je již zastavěn a jižně od Radlické čtvrti a Nových Slovan zase v budoucnu povede silnice R12, takže další potenciální rozvoj tímto jižním směrem je limitován stavební uzávěrou. Proto si myslím, že rozvojem Slovan je výstavba v Úvalech dokončena. Otázka kapacity infrastruktury a občanské vybavenosti je druhou záležitostí... reagovat

vloženo: 25.01.2007 12:56

autor: Petra Neugebauerová

nadpis: změna územního plánu

Sice se změnou územního plánu zcela nesouhlasím, ale proč by nemohla vzniknat nová bytová výstavba, pokud bude vypadat kulturně a bude mít určitá pravidla. Jenže s tím tu vzniká řada otázek, které bohužel z minulých zkušeností město nikdy zcela nedodrželo. Jak jsou definovány obecně závazné vyhlášky na ochranu města (definice bytové, nebytové a smíšené výstavby), co vlastně vše město určuje za určité mantinely pro výstavbu? Není trochu s podivem, že najednou jde o územní změnu plánu určitého vlastníka, až když je jistá výstavba rychlostní komunikace? S tím je třeba se také zamyslet nad vzrůstem finanční hodnoty pozemků a nejsou určité vazby mezi zastupitelstvem nebo radnicí a majiteli pozemků? Dalé je důležité si uvědomit jak město stanovuje podmínky developerským firmám, copak je možné brát hned první nabídku nebo první 3. Přece město si musí diktovat a pokud firma nesplní podmínky, tak je v zájmu města ji odmítnout. Důležité je také pamatovat na určení si podmínek pro vznik parku v takovéto zástavbě a to financováním ze strany stavitele + potřeba vzít v úvahu vybudování nové protihlukové stěny se stavbou silnice R12. A ze zkušeností z Prahy je vidět, že to funguje. A ještě jedna poslední otázka k zamyšlení, nebylo by dobré provést návrh na stavební úzávěru a ošetřit si změny územního plánu a jasně definovat co budeme stavět a jak? Jenže řadový občan po schválení změn už teď nic nezmůže, stavební úzávěru opět povoluje zastupitelstvo, takže jak vlastně ven z tohoto bludného kruhu? reagovat

vloženo: 25.01.2007 13:53

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Vzhled zástavby

Díky za názor. Myslím si, že vznikající zástavba na Slovanech odpovídá duchu místa a urbanisticky se do této lokality hodí, a to včetně bytových domů. Otázkou je, jak bude vypadat individuální výstavba rodinných domků v lokalitě Chorvatská a zejména pak v (budoucí) lokalitě směrem k budoucí silnici R12... reagovat

vloženo: 25.01.2007 17:22

autor: Petra Neugebauerova

nadpis: vzhled zástavby

No asi to nevyznělo zcela jasně, ale právě, že moc s výstavbou řadových domů ani bytových na Slovanech nesouhlasím, protože v tomto provedení jakém byly realizovaný jsou hrozné. Musím říct, že to už individuální výstavba domů má lepší ráz viz sklon střech a prostor pro zahradu, což je blížeji stávající zástavbě. Jestli jste si byl někdo nové řadové domky prohlédnout, tak úplně nahoře řadovky mají více betonu mezi sebou pro oddělené parkování aut , což vypadá hrozně. A prostor pro zahradu je opravdu minimální, což působí děsivě. Nehledě nato, že zde vyroste takovýchto propojených domů ještě hodně. Bytové domy by celkem vzhledem šly, ale jejich výška je trochu nad limit, což město již samozřejmě vyřešilo. Takže už není co více dodat, možná tu zachvilku budem mít kocourkov. Ale jak říkám, každý může mít názor trochu jiný na výstavbu. Jen si myslím, že parametry a kritéria výstavby by se v Úvalech měly zpřísnit. reagovat

vloženo: 29.01.2007 12:21

autor: Petr Borecký - Otevřené Úvaly

nadpis: Re: vzhled zástavby

Pokud jde o vzhled zástavby, tak s Vámi naprosto souhlasím. Tady se projevuje zcela zásadní nedostatek při rozvoji města - absence role architekta města, regulativů pro výstavbu a zastavitelnost území. Otázku si můžeme položit i takto: skutečně je nutné zastavit veškeré volné území v katastru města? Je extenzívní rozvoj Úval to, co naše město potřebuje? reagovat

vloženo: 30.01.2007 07:30

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Vzhled zástavby

Copak řadová zástavba v lokalitě Chorvatská, ta má jakous takous jednotu, ovšem jsem zvědavej, jak budou vypadat domy individuálních stavitelů v této lokalitě... reagovat

vloženo: 25.01.2007 14:15

autor: Martina Bredová

nadpis: Re: změna územního plánu

Otázka nestojí tak, jestli nová výstavba ano či ne, ale v jakém rozsahu a kde. Úvaly měly již před schválenými změnami územního plánu cca 270 000 m2 plochy určené pro příští bytovou zástavbu (příklad: pole mezi Radlickou čtvrtí a kolínskou, Výpustek) - čili stavět bylo a je kde. Důvody, proč jsme hlasovali proti změnám územního plánu byly mimo jiné právě Ty, které uvádíte ve svých otázkách a vyjadřovali jsme se k nim jak v našem časopise, tak v článku na webu. Takže jenom doplním, co možná nezaznělo v potřebné míře. Úvaly v současné době téměř žádné závazné regulativy pro novou výstavbu v nových lokalitách zpracovány nemají. Jsou stanoveny pouze pro území obytné – a to – max. % zastavěnosti pozemku a max. výšku zástavby, ale už toto není stanoveno pro území komerční zóny. Do 21.9.2006 existovala obecně závazná vyhláška města určující maximální podlažnost zástavby, což však bylo v rozporu s platnými zákony , a proto na posledním zasedání předchozího zastupitelstva byla tato obecně závazná vyhláška, resp. tyto závazné regulativy zrušeny. V okamžiku, kdy je schválena změna územního plánu ve fázi NÁVRHU (příklad: změny v Radlické čtvrti), tak už město nemůže dělat téměř nic a podmínky stanoví stavební úřad, jehož chod má město jen malé možnosti ovlivnit (to plyne ze zákona). Pokud je změna schválena ve fázi KONCEPT (příklad Slovany), tak město možnost vyjednat si podmínky s investorem má. V této fázi mohou ještě mnohé udělat sami občané - můžete psát petice, obracet se na zastupitele a starostu se svými dotazy. Můžete žádat o zpřístupnění všech informací, které jsou s těmito změnami spojené - máte na to nárok daný zákonem o svobodném přístupu k informacím. Ještě poznámka ke stavební uzávěře - budeme prosazovat její vyhlášení do doby, než bude mít město zpracovaný jednotný postup vůči developerům na území Úval.
Může někdo poukázat na § 102 zák. č. 183/2006 Sb., který upravuje náhrady za změnu v území, které náleží vlastníkovi pozemku nebo stavby. Ovšem tento § nabývá účinnosti 1. 1. 2012. reagovat

vloženo: 25.01.2007 14:34

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Schválené změny

Nicméně, změny ÚP už jsou tedy více jak měsíc schváleny, tak teď už "jen" ukočírovat to, aby v plánované komerční zóně nevznikla druhá nejmenovaná lisovna nebo sklad jaderného dpadu (nadsázka).... reagovat

vloženo: 25.01.2007 16:59

autor: Petra Neugebauerova (p.neugebauerova@seznam.cz)

nadpis: schválené změny

Souhlasím s Vámi na potřebě stavební úzávěry a pokud bude potřeba podpis na petici plně se připojím. Zároveň si myslím, že je velká chyba města, že nemá obecně závazné vyhlášky, které by upravovaly viz výše jmenované typy zástaveb s jejich omezeními. Proto doufám, že Vaše strana nezklame a alespoň někdo se to bude snažit řešit, protože tomu komu jsem dala hlas, bohužel nevyjadřuje názor voličů, ale koaličního partnera. Držím Vám palce. reagovat

vloženo: 24.03.2007 13:15

autor: Marek Šplíchal

nadpis: RE: stavební uzávěra

Od 1.1.2012 - vstupuje v účinnost poze odst. 2 § 102 stavebního zákona, ostatní ustanovení o náhradě za změnu v území jsou účinná od 1.1.2007. reagovat

vloženo: 4.02.2007 22:30

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Rozvoj

Zajímavý pořad a navíc i aktuální:
http://media.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00500176.mp3 reagovat

vloženo: 5.02.2007 10:11

autor:

nadpis: Re: rozvoj

Velmi zajímavé! Díky za tip. reagovat

vloženo: 5.02.2007 19:59

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Re: Re: rozvoj

A ještě jeden pořad: :-)
http://media.rozhlas.cz/radionaprani/archiv/_audio/00465269.mp3 reagovat

vloženo: 26.05.2007 10:54

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Lokalita 79 - Slovany

Je něco nového kolem rozvoje lokality č.79, která se nachází za stávající novou výstavbou na Slovanech ?. Mám na mysli loni v prosinci schválenou změnu územního plánu. reagovat

vloženo: 28.05.2007 16:02

autor: Petr Borecký - Otevřené Úvaly

nadpis: Re: Lokalita 79 - Slovany

Zatím vše probíhá dál, aby bylo možno zastupitelstvu předložit další fázi změny územního plánu - Návrh. Pokud vím, tak představitelé města jednají s investory o podmínkách, za kterých je nechají jejich záměr realizovat. Bohužel detaily mi nejsou v současné době známy. V každém případě, jakmile se dozvíme něco nového, konkrétního, budeme informovat. reagovat

vloženo: 28.05.2007 16:41

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Re: Re: Lokalita 79 - Slovany

Jsem zvědavej, (a ostatní Úvaláci nejspíš taky) v jakém duchu bude probíhat na Slovanech další výstavba, tedy ta směrem od Polské ulice k budoucí přeložce - rychlostní komunikaci R12.... reagovat

vloženo: 29.05.2007 08:34

autor: Martina Bredová

nadpis: re: lokalita 79-Slovany

K průběhu změny ÚP: V polovině června se bude konat jednání s dotčenými orgány ve věci Návrhu změny územního plánu, jejíž součástí je lokalita 79 - Slovany. Cca 2 měsíce po tomto jednání bude vypsáno veřejné projednání pro občany s odborným výkladem projektanta.Nejpozději při tomto veřejném projednání mohou občané uplatnit své připomínky.
O tomto veřejném projednání musí Město informovat na své vývěsce. reagovat

vloženo: 29.05.2007 10:49

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Re: re: lokalita 79-Slovany

Předpokládám, že se bude jednat o rozumnou výstavbu rodinných domů individuálních stavitelů, případmě maximálně o řadové rodinné domy.... reagovat

vloženo: 29.05.2007 12:04

autor: Martina Bredová

nadpis: re: lokalita 79

Dle dokumentace ke změně ÚP se bude v západní části Slovan jednat o zástavbu s převážně rodinnými domy o 2 nadzemních podlažích + podkrovím a o řadové domy ( cca 160 RD). Ve střední části všeobecně smíšené území a na východ od silnice do Přišimas území nerušící výroby.To, zda půjde o individuální výstavbu či o jednoho investora, nevím. Bližší detaily asi na Měú Úvaly.Ale v této fázi projednávání to nebudou zřejmě vědět ani tam. reagovat

vloženo: 30.05.2007 07:53

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis:

160 domů je celkem dost. reagovat

vloženo: 22.10.2007 06:16

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis:

Zatím tu moc Úvaláků nediskutuje :-( Lidem je asi jejich město lhostejné. reagovat

vloženo: 26.10.2007 15:02

autor: Marie

nadpis:

Jelikož jsem novým obyvatelem bytu Na Slovanech dovolím si reagovat... Úvaly jsme si vybrali proto, že jsou blízko Prahy a je to malé městečko , kde to přesto žije:-) atd.. Počítáme s tím, že se bude rozrůstat, ale v rozumné míře, což by měli regulovat lidi na úřadě a samozřejmě občané. V případě další zástavby je nutné vybudovat školku, zvyšit kapacitu lékařské péče, dopravní obslužnost apod.. reagovat

vloženo: 26.10.2007 15:29

autor: Petr Borecký

nadpis: Re:

A o tom to právě je, co je to ta rozumná míra.... Podle našeho názoru by se občané měli mít možnost vyjádřit určitě, protože oni jsou ti, kteří si "užijí" veškeré výhody i nevýhody růstu města. Bylo by fajn, kdyby se zapojili i noví obyvatelé Úval - mohou sem přinést nadhled, který nám místním, ale i náplavám občas chybí. reagovat

vloženo: 26.10.2007 15:03

autor: Marie

nadpis:

Nevíte náhodou, jestli se uvažuje o nové autobusové zastávce blíže k bytovým domům Na Slovanech? díky reagovat

vloženo: 26.10.2007 15:26

autor: Petr Borecký

nadpis: Re:

Dobrý den,
ano nová zastávka autobusu u nové výstavby na Slovanech je v plánu, letos v létě ji projednávala komise pro dopravní obslužnost. Pokud nejsou mé informace mylné, tak by zastávka mohla fungovat od začátku nových jízdních řádů - tj. od počátku příštího roku. Více informací vám může dát pan Richard Saidl - richard.saidl@otevreneuvaly.cz, který má v našem sdružení dopravní tématiku na starost. reagovat

vloženo: 29.10.2007 05:59

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Zastávka na Slovanech

Děkuju za info. reagovat

vloženo: 5.11.2007 13:33

autor: Vladimír Ekrt

nadpis: Proč jsem si vybral Úvaly....

Zdravím všechny! V září jsem se přistěhoval do jednoho z bytových domů Na Slovanech. Za poslední 2 roky jsem viděl hodně developerských projektů a - ačkoliv by spousta lidí nesouhlasila - ten na Slovanech je rozhodně jeden z nejlepších. Myslím, že na starší zástavbu (Chorvatská, Srbská) navazuje celkem slušně, narozdíl od některých hrůzostrašných projektů, které jsem měl možnost vidět. Výraz "noclehárna" odmítám. Do Prahy sice za prací dojíždím, ale v Úvalech se mi líbí, utrácím tu peníze, nakupuju, chodím do hospody, courat do lesa... a vinotéka na náměstí je prostě úžasná (zrovna teď tam mají luxusní frankovku 50,-/litr xD). V dopisní anketě Otevřené Úvaly jsem jednoznačně vybral decentnější variantu kolem 7500 obyvatel. Snaha zvýšit počet obyvatel jen kvůli tomu, aby se Úvaly jako obec dostaly do jakési vyšší tabulkové kategorie, je podle mě hrozná...ostatně pravidla pro přerozdělování peněz pro obce se pravděpodobně budou měnit. Tak tolik od nového Úvaláka. reagovat

vloženo: 5.11.2007 15:02

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Re: Proč jsem si vybral Úvaly....

Zdravím Vás pane Ekrte,

I já patřím mezi nové občany Úval. Za tu dobu, co do Úval jedím (přesně rok) jsem si "naše" městečko oblíbil a nacházím tu všechno co potřebuju, a když tu něco není, Praha je kousek.

Atraktivitu Nových Slovan zvyšují podle mého názoru:

1) Vyšší poloha oproti zbytku města a s tím související i lepší kvalita ovzduší (na rozdíl o centra města při teplotní inverzi)
2) Blízkost diskontní prodejny (je tam vše co běžný chod domácnosti potřebuje a je to jen 500 metrů)
3) Pěkné a členité okolí kaskády rybníků.
4) Výrazně nižší zasaženost hlukem ze železniční tratě.
5) Nový povrch vozovek v lokalitě

Nevýhodou je relativně dvětší vzdálenost k žel. stanici (1,2 km), ale je to kompenzováno navazující autobusovou dopravou PID k vlak.

Sečteno a podtrženo. Úvaly jsou super :-))) reagovat

vloženo: 6.11.2007 10:29

autor: Re: proč jsem si vybral Úvaly

nadpis: Petr Borecký

Dobrý den pane Ekrte!
Jsem rád, že se Vám v Úvalech líbí. Já můžu ještě doporučit restauraci "U Sokola" naproti Trincee - výborná česká klasika za velmi slušné ceny - a navíc, pokud se nenecháte odradit zakouřeným vstupem, tak dozadu projdete do nekuřáckého sálu. Pak je dobrý i "žluťásek" u železničního přejezdu, výrazně se zlepšil motorest "Homolka" - opět se musí projít přes zakouřenou část dozadu, ale tam je to velmi příjemné. No a pak jsou úvalské klasiky: bar Orange - koktejly umějí, ale je tam bohužel dost zakouřeno, což vyvažují bezvadní majitelé - pro hodně Úvaláků je to poslední štace, před návratem domů. Nesmím zapomenout ani na oblíbený podnik "U sudu", což je vedle MDDM, tak je to zase fajn si dát dvojku cestou z nádraží.
Jinak dobrá vinotéka je v Husově ulici, právě naproti Orange. reagovat

vloženo: 6.11.2007 13:14

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Re: Re: proč jsem si vybral Úvaly

Dobrý den,

myslím, že právě tu Vámi zmíněnou Vinotéku měl pan Ekrt na mysli. Je v Husovce, ale náměstí "my naplaveniny" :-))) většinou bereme až k závorám :-))). Jinak ty hospody co jste jmenoval jsme samozřejmě všechny (již mnohokrát :-)))) navštívili a všchny jsou super. Každý podnik má své kouzlo. Je skvělé, že v Úvalech máme jak supr čtyřky (Na Slovanech) a taky fakt dobrý restaurace, kde mají bezva jídla a navíc kde jsou ceny rozumé - Trincea (italsky znamená "úval") a její poměr (cena/výkon) je famózní. reagovat

vloženo: 3.01.2008 09:24

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: 3D modely Hostína

http://www.odsuvaly.cz/ke_stazeni/Hostinmodel01.jpg

http://www.odsuvaly.cz/ke_stazeni/Hostinmodel%2003.jpg

http://www.odsuvaly.cz/ke_stazeni/Hostinmodel%2004.jpg

http://www.odsuvaly.cz/ke_stazeni/Hostinmodel%2006.jpg reagovat

vloženo: 8.03.2009 16:02

autor: Hana barešová

nadpis: E*****************

Stavební firma se sídlem ****************************************************************** reagovat

vloženo: 8.03.2009 16:11

autor: Administrátor stránek

nadpis: Nevyžádaná reklama

Těší nás Váš zájem o reklamu na našich stránkách. Reklama však v žádném případě nepatří do diskusí. Jistě proto pochopíte, že jsme Váš příspěvek vymazali. Pokud máte zájem o placený reklamní banner na naše webu, obratťe se prosím na redakce(et)otevreneuvaly.cz Děkujeme za pochopení. reagovat

nadpis:
autor:
zpráva:
Spočítejte:
  • prosím nepoužívejte (x)html tagy
  • odkazy jsou generovány automaticky


© BECC Design

TOPlist