Svátek má Jáchym

vyhledávání Diskusní fórum

Co by se mohlo v našem městě zlepšit? >> Zdravotnické středisko >> výběrové řízení na zdravotní stř

třídit dle:    

vloženo: 3.05.2007 09:04

autor: Lav.Andula

nadpis: výběrové řízení na zdravotní stř

Po přečtení květnového ŽÚ jsem z hrůzou zjistila, že to bude docela tvrdý oříšek získat nájemce na budovu zdr. střediska. Do toho bych teda nešla. Najde se nějaký blázínek, aby se pustil střemhlav do takového šíleného podniku? Proč si město neponechá správu budovy a ze získaného a určitě ne malého nájmu neinvestuje do oprav. A kde se utopily peníze za 16 let pronajímání prostor. Proč se to postupně nedalo na rekonstrukci budovy. Věřme, že to dobře dopadne a nezůstane nám prázdná poliklinika jako vzpomínka na lepší časy. reagovat

vloženo: 4.05.2007 10:47

autor: Petr Borecký - Otevřené Úvaly

nadpis: Re: výběrové řízení na zdravotní středisko

Musím přiznat, že ve Vašich obavách nejste zcela osamocena. Skutečně se může stát, že pokud město výběrové řízení "zpacká", tak nám zůstane prázdná poliklinika. Na druhou stranu je dlouhodobý pronájem střediska skutečně šancí, jak jeho provoz a zázemí kvalitativně pozvednout.

Dle informací od členů komise, která připravovala podmínky pro vypsání výběrového řízení na pronájem zdravotního střediska se tato komise do VZZM 19.4. neshodla na tom, jak by tyto podmínky měly vypadat.

Budeme – li rozhodovat o pronájmu zdravotního střediska, je nutné si říci, co je cílem tohoto pronájmu. Náš názor je, že výsledkem by mělo být:

1) zajištění zdravotních služeb pro obyvatele Úval na minimálně dosavadní úrovni a ve stejném rozsahu, a to včetně lékárny
2) rozšíření o doplňkové služby
3) zkulturnění a zrekonstruování střediska – jinými slovy -nebude-li tohoto cíle dosaženo, nemá smysl se o pronájem pokoušet, neboť jak říká úsloví – neměň, co funguje.

Z toho plyne, že město si musí definovat cílový stav. Rekonstrukce v rozsahu 1,5 až 3 miliony Kč stav střediska neřeší – resp. jedná se jen o nutné opravy, které můžeme řešit např. dohodou se stávajícími nájemci o výběru nájemného například na 5 let dopředu (bylo to s nimi projednáno?). Stávající lékaři totiž zatím mají zájem zůstat.

Pokud bychom však chtěli posunout úroveň střediska o řády výš, dostává se nájemce s investicemi na částku kolem 15 – 20 milionů Kč (velmi hrubý odhad). Pak je ovšem doba 10 (fakticky 13 letého) pronájmu krátká – je třeba uvažovat o nájmu na období kolem 20 let.

Vzhledem k tomu, že současné zákony městu neumožňují, aby si diktovalo, které odbornosti v Úvalech chce a které nikoli, je velmi důležité, aby si město dalo už do podmínek výběrového řízení, že tyto odbornosti musí garantovat nájemce - neboli nový provozovatel střediska.

Všichni chceme, aby po pronájmu střediska zůstala zachována primární péče (praktičtí lékaři pro dospělé, praktičtí lékaři pro děti a dorost, stomatologové, gynekologie, lékárna).

Podmínky výběrového řízení se dopracovávaly ještě na zastupitelstvu 19. dubna, což není úplně ideální stav a nesvědčí o dobré přípravě, na druhou stranu, diskuse byla v tomto případě věcná a nejzávažnější nedostatky se snad podařilo odstranit. Proto i naši zastupitelé hlasovali pro vypsání tohoto výběrového řízení s vědomím, že pokud město neobdrží skutečně atraktivní nabídku, pronájem realizován nebude.

Výběrové řízení je nastaveno tak, aby se do něj mohli přihlásit i současní lékaři a věříme, že tak učiní.

K Vaší poznámce, nebo spíše otázce, kam šly uplynulých 16 let peníze z pronájmu, bych se připojil také - ale to je otázka spíše na minulé vedení města.

Co na závěr? Věřte, že pokud by výsledek výběrového řízení měl vést ke zhoršení dostupnosti zdravotní péče pro občany Úval, ruku pro něj nezvedneme.

Pokud byste chtěla více informací k pronájmu zdravotního střediska, kontaktujte mne prosím přímo, případně pana Švejnohu z našeho sdružení. reagovat

vloženo: 4.05.2007 11:49

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info))

nadpis:

Nově příchozí obyvatelé Úval ve většině případů asi zůstanou u svých původních lékařů, a to i vzhledem k mobilitě a blízkosti Prahy, ale je pravda, že zdravotnictví v Úvalech by mělo být zachováno. Šesti až sedmi tisícové město bez doktora by nebylo městem v pravém slova smyslu... reagovat

vloženo: 7.05.2007 21:55

autor: Mirka

nadpis: Re:

Dovoluji si nesouhlasit. Mám zkušenost přesně opačnou. Důvod, proč se Úvaly stávají vyhledávanou lokalitou je mimo jiné právě ten, že zde máme funkční zdravotní středisko. reagovat

vloženo: 26.05.2007 10:52

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Nové zdravotní středisko

Zaslechl jsem, že v Nových Jirnách se plánuje v dohledné době výstavba "zdravotního střediska". Co je na tom pravdy ? Nevíte o tom někdo ? reagovat

vloženo: 1.10.2008 14:26

autor: Dalibor

nadpis: Stačí ještě 2 ordinace dětských lékařů pro Úvaly?

Chtěl jsem se zeptat na názor ostatních spoluobčanů a hlavně představitelů strany na fungování jenom 2 dětských ordinací v Úvalech. Obě jsou obsazeny skvělými lékařkami, které vašak nestačí náporu dětí. Čekací doba je i 2 hodiny. Dvě ordinace tu byly ikdyž mělo město jen 4 tisíce obyvatel i dnes kdy má už skoro 6 tisíc a to dnes hlavně mladých lidí s dětmi. Budete se snažit o zajištění ještě jednoho dětského doktora? Mám pocit, že na tohle nikdo nemyslel, když povoloval a povoluje další výstavbu!
Dalibor reagovat

vloženo: 3.10.2008 11:01

autor: Milan Švejnoha - Otevřené Úvaly

nadpis: Re: stačí ještě 2 ordinace dětských lékařů pro Úvaly?

Vážený pane Dalibore,

protože naše názory, kritizující stávající vedení, nejsou jen pouhým populismem reagujícím na jednotlivé stížnosti občanů, předkládám Vám požadavky formulované na zastupitelstvu.

Níže uvedené připomínky kromě Vašeho správného postřehu upozorňují i na další okolnosti plánované rekonstrukce a dostavby zdravotního střediska.

Omluvte mne, že k odpovědi použiji část článku, který se Vám v brzké době dostane do schránky v podobě našeho občasníku.

S poděkováním za Váš zájem a s očekáváním, že se možná v budoucnu přidáte k aktivním občanům tohoto města

Milan Švejnoha
zastupitel za Otevřené Úvaly

„ Úvodem nám dovolte konstatovat, že naše sdružení se plně staví za změny, které povedou ke zkvalitnění zdravotních služeb ve městě a v obecné rovině podporujeme záměr pana MUDr. Mareše na jeho kompletní rekonstrukci a dostavbu současného zdravotního střediska (ZS). Máme však tyto čtyři základní podmínky:

1. počet ordinací určených pro praktické lékaře, dětské lékaře a zubní lékaře, musí pokrýt požadavky města Úvaly i v době, kdy se město rozroste o území, proti kterému jsme hlasovali (Hostín).
2. město umožní „odbydlet“ délkou nájmu nájemci jen takovou částku, kterou skutečně do stavby investoval (bez vybavení). Nebudou tedy propláceny získané dotace a stanovována dopředu délka nájmu bez znalosti skutečně realizovaných nákladů.
3. nájemce ve spolupráci s městem vyřeší parkování v okolí zdravotního střediska
4. město nedoplatí vlastním majetkem na možné finanční problémy nájemce - investora. „ reagovat

vloženo: 31.10.2008 13:10

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis:

Souhlas. Doktorů je a asi i v budoucnu bude málo. Teď se ukazuje, že dříve zrušená povinná místní příslušnost možná měla v sobě i něco pozitivního.... reagovat

nadpis:
autor:
zpráva:
Spočítejte:
  • prosím nepoužívejte (x)html tagy
  • odkazy jsou generovány automaticky


© BECC Design

TOPlist