Svátek má Jáchym

vyhledávání Diskusní fórum

třídit dle:    

vloženo: 30.05.2007 08:01

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Hrozí nová ESSA ?

Jaký je názor sdružení Otevřené Úvaly ? Hrozí potenciálně výstavba provozu typu ESSA v lokalitě č.79 - Nové Slovany, nebo je to zcela vyloučeno. Co jsem se dočetl, tak v oblasti Hodova také původně bylo území "nerušící výroby"...a jak to neslavně dopadlo, že ?... :-(

Pravda je, že případ ESSA je natolik zmedializován, že si neumím předtsvit, že by k nějaké obdobné výstavbě kdekoli v Úvalech ještě došlo, nicméně "člověk nikdy neví"...

Co vlastně může být umísteno na území nerušící výroby za budoucí rychlostní silnicí R12 ? reagovat

vloženo: 31.05.2007 08:23

autor: Martina B.

nadpis: re:hrozí nová ESSA_

Opět mohu citovat pouze z dokumentace pro změnu ÚP, bližší informace by podal pořizovatel této změny - MěÚ Úvaly.Za přeložkou komunikace I/12 jsou orientovány zatím výhledové plochy pro území nerušící výroby, které budou řešeny až podle potřeby rozšíření stávajících výrobních ploch.
Pro území nerušící výroby je uvedeno následující využití: slouží převážně pro umístění zařízení výroby a služeb podstatně neobtěžujících své okolí.Dominantními stavbami jsou nerušící provozy všeho druhu, skladovací plochy a veřejné provozy.Jako vhodné jsou obchodní, kancelářské a správní budovy, byty služební a byty majitelů zařízení a čerpací stanice pohonných hmot. Jako výjimečně vhodné lze umisťovat kostely, modlitebny, zařízení kulturní, sociální, zdravotní, sportovní a školská pro obsluhu území, nákupní střediska a veřejné stravování pro obsluhu území.
V souladu s usnesením Zastupitelstva města ze dne 14.12.2006 bude na území změny pořízena územní studie, která bude řešit konkrétní uspořádání území. reagovat

vloženo: 31.05.2007 10:30

autor: Petr Borecký

nadpis: Re: Hrozí nová ESSA ?

Kolegyně Bredová citovala zákon a dokumentaci, já připojím doušku "politickou". Myslím, že převažující postoj v zastupitelstvu je: už neopakujme chybu s ESSOU. A je to postoj průřezový bez ohledu na to, jestli se jedná o opozici nebo koalici.

Takže, jedině, že by investor zastupitele zlobboval nebo převezl. Za Otevřené Úvaly mohu přislíbit, že si tuto věc budeme "hlídat", aby se tak nestalo. reagovat

vloženo: 31.05.2007 11:10

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Re: Re: Hrozí nová ESSA ?

Díky za informaci. Přeju hezký den. reagovat

vloženo: 10.06.2007 21:54

autor: David Zapletal

nadpis:

Pane Mahdale,

jen pro upřesnění, v oblasti Hodova nejen bylo, ale stále je území nerušící výroby. Rozšíření lisovny pak bylo, či spíše stále je, plánováno nejen do tohoto území, ale i do tzv. všeobecně smíšeného území, určeného pro bydlení v kombinaci s drobnými provozovnami. Jak se dá taková lumpárna prezentovat jako ten nejbohulibější záměr na světě, se můžete dočíst třeba tady:

http://eia.cenia.cz/eia/eia_files/STC027/STC027__dokumentace.pdf

Pokud si neumíte podobnou výstavbu v Úvalech představit, mám obavu, že je to pouze nedostatkem Vaší představivosti. Bez urážky. Dokážete si představit, že někdo na povolení s názvem "zasypání terénních nerovností" naveze ohromnou haldu několika tisíc náklaďáků, na které pak v sousedství rodinné zástavby hodlá zprovoznit drtičku kamení???

Řečeno slovy klasika: "Když rozhoduje stavební úřad v Úvalech, nemůže si nikdo být jist svým životem ani majetkem". reagovat

vloženo: 10.06.2007 22:04

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Re: Re: Re: Hrozí nová ESSA ?

Dobrý večer na Hodov,

Provoz typu ESSA si snad dokáže představit každý z Úval. Jen si nedokážu představit, že by po tom co se stalo u vás na Hodově a poté co se případ medializoval stalo něco podobného i v jiných částech Úval. Pro vedení Úval byl to byla "politická sebevražda" reagovat

vloženo: 11.06.2007 11:40

autor: David Zapletal

nadpis: Re: Hrozí nová ESSA ?

S tou "sebevraždou" bych to neviděl až tak tragicky, stačí se podívat na osobu minulého starosty, který fabriku a její rozšíření stále prosazuje - viz zápis z jednání OÚ s jeho volebním sdružením po volbách, který byl zveřejněn zde na webu. Starostou už není, ale stále sedí v zastupitelstvu a v komisích města a je až moc "politicky živý".

Na příštím zastupitelstvu se asi zeptám, co pro nás město ohledně Essa Czech udělá. Běžte si poslechnout, jak tam celé dny mlátí bednami při nakládání/vykládání kamionů venku, jak jim hvízdá vzduchotechnika a jak, po 7 letech provozu lisovny, vypadá ten mnohokrát zmiňovaný "pás izolační zeleně". reagovat

vloženo: 15.06.2007 07:33

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Re:Re: Hrozí nová ESSA ?

My se do Úval teprve stěhujeme. ...utíkáme před hlukem Prahy reagovat

vloženo: 15.06.2007 11:47

autor: David Zapletal

nadpis: Re:Re: Hrozí nová ESSA ?

My jsme před pár lety také utekli z Prahy před hlukem, prachem, dopravou. To jsme ovšem netušili, na jaké grázly narazíme v Úvalech. Přeji vám více štěstí, než jsme měli my. reagovat

vloženo: 15.06.2007 14:00

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Re: Re:Re: Hrozí nová ESSA ?

Díky. Snad se to na Hodově podaří nějak utlumit. (např. krach společnosti...:-), ale vzheldem k rozvoji automob. průmyslu to moc reálné asi není. Tuto diskusi jsem založil právě z obavy, aby se něco podobného nestalo na budoucí přeložkou silnice (nově R12) na Slovanech. Tam je totiž taky "území nerušící výroby"....a právě Hodovská ESSA je toho příkladem jak to může dopadnout . Ale ten "pás izolační zeleně" by mohla tam u vás ESSA vybudovat.... reagovat

vloženo: 15.06.2007 18:15

autor: David Zapletal

nadpis: Re:Re: Hrozí nová ESSA ?

Od firmy Essa nelze čekat nic pozitivního, jenom těch lží co jsme za ta léta vyslechli. Mrkněte na ten odkaz výše, jak se dá trojnásobné rozšíření fabriky směrem k domkům prezentovat jako "zlepšení současného stavu". To se člověku dělá zle, co všechno je možné tvrdit, když za to někdo dostane zaplaceno. Když má někdo máslo na hlavě a neumí se k tomu ani postavit čelem, tak se věci těžko někam pohnou, zvláště v tomto "právním" státě.

Neznám situaci ohledně přeložky I/12, možná vzhledem k blízkosti frekventované komunikace tam na takovou zástavbu i bude místo, nicméně pokud máte obavy z něčeho takového, doporučuji se osobně angažovat, jinak se jednoho "krásného" dne můžete divit. Mimochodem, to slovo "nerušící" v definici dle ÚP neznamená fakticky vůbec nic. Nic z něj totiž nevyplývá a jiné plochy pro výrobu v Úvalech ani nejsou. Ale zní to líp, ne??? reagovat

vloženo: 25.06.2007 06:54

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Re: Re:Re: Hrozí nová ESSA ?

Problém je taky v tom, že na Hodově je rovina a z domů je ESSA přímo před okny, takže ani nějaký přírodní val zde není. reagovat

vloženo: 29.06.2007 20:01

autor: David Zapletal

nadpis: Re: Hrozí nová ESSA ?

To je až sekundární problém a s ohledem na výšku haly si těžko představuju konfiguraci terénu, která by toto monstrum skryla.

Primární problém je lidská chamtivost bez ohledu na všechno a všechny, díky ní tady tu halu máme. Jen pro zajímavost, víte, že zastánci této stavby v počtu minimálně tří sedí v komisi výstavby města??? Jednoho pána firma to stavěla, druhá paní se na bývalém okresním úřadě postarala, aby se naše podněty smetly ze stolu a třetí pán dodnes zkouší protlačit rozšíření. Sám předseda této komise se na stavbě lisovny vydatně podílel, takže je potenciálně čtvrtý. reagovat

vloženo: 2.07.2007 15:47

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Re: Re: Hrozí nová ESSA ?

K tomu opravdu není co dodat. reagovat

vloženo: 3.11.2007 13:24

autor: Jan Person

nadpis: trénní úpravy = malá "ESSA"

Malá "ESSA" v Úvalech vznikla a funguje. Jsou to právě panem Zapletalem zmiňované "terénní" úpravy a provoz stavebním úřadem nepovolené třídičky a drtičky. Veškeré zpracovávání hlukových studií bylo k ničemu, investor si dělá doslova a do písmene co chce, za tiché podpory města, jehož hlavní prioritou je odstranění navážky a ne klid obyvatel města, ale to je na velmi dlouhé povídání. Obávám se co zde ještě vznikne, vzhledem k podnikatelským "nápadům" a jejich realizaci panem Tomášem z PT Servisu. reagovat

vloženo: 5.11.2007 21:11

autor: David Zapletal

nadpis: Re: trénní úpravy = malá "ESSA"

Sdílím Vaše obavy, pane Persone. Pokud by to mělo tímto skončit, tak to snad raději nějak přetrpíme, ale mám obavu, že to nebude poslední bezohledná aktivita ze strany drahého pana Tomáše. On zase něco naslibuje a město mu následně vyjde vstříc. Co třeba ten chodník, na základě kterého mu město odpustilo pokutu, ten je kde??? Nejlepší ovšem je, jak si celou tu armádu úředníků platíme úplně na nic. Před rokem jsem obvolal všechny, kteří s tím mohli mít něco společného a nikdo s tím nemohl nic dělat. reagovat

vloženo: 6.11.2007 10:10

autor: Petr Borecký

nadpis: Re:Re: trénní úpravy = malá "ESSA"

Pokud jsme byli na zastupitelstvu správně informováni, tak by na navážce měla proběhnout výstavba RD, čili rozhodně vývoj k lepšímu. Mohu Vám garantovat, že do doby než firma PT servis splní vše k čemu se zavázala - tj. dodělá chodník, dá garance na budoucí stav komunikací a nepodepíše závazek k investicím do infrastruktury města, tak zastupitelé za naše sdružení ruku pro změnu územního plánu ve fázi návrhu nezvednou.

Já osobně si v tuto chvíli myslím, že pro město a tím i pro Vás, kteří poblíž navážky bydlíte, bude nejlepší řešení, pokud navážka zmizí, i když teď to skutečně je "opruz". Nicméně všiml jsem si, teď už tam alespoň jezdí kropicí vůz a čistí vozovku. reagovat

vloženo: 7.11.2007 17:58

autor: Jan Person

nadpis:

Dobrý večer pane Borecký,
jak mi chcete garantovat výstavbu RD, když neexistuje územní rozhodnutí pro jejich výstavbu, jak chcete donutit pana Tomáše, aby domy stavěl, když ho město nedonutilo tři roky k výstavbě tohoto chodníku.
Jak mi zaručíte, že tam nebude skladová hala nebo supermarket s velkým parkovištěm, když si pan Tomáš může dělat, co chce? Když to někdo postaví, i protizákonně, tak tam zůstane. Navíc jen tak mezi řečí, víte, jak bude nerentabilní stavba RD na navážce v tomhle místě? Určitě víte, kolik peněz se již spotřebovalo na sanaci "ujíždějící" hasičárny postavené na navážce. Předpokládám, že dojde k hutnění navážky např. vibračním válcem, víte co to je? Jenom jednou tam projel a řinčely nám v novém domě okenní tabulky, děkuji, tohle opravdu nechci.

Já a moje rodina bydlí 100m od drtičky a začínáme mít zdravotní problémy, já prostě nechci, aby někdo mohl porušovat zákon a někdo ho musel dodržovat. Třídička ani drtička NENÍ povolena. Já nic neporušil a mám pykat za to, že někdo porušováním zákonných povinností umožňuje porušování zákona?

Pane Zapletale, určití úředníci s tím dělat mohou hodně, ale nechtějí. reagovat

vloženo: 8.11.2007 00:28

autor: Petr Borecký

nadpis: Re:

Dobrý večer pane Persone,
já Vám samozřejmě nemůžu garantovat výstavbu rodinných domů na místě navážky. Asi jsem to nenapsal přesně. Platí, a to i v Úvalech, že investor může na pozemcích stavět pouze to, co mu umožňuje územní plán pro danou lokalitu.
V současné době je území navážky určeno územním plánem pro nerušící výrobu a služby (snad to cituj ipřesně). Jestliže firma PT Servis žádá o změnu na čistě obytné území, tak je krok pozitivním směrem.

Jsem přesvědčen, že supermarket ani skladovou halu v tomto místě zastupitelstvo nepovolí - minimálně naši zastupitelé by pro něco takového nehlasovali.

To co se děje dnes kolem navážky, je pouze důsledkem předchozích rozhodnutí orgánů města a stavebního úřadu pro tuto lokalitu - a to není moje výmluva, ale fakt. Teď je potřeba najít nejlepší možné řešení -mě se jeví, že změna k čistě obytné zóně tím řešením je.

Rentabilita nebo nerentabilita výstavby RD na navážce je problémem firmy PT servis, nikoliv města. Město si musí pohlídat následující:

1) dodržování hygienických norem pro hlučnost a prašnost
2) úklid komunikace
3) garance na technický stav sítí a komunikací postavených na navážce - tj. aby se netrhaly nebo nepropadaly
4) příspěvek na infrastrukturu města atd.

Budete-li mít zájem, jsem Vám k dispozici (kontakt je na našem webu) a klidně se u Vás zastavím na místě samém.
Hezký večer, Petr Borecký reagovat

nadpis:
autor:
zpráva:
Spočítejte:
  • prosím nepoužívejte (x)html tagy
  • odkazy jsou generovány automaticky


© BECC Design

TOPlist