Svátek má Jáchym

vyhledávání Diskusní fórum

třídit dle:    

vloženo: 14.08.2007 07:12

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Strategický plán města Úvaly

Strategický plán města Úvaly je podle mého názoru velmi důležitý dokument. Překvapuje mě, kolik domů je v Úvalech trvale neobydlených (!!!) - viz str. 27 reagovat

vloženo: 14.08.2007 09:58

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Strat.Plán Úvaly

Několik poznámek ke Strategickému plánu Úval.

1) Úvaly mají již dnes přes 5300 trvale hlášených obavatel viz. oficiální informace - v době psaní tohoto komentáře platný stav k 13.8.2007 viz. -> http://www.mvcr.cz/adresa/s/uvaly/

2) Potok Výmola protéká podél jižní hranice Škvorecké obory (nikoliv přímo oborou)

3) Autobusový spoj Úvaly - Rohožník nevznikne, protože právě zaniká, a to pro nízkou vytíženost (linka č. 330 - zrušeno rozhodnutím Zastupitelstva města Úvaly v červnu 2007)

4) Dle vize z roku 1993 mají mít Úvaly v roce 2010 cca 5700 obyvatel. Toto číslo bude nepochybně vyšší...už jen stávající zástavba Na Slovanech...

5) Proč je na straně 29 uvedeno u lokalit "Na Vinici" a "Hostín" poznámka "ochrana dat" ?

Jinak je materiál profesionálně zpracován a bude zajímavé, kolik myšlenek z něho se promění v realitu...

Marek Mahdal reagovat

vloženo: 20.08.2007 21:40

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Prezentace

Zajímavá debata. Prezenatce de facto totožná s tím co bylo v Životě Úval. Oceňuji především vystoupení Ing.Žižkovského. Dobrá práce reagovat

vloženo: 21.08.2007 10:01

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Postřehy

Zúčastnil jsem se prezentace jen do cca 20:30, takže jak poté probíhala další diskuse nevím. Snad budou všechny příspěvky lidí zveřejněny v Životě Úval nebo na webu města případně zde (?)

Taktéž se domnívám, že výstavba za plánovanou přeložkou I/12 (novou rychlostní 4-pruhovou silnicí) je nesmyslná.

Rozšíření centra Úval, tak jak bylo prezentováno. tj. do prostoru dnešního Multitecu a bývalého cukrovaru je dobrou myšlenkou.

Taky chápu obavu lidí z Horoušánek, kteří na prezentaci vystoupili s požadavkem vedení budoucího obchvatu silnice 101 východněji, tak aby nedošlo k faktickému oddělení zástavby od Úval. reagovat

vloženo: 22.10.2007 07:48

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Úvaly-Hostín

Co říkáte na urbanistickou studii Úvaly-Hostín ? Domnívám se, že je to přinejmenším zajímavý návrh, ale i přes optimistický text to stále zavání \"satelitním městečkem\". Snad jen podmíněné investice do občanské vybavenosti, ketré by budoucí investor prostě musel realizovat (školka, škola), by otevřely cestu tomuto rozvoji. reagovat

vloženo: 22.10.2007 10:20

autor: Petr Borecký

nadpis: Re: Úvaly - Hostín

Krásné obrázky, chybí už jen Vítězný oblouk podle pařížského vzoru. Jedná se v podstatě o nové město s výrazně zahuštěnou zástavbou - srovnejte si plány se stávající zástavbou na Slovanech. Upřímně řečeno, čekal jsem to horší, ale přesto jsem přesvědčen, že by realizace tohoto plánu v tuto chvíli byla chybou. Navíc jsem přesvědčen, že se vedení radnice nepodaří, s ohledem na rozsáhlost záměru, dostatečně pojistit, aby byl záměr realizován v plném rozsahu. Navíc, prolustrujte si investora na internetu... reagovat

vloženo: 22.10.2007 12:13

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Re: Re: Úvaly - Hostín

Právě, taky bych trochu se obával "s.r.o." investora... reagovat

vloženo: 8.12.2007 11:32

autor: Radek Spáčil

nadpis:

Investor (tedy MEI) je holandská _akciová_ společnost, jejíž akcie se dají koupit na Amsterodamské burze .

Developer je "s.r.o.", což mi nepřipadá nic divného... Je na investorovi aby si pohlídalo developera, a případně si zvolil jiného. Nakonec investor má zájem na úspěšném dokončení projektu... reagovat

vloženo: 13.11.2007 09:43

autor: Ouwallaak

nadpis: Anketa Otevřených Úval aneb komentář starosty

Anketa Otevřených Úval aneb komentář starosty:

a začátku listopadu 2007 uspořádalo opoziční seskupení Otevřené Úvaly anketu, která byla diskutabilní svou formou i obsahem. Chtěl bych poděkovat občanům města Úvaly za rozvážný přístup při jejím vyplňování - respektive nevyplňování. Opět zvítězil zdravý selský rozum.

Přesto, že se jednalo o akci, kterou lze vnímat jako pokus o manipulaci s veřejným míněním, vyplývá z ní několik docela zajímavých poznatků, se kterými může vedení města dále pracovat:

1. Přibližně jen 300 občanů Úval si nepřeje radikálnější změny poměrů v Úvalech.

2. Naprostá většina respondentů v anketě nenašla takovou variantu, která by odpovídala jejich představám.

3. Občané nechtějí do Českého Brodu ani do Říčan, chtějí do Úval.

4. Nejméně 30 občanů si přeje, aby byly změny v Úvalech velmi radikální, dokonce více radikální, než-li se snaží prosadit vedení města. reagovat

vloženo: 13.11.2007 09:59

autor: Petr Borecký

nadpis: Re: anketa Otevřených Úval aneb komentář starosty

Vítejte u dalšího zpravodajství Rádia Jerevan :-)

Ale váženě, i toho se zřejmě dočkáme. Jen bych doplnil: anketa bylo organizována zastupiteli průřezově: ani pan Linhart, ani pan Kolařík, ani pan Netušil, natož pan Morávek nejsou členy našeho sdružení.

Nebudeme se snižovat na úroveň komunikace, která byla ze strany pana starosty předvedena. reagovat

vloženo: 13.11.2007 21:01

autor: Petr Borecký

nadpis: Re: anketa Otevřených Úval aneb komentář starosty

Jenom ještě jeden dovětek, čísla nesouhlasí a pan starosta si plete pojmy občan a domácnost... reagovat

vloženo: 14.11.2007 10:50

autor: David Zapletal

nadpis: Re: anketa Otevřených Úval aneb komentář starosty

Jo, takže "jen 300" občanům se to nelíbí, zatímco celých "nejméně 30" s tím souhlasí. Tohle skutečně Šťastný někde řekl nebo napsal? To už je vážně zralý na Chocholouška. reagovat

vloženo: 14.11.2007 10:52

autor: Petr Borecký

nadpis: Re:Re: anketa Otevřených Úval aneb komentář starosty

www.odsuvaly.cz reagovat

vloženo: 14.11.2007 11:13

autor: David Zapletal

nadpis: Re: anketa Otevřených Úval aneb komentář starosty

Díky, to jsem přehlédl. Více k tématu:

http://cs.wikipedia.org/wiki/Demagogie reagovat

vloženo: 19.11.2007 21:38

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Re: Re: anketa Otevřených Úval aneb komentář starosty

:-) reagovat

vloženo: 9.12.2007 15:35

autor: daliborslezak@centrum.cz

nadpis: Jaké vidím výhody rozrůstajících se Úval.

Nejdříve bych položil několik otázek na které se následně pokusím odpovědět.
1) jste spokojeni s funkcí záchrané služby v Úvalech? Co její dojezdové časy z Brandýsa či Říčan po neustále plné silnici č. 101? Ve městě s 10 tisíc obyvatel už se vyplatí mít stálé stanoviště.
2) dělá státní policie v Úvalech dost práce? Nechybí městská policie, která je odpovědná městu a tím pádem zůstávají všechny vybrané peníze městu?
3) není škoda, že na Úvalský hasičský sbor není poloprofesionální či profesionální jako v Č. Brodě? Dnes nemá peníze na techniku, ale lidský potenciál má dost dobrý?
4) není škoda, že v Úvalech nestaví víc spešných vlaků jako v Českém Brodě či Velimi? Nestáli by občané o vlak jedoucí ve špicce do Prahy každých 10 minut?
5) bylo by přínosem mít střední školu či gymnázium v Úvalech? Nepřestěhovala by se sem nějaká soukromá z Prahy, když jsme doslova za humny a tady by měla s rostoucími obcemi v okolí tolik potenciálních studentů? Nezvedá taková škola prestiž městu?
6) jak se Vám líbí rozsah služeb ve městě? Proč má Český Brod, který je větší jen o nějakých 1500 lidí tolik služeb a krámů? Dojížděli by jste do Prahy, kdyby tady byly prodejny typu AlpinPro, DM drogerie, Albert, Rabbit....?
7) nechybí Vám odborní lékaři? Do města s 5000 obyvateli se nikomu moc nechce, ale 10 tisícové město už láká specialisty (alergologie, plnohodnotná gynekologie, ORL...)?
8) není výhodné být městem se všemi úřady na MÚ? Cesta do Brandýsa či Prahy Vám vyhovuje?
9) opravdu si myslíte, že nový spoluobčané jsou cizinci, kteří městu nemají co dát? Co když z nich budou nový Billové, tanečníci v DDM, fotbalisti, házenkáři, sboristi v církevním sboru.....ale i úspěšní podnikatelé, kteří vydělají dost peněz, které budou investovat a darovat do města co je přijme s úsměvem?!
Všechno není jenom černé či bílé. Zamyslete se nad těmito otázkami. Jistě přijdete i na další pozitiva, která přinese řízené rozšíření-). reagovat

vloženo: 9.12.2007 21:28

autor: Petr Borecký

nadpis: Re: Jaké vidím výhody rozrůstajících se Úval.

Dobrý den a díky za zajímavý diskusní příspěvek.
Myslím, že nikdo netvrdí a netvrdil, že Úvaly nemají vůbec růst. Město samozřejmě nelze zakonzervovat. Řekl bych, že v podstatě všichni se shodujeme, že určitý růst bude pro Úvaly prospěšný. Na čem se neshodujeme, je míra růstu a jeho tempo. Jinými slovy, souhlasím s Vámi v tom, že nic není jen černé a bílé a souhlasím i s tezí, že řízené rozšíření města přinese svá pozitiva (mimo toho, co jste zmínil bych uvedl například také vyšší příjmy z rozpočtového určení daní za nové obyvatele).

Pokud se týká růstu Úval, jak je známo, zastáváme mírnější variantu a zejména variantu, že by růst měl začít zejména scelováním doposud roztříštěného profilu města.

Zatím bohužel nejsou k dispozici žádné ekonomické a rozvojové studie, které by prokazovaly, že výrazný růst přinese Úvalům větší profit (a to nejen ekonomický). Příklady okolních obcí, které etapou výrazného růstu prošly nebo procházejí, jsou varující.

Nad otázkami, které kladete, se zamýšlíme a věříme, že tak činí i ostatní zastupitelé a představitelé města. Zkusím na ně sdělit svůj názor:

Ad 1) Pokud máme správné informace, tak zatím není závažný problém s dojezdovou dobou u LSPP (i když samozřejmě, stát se to může a i se to stalo). Souhlasím, že by bylo ideální mít záchrannou službu v Úvalech. Bohužel však toto nesouvisí přímo s velikostí města. ve kterém je záchranná služba umístěna, ale s něčím jiným:
a) s velikostí okrsku, který obsluhuje
b) s přítomností nemocnice (v Říčanech, Brandýse i Českém Brodě je, v Úvalech není)
c) Úvaly leží přesně na rozmezí okrsků Brandýs, Č. Brod a Říčany - což ovlivňuje dojezdovost

Již v současnosti je síť stanovišť záchranné služby nejhustší právě ve Středočeském kraji, je nereálné, že by byla zřizována záchranka v Úvalech, i kdyby měly třeba 10 000 obyvatel. Možnost by snad byla, pokud by se podařilo vytvořit s okolními obcemi (Dobročovice, Škvorec atd.) region Úvalsko, kde by LSPP tento region obsluhovala, případně se dohodnout s Českým Brodem, který je dostupný nejrychleji.

2) Ad 2 - městská policie už v Úvalech byla, ale zkušenosti nedopadly dobře. Nicméně mohu říci, že se o znovuzavedení městské policie v Úvalech diskutuje. Je nutno podotknout, že aby měla MP v Úvalech skutečně smysl, musela by mít alespoň 6 lidí, aby mohli pracovat na směny. Pro první rok by náklady na její provoz byly cca 3 miliony Kč. V tuto chvíli, ale preferujeme jiné cesty - rozvoj kamerového systému, zlepšení spolupráce se státní policií a dopravní opatření, která více ochrání chodce v našem městě.

Ad3) Nemyslím si, že je to o profesionalitě nebo dobrovolnosti (myslím, že úvalští hasiči jsou "profesionálové"). Je to spíše otázka techniky a tím pádem i peněz. Více se k tomuto tématu neumím vyjádřit, ale slibuji, že bude součástí článku v příštím čísle našeho časopisu.

Ad4) Stavění spěšných vlaků je dáno grafikonem a technickýcmi podmínkami SŽDC a mimo jiné i vzdáleností zastávek, ve kterých spěšné vlaky staví. Po rekonstrukci železničního uzlu v Úvalech a zavedení nového grafikonu budou vlaky v Úvalech stavět každých 15 minut.

Ad5) Ano, souhlasíme. Proto město rezervuje své pozemky pod Vinicí naproti hřbitovu, kde bychom takové zařízení chtěli mít. Je shoda napříč zastupitelstvem, že bychom takového investora chtěli do Úval přivést.

Ad6) Český Brod, i když je jen o malinko větší, je přeci jen dál od Prahy a je historickým centrem regionu. To je důvod koncentrace obchodů. Úvaly jsou v tomto případě "bohužel" příliš blízko Prahy a jejím obchodním centrům jako je Černý Most atd. Jestli tyto obchody přijdou do větších Úval a do nových čtvrtí nevím, i když bych tomu byl rád a byl bych i pro, aby jim město vytvořilo podmínky. Záleží to na vlastnících těchto řetězců, jestli sem půjdou.

Ad7) Uvidíme, co dokáže nový nájemce zdravotního střediska, plány v této blasti má velké i při naší stávající velikosti.

Ad8) Souhlasím s Vámi, opět je shoda v zastupitelstvu, že naším cílem je stát se obcí s rozšířenou působností. Pro to potřebujeme, aby náš okrsek měl alespoň 26 000 obyvatel. Nesouvisí to přímo s velikostí samotných Úval.

Ad9) Rozhodně ne, naopak! Vždyť i já sám jsem náplava, bydlím tu teprve (už?) necelé 4 roky. A v našem sdružení je nás, náplav téměř třetina :-)

Takže, není to jen černé a bílé ... Těším se na další diskusi :-)

Záchrannou službu reagovat

vloženo: 10.12.2007 10:15

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Re: Re: Jaké vidím výhody rozrůstajících se Úval.

Hezky napsáno. reagovat

vloženo: 10.12.2007 19:23

autor: Milan Bednář

nadpis: Re: Jaké vidím výhody rozrůstajících se Úval.

Zdravím.
Jelikož jsem členem místního hasičského sboru, tak se pokusím zasvěceněji reagovat na Váš příspěvek. Především si velice vážím toho, že diskutující hodnotí kladně schopnosti jednotky sboru. Pro nás je to známka toho, že svou dobrovolnou práci odvádíme spolehlivě a občané města to dokáží ocenit.
A zadruhé mě těší, že si občané uvědomují situaci a důležitost hasičského sboru v Úvalech, když si to trochu s podivem nedokázali uvědomit tvůrci Strategického rozvojového plánu města.
Ale přímo k tématu. Problém technického vybavení sboru není v počtu obyvatel ani ve formě výjezdové jednotky, ale v dlouhodobém přístupu vedení města, pro které není hasičský sbor prioritou. Sbor samozřejmě nemá prostředky na zakoupení techniky a také nikdy neměl a mít nebude. Veškerá výjezdová technika je v majetku města, my jsme jen uživatelé a údržbáři. Poslední úspěch ve vyjednávání s městem o novém vozidle proběhl v roce 1998, kdy byla městem zakoupena Tatra 148 z roku 1973.
Osobně tak velkou zástavbu spojenou s rychlým růstem počtu obyvatel odmítám, jelikož není místní sbor připraven na riziko, které přinese zvýšená hustota provozu. Jednak se tím negativně ovlivní dojezdová rychlost, jednak se i zvýší počet dopravních nehod, na které nemá sbor vybavení.
Samotná změna jednotky na formu JPO II (tedy poloprofesionální) nepřinese lepší vybavení ani finance. Takovou zkušenost má sbor ze Senohrab, který se stal poloprofesionálním. Lepší vybavení nezískal, pouze přibylo práce a výjezdů tím, že se zvýšil akční radius. Dopadli bychom podobně, současná historická technika by byla ve větší zátěži, přibylo by výjezdů na vzdálenější místa a práce na nekonečné opravě techniky.
Založení stanice HZS v Úvalech (tedy profesionálního sboru) by bylo i za zvýšení počtu obyvatel hudbou daleké budoucnosti. Nedokážu si představit, že by se za situace, kdy se nedostává prostředků na nákup nového vozu pro HZS Český Brod, našly finance na založení nové stanice. Nejednalo by se jen o nákup nové techniky, ale nezbytná by byla i stavba nové zbrojnice. Dnešní zbrojnice byla dostavena těsně před II. světovou válkou a splňuje dobové standardy, nikoli dnešní.
A abych to shrnul: Takto necitlivý a skokový nárůst počtu obyvatel přinese městu i sboru především množství nových starostí a nákladů, které budou jen těžko kompenzovány příjmy z rozpočtového určení daní. A řešení problému sboru souvisí především s financemi a prioritami města a omezeně i kraje, nikoli s počtem obyvatel a rozlehlostí zástavby v samotných Úvalech. reagovat

vloženo: 3.01.2008 09:05

autor: Marek Mahdal (mahdal@uvaly.info)

nadpis: Úvaly nechtějí satelit, ale hezkou čtvrť

Tohle vyšlo v novinách 19.12.2007

Úvaly nechtějí satelit, ale hezkou čtvrť | 19.12.2007 | rubrika: Praha - Střední Čechy | strana: 13 | autor: Karolina Kudynová

Za východní hranicí Prahy mají vyrůst byty pro víc než tři tisíce lidí * Investor slibuje kompletní vybavenost

Lidé opouštějí velká města, ale většinou si pořizují nové bydlení v jejich blízkosti. Takový je současný trend.
Šedesát procent všech obyvatel republiky, kteří se loni stěhovali, se podle Českého statistického úřadu přemístilo do Středočeského kraje. Potvrzují to i Úvaly, kde mají vyrůst byty asi pro tři a půl tisíce obyvatel.
„Máme zpracovaný strategický plán rozvoje. V Úvalech se bude stavět nová čtvrť navazující na historické centrum města, a ne satelit,“ řekl Právu starosta Úval Jan Šťastný (ODS).
Nizozemský developer radnici nabídl, že při výstavbě zohlední potřeby místních a zmapuje, o jaké typy bytů mají potenciálních kupci zájem. „Investor MEI Czech Republic ve spolupráci s obcí zrekonstruuje prostor před nádražím, školu, kanalizaci, vodovod,“ říká starosta Šťastný. Podle něj obec podporu investora potřebuje i proto, aby dosáhla na další peníze z fondů Evropské unie. „Na úplnou dostavbu a rekonstrukci infrastruktury by Úvaly potřebovaly přibližně tři čtvrtě miliardy, spolupráce může městu přinést půl miliardy korun,“ říká Šťastný.
„Chceme stavět, aby Úvaly fungovaly jako celek,“ řekl zástupce investora Tomáš Ctibor.
Záměrem je vytvořit modelový příklad, jak lze ve výstavbě postupovat podle předem dané urbanistické koncepce.

Starousedlíci mají obavy

Starousedlíci se ale dalšího rozšiřování Úval obávají, nechtějí přijít o klid. Zastupitelé Úval ve druhém kole schválili změnu územního plánu a vizi rozvoje území. Pozemky o rozloze asi 70 hektarů pak nizozemský investor MEI Czech Republic koupil.
Třetí kolo veřejného projednávání změny územního plánu proběhne v lednu. reagovat

nadpis:
autor:
zpráva:
Spočítejte:
  • prosím nepoužívejte (x)html tagy
  • odkazy jsou generovány automaticky


© BECC Design

TOPlist