Svátek má Jáchym

vyhledávání Diskusní fórum

Co by se mohlo v našem městě zlepšit? >> Doprava >> Dopravní obslužnost nové kolonie Úv

třídit dle:    

vloženo: 19.01.2007 21:24

autor: Dotaz na organizaci ROPID

nadpis: Dopravní obslužnost nové kolonie Úvaly - Na Slovanech

Dobrý den,

Dovolím si mít následující dotaz: Na konci roku 2007 se stanu občanem města Úval (viz. výstavba kolonie Na Slovanech) a zajímá mě řešení budoucí dopravní obslužnosti této části Úval. V současné době jezdí do této části městečka v docházkové vzdálenosti autobusy č.391 a 423 do zastávky "Úvaly, rozc. Slovany". V průběhu roku 2007 se do oblasti lokality Na Slovanech přistěhuje několik stovek lidí (!) (výstavba několika bytových domů a desítek řadových domků). Linka č.423, která v současné době pokračuje od zastávky "Úvaly, rozc. Slovany" směrem na obec Škvorec má dále nácestnou zastávku jen několik metrů od zastávky "Úvaly, rozc. Slovany" a dále až ve Škvorci. Můj dotaz: Plánuje se s ohledem na mnohem vyšší počet obyvatel posílení provozů této linky/linek a případné zřízení další zastávky, která bude blíže nově budované zástavbě ? Jde i o to, že děti, které budou docházet do úvalské školy, nebudou muset překonávat velmi frekventovanou silnici na Kolín a potenciálně by tím kleslo riziko jejich střetu s auty a kamiony. reagovat

vloženo: 19.01.2007 21:27

autor: Odpověď od organizace ROPID

nadpis: Dopravní obslužnost nové kolonie Úvaly - Na Slovanech

Dobrý den,

obdrželi jsme Váš dopis, který se týká dopravní obsluhy nové bytové zástavby v Úvalech. K Vašemu dopisu sděluji, že zřízení nové autobusové zastávky na lince č. 423 nedoporučujeme, avšak rozhodnutí o její výstavbě je plně v kompetenci Měst. úřadu Úvaly. Proto Vám doporučuji se přímo obrátit na příslušný odbor městského úřadu v Úvalech se žádostí o zajištění dopravní obsluhy nové bytové zástavby tak, aby mohlo být svoláno místní šetření za účelem prověření možností umístění nové zastávky. K případnému posílení provozu linky č. 423 uvádím, že tato linka je v přepravních špičkách provozována v intervalu 30 minut. To znamená, že s výjimkou několika ranních posilových vlaků je zajištěna návaznost na všechny osobní vlaky ve směru do Prahy i Českého Brodu. Pokud by však došlo po plném osídlení nové bytové zástavby na lince č. 423 ke kapacitním problémům, budeme je samozřejmě v rámci provozně - ekonomických možností řešit. Věřím, že výše uvedené informace přijmete s pochopením.

S pozdravem

Ing. Jiří Prokel
ředitel ROPID reagovat

vloženo: 19.01.2007 21:32

autor: Vyjádření odboru investic Městského úřadu Úvaly

nadpis: Dopravní obslužnost nové kolonie Úvaly - Na Slovanech

Vyjádření odboru investic Městského úřadu Úvaly k dotazu ohledně dopravní obslužnosti nové kolonie Úvaly - Na Slovanech:

Silnice II/101 - Škvorecká je v současné době obousměrně obsloužena autobusovými zastávkami l. 423, tzn. i pro občany z nové lokality. Silnici na Kolín lze bezpečně přejít přes přechod se signálem pro zastavení provozu
pro chodce. Váš námět nadále zůstává předmětem dalšího projednání v komisi pro dopravní obslužnost.

Kyralová, odbor investic reagovat

vloženo: 17.03.2007 15:14

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Návrh na zlepšení a rozvoj dopravy v jižní části Úval

Návrh na zlepšení a rozvoj dopravy v jižní části Úval

V roce 2007 - 2008 doje ke značnému nárůstu obavatel Úval. Jedná se o o lokalitu Slovany, kde se dá očekávat cca + 1000 nových obyvatel. To sebou přinese i vyšší nároky na dopravní obslužnost této lokality.

Návrh k diskusi:

Zrušení zastávky "Úvaly, rozc. Slovany" směrem do centra Úval pro linku č.423 jelikož se jen cca 80 metrů odtud přes silnici I/12 nachází zastávka "Úvaly, Na Slovanech", kde linka č.423 zastavuje.

Navrhuji přejmenovat zastávku "Úvaly, rozc. Slovany" na "Úvaly, supermarket Plus".

Navrhuji zřízení zastávky "Úvaly, Nové Slovany" v nově vybudovaném zálivu u křižovatky Škvorecká a U Hostína, která bude sloužit novým obyvatelům Slovan. reagovat

vloženo: 19.03.2007 10:17

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Návrh linky č. 424 (úvalská vnitroměstská okružní linka)

V souvislosti s mým předchozím námětem na rozvoj veřejné dopravy v oblasti "Na
Slovanech" si Vám dovoluji předložit námět na vnitroměstský spoj, který by
přispěl k dalšímu zlepšení veřejné dopravy v Úvalech.

Navrhovaná nová linka - číslo 424 (úvalská vnitroměstká okružní linka),
případně číslo 442 (dle logiky a systému číslování ze strany ROPIDu).

Návrh trasy a četnost spojů: Linka by byla realizována v intervalu 60 minut
(tj. ve špičce ke každému druhému vlaku ve směru od Prahy - odjezd 5 minut po
příjezdu vlaku z Prahy). První spoj v 8:41 a dále po 60-ti minutách mimo 12:41
a 13:41. Poslední spoj v 17:41. Celkem tedy 8 spojů/den. Základní délka trasy
cca 5,4 km, rozšířená cca 7,4 km.

v trase:

Úvaly, žel.stanice (začátek trasy - nástupní zastávka)
Úvaly, náměstí Arnošta z Pardubic (úprava názvu zastávky, lépe vystihující
jméno náměstí a odlišení od druhého úvalského náměstí - nám.Svobody)
Úvaly, supermarket Plus, (nový název současné zastávky Úvaly, rozc.Slovany,
současná zastávka linky č.391)
Úvaly, u Škvorecké obory (nová zastávka pouze v uvedeném směru) umístěná v
zálivu pod objektem Disco Flash na hlavní silnici I/12
Úvaly, Rašínova (nová zastávka, pouze v uvedeném směru) umístěna u křižovatky
Šafaříkova, Rašínova, Klostermannova se silnicí č.101 na Jirny)

a) Varianta se zajížďkou do zastávky Úval, V Setých

Úvaly, Elektromechanika (nově umístěný zastávkový sloupek u krajnice silnice
na Jirny, poblíž stávající zastávky) - pouze v uvedeném směru
Úvaly, V Setých - s následnou smyčkou před halou továrny ESSA

b) Varianta bez zajížďky do zastávky Úval, V Setých

Úvaly, Elektromechanika - stávající zastávka
Úvaly, žel.stanice (konec trasy)


Zdůvodnění: Linka by jednak zlepšila dopravní dostupnost nejen v okrajových
částech Úval, ale i ve vlastním kompaktním městském celku tj. pomyslném
trojúhelníku - silnice č.101 na Jirny - železniční trať - silnice I/12 na Kolín.

Linkou by také byla zajištěna okamžitá dostupnost nově postaveného
supermarketu Plus. Navrhovaný 60-ti minutový interval (resp. 8 spojů/den)
reflektuje jednak finanční možnosti města, ale i dobu, potřebnou k realizaci
středně velkého nákupu v prvním úvalském supermarketu. V této souvislosti by
bylo dobré otevřít otázku určitého spolupodílení se na financování této linky
ze strany společnosti, která supermarket bude provozovat. (takový malý PPP
projekt v rámci Úval...). reagovat

vloženo: 20.03.2007 10:55

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: "Úvaly, Nové Slovany" nebo "Úvaly, Hostín"

Nově navrhovaná zastávka PID (viz. výše) by se mohla jmenovat "Úvaly, Nové Slovany" nebo "Úvaly, Hostín" podle pomístního názvu Hostína. Vzdálenost od současné zastávky "Úvaly, Na Slovanech" se může zdát malá (cca 350 m), ale je třeba brát v úvahu to, že v části Škvorecké ulice chybí chodník (konkrétně mezi Chorvatskou a U Hostína) a úsek je značně nepřehledný a nebezpečný. Poměrně často tu jezdí i těžká vozidla, která si zkracují cestu mezi dálnicemi D11 a D1. Pokud jde o bezpečnost dětí, kteří budou podle mého názoru spíše dojíždět autobusem než docházet pěšky do úvalské ZŠ z nové kolonie Na Slovanech je tato zastávka více než žádoucí, ať již kvůli bezpečnosti. Od navrhované zastávky je úvalská ZŠ vzdálena rovný 1 kilometr. reagovat

vloženo: 19.07.2007 12:31

autor: Simona Horáčková

nadpis:

Vazeny pane Seidle,
zajimalo by me, jak pokrocilo reseni nove zastavky pred novou vystavbou SLOVANY.
viz reakce ROPIDU ze dne 19.1.2007.
Moje dcera spolu s dalsimi detmi, kteri jiz bydli v teto lokalite, bude od zari navstevovat zakladni skolu na 1.stupni a nedokazu si predstavit,
ze bude dale chodit na zastavku ke krizovatce Slovany PODEL ROZKOPANE SILNICE, ktera je pretizena rusnym provozem kamionu, nakladnich
vozu apod.

Predem dekuji za Vasi zpravu reagovat

vloženo: 29.07.2007 20:43

autor: Saidl

nadpis: zastavka Slovany

MU proveruje vlastnictvi pozemku a moznosti umisteni zastavky, nicmene to urcite nebude hotovo do zacatku zari, predpokladam, ze nejdrive na jare. Pravdepodobne dojde k zastavovani l. 391 na stavajici zastavce mezimestskych autobusu naproti cerpaci stanici - ceka se na vyjadreni ROPIDu - jako posileni stavajici linky ze Skvorce v ranni spicce reagovat

vloženo: 6.08.2007 08:43

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Zastávka na Slovanech ve SRP Úval

Jako "první vlaštovka" je snad zakreselní nově navrhované zastávky do Strategického rozvojového plánu Úvaly (SRP Úvaly)

viz. strana 8 v tomto souboru -> http://www.mestouvaly.cz/zivotuval/0708/0708_priloha.pdf reagovat

vloženo: 26.11.2007 15:24

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Zastávka Nové Slovany

Dobrý den pane Seidle,

jsou nějaké novinky ohledně nové autobusové zastávky "Úvaly, Nové Slovany" ?

Děkuji

Mahdal reagovat

vloženo: 1.12.2007 00:44

autor:

nadpis: Re: Zastávka Nové Slovany

Dobrý den, komise pro dopravní obslužnost předkládala Radě města návrh na zřízení nové zastávky autobusu na Slovanech na zasedání rady dne 8.10.2007. Tento bod byl ovšem stažen z programu jednání s tím, že bude projednán na příštím zasedání rady.

Zatím tedy bohužel nic nového - pozitivního. Myslím si však, že město tuto zastávku bude muset v nejbližší době zřídit, protože Nové Slovany se úspěšně zabydlují. Komise pro dopravní obslužnost toto řešení tedy prosazuje, takže věříme, že toto rada brzy rozhodne.

V každém případě, naši zastupitelé tuto věc otevřou na zasedání zastupitelstva dne 20. prosince. reagovat

vloženo: 1.12.2007 21:20

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Re: Re: Zastávka Nové Slovany

Díky za odpověď :-)

Mahdal reagovat

vloženo: 6.08.2008 11:32

autor: A. Vrzal

nadpis: ranní spoj k mateřské školce

Dobrý den,
jako obyvatel Slovan, bych měl návrh, zda by mohl jeden ranní spoj linky 423 jet přes stanici - Úvaly mateřská školka. Spoj by nejel přes náměstí, ale na křižovatce u Plusu po hlavní směr Praha a pak po Pražské, u závor zpět na původní trasu k nádraží. Časové navýšení by bylo pouze několik minut.
Mateřská školka je od Slovan celkem daleko a ne každý chce denně vozit dítě autem. reagovat

vloženo: 8.08.2008 22:12

autor: R. Saidl

nadpis:

nadnesu to na dopravni komisi, ale takto to nepujde, protoze v teto dobe pouzivaji autobus skolaci a tudiz musi jet přes namesti. Varianta je, ze po zastaveni u nadrazi bude autobus treba v 7h a pripadne jeste 7.30 pokracovat ke skolce a vratit se prazdny k nadrazi. budu Vas informovat pozdeji po jednani komise (cca v pol. zari) reagovat

vloženo: 13.01.2009 20:33

autor: Šebelová

nadpis: bude nová zastávka BUS

Dobrý den,
vypadá to nějak reálně s výstavbou (alespoň výstupní) zastávkou BUS směrem k Novým Slovanům? již přes rok a půl se nic neděje a bylo přislíbeno že zastávka bude. Nemáte prosím nové info. Ve zpravodaji o tom není zmínka. Děkuji reagovat

vloženo: 5.02.2009 11:42

autor: Richard Saidl

nadpis: Re: bude nová zastávka BUS

Dobrý den paní Šebelová,
odpověď na Vaši otázku najdete v článku, který jsem dnes uveřejnil v Aktualitách na našem webu. S pozdravem R. Saidl. reagovat

vloženo: 5.02.2009 07:46

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Spoj v 18:50

Když už vlaky jezdí teď každých 30 minut, nestálo by za úvahu doplnit i chybějící návazný autobusový spoj v 18:50 z nádraží ? reagovat

nadpis:
autor:
zpráva:
Spočítejte:
  • prosím nepoužívejte (x)html tagy
  • odkazy jsou generovány automaticky

 1  2

© BECC Design

TOPlist