Svátek má Pavla

V Třebíči vznikla biokotelna za pomoci dotace EU

V současné době se na Vysočině vyrábí z biomasy nejvíc tepla v celém Česku. V Třebíči začala fungovat první kotelna v republice, která ze dřeva a slámy vyrábí zároveň teplo i elektřinu.

Zprovoznění nového kotle na spalování slámy představovalo investici ve výši 81 milionů korun. 85% uznatelných nákladů pokryjí dotace z fondů EU, 10% přispěl stát, resp. Státní fond životního prostředí, zbylých 5% pokrývá úvěr.

Nový kotel vytopí 4,5 tisíce domácností, napojeny jsou na něj i místní mateřské školy, základní školy, bazén a hotelový komplex. Současná kotelna může nyní spalovat zemní plyn, LTO, dřevní hmotu a nově i slámu. Biokotelny úspěšně fungují už několik let také v Pelhřimově a v Bystřici nad Pernštejnem.

Slavnostní přestřižení páskyProvoz kotelny

Zdroj: Kraj Vysočina

Krátká poznámka: o možnosti vybudování biokotelny v rámci operačního programu Životní prostředí jsme paní místostarostku a pana starostu informovali již v únoru letošního roku. Z hlediska Úval se jedná o zajímavou možnost využití bioodpadů, čímž by Úvaly jednak mohly snížit své náklady na likvidaci odpadu, ale zároveň by mohly do budoucna získat zdroj příjmů z výroby tepla a elektřiny.


© BECC Design

TOPlist