Svátek má Květa

Na této stránce bychom chtěli upozornit na některé dotační a podpůrné programy, které by mohly být aplikovány v našem městě. Jedná se o náš selektivní výběr a rozhodně se nejedná o úplný výčet všech programů.

V podstatě kompletní přehled možných dotačních titulů naleznete na stránkách E-dotace  a Subvence, které jsou velmi dobře a přehledně připraveny.

Kromě informací o konkrétních programech bychom zde chtěli informovat i postupu příprav na čerpání evropských fondů v rámci Středočeského kraje.

Aktualita týdne
Zájemci mohou využít program na podporu úspor energie 
 
Zejména podnikatelé a školy mohou žádat v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie - v programu s názvem EFEKT.

Státní program podporuje realizaci opatření k hospodárnému užití energie a snížení zátěže životního prostředí se zaměřením na co nejvyšší efektivitu vynaložených prostředků státního rozpočtu k rozšíření využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie, na jejich vývoj, výzkum, pilotní projekty, mezinárodní projekty a na poradenství, vzdělávání, osvětu a propagaci.

Strukturální fondy EU

Oblast podpory Název programu Poskytovatel Typ podpory Výše podpory Kdo může žádat Termín uzávěrky
Vodohospodářská infrastruktura Snížení znečistění z komunálních zdrojů a zlepšení jakosti pitné vody Ministerstvo životního prostředí dotace (velké projekty nad 25 mil. euro) max. 80 % nákladů obec, nno, ostatní 19.12.2008
Rozvoj podnikání Vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí, regenerace brownfields Czechinvest dotace liší se dle žadatele obec, ponikatel 31.12.2008

Norské fondy

Národní programy

Oblast podpory Název programu Poskytovatel Typ podpory Výše podpory Kdo může žádat Termín uzávěrky
Infrastruktura a doprava Municipální úvěr z rozvojového fondu Českomoravská záruční a rozvojová banka Úvěr 30 000 000 Kč, splatnost 10 let, tříletý odklad splátek. Úvěr může pokrýt 100% nákladů na realizaci Obec 30.6.2007 prodlouženo
Regionální a kulturní tradice Podpora významných jubileí Ministerstvo kultury dotace max 70 % podnikatel, obec, nno 31.8.2008
Opravy panelových domů M-záruka v programu PANEL Českomoravská záruční a rozvojová banka záruka úvěru záruka na 80 % nesplacené jistiny po dobu splatnosti úvěru do výše 10 mil. Kč podnikatel, obec, NNO, občan, ostatní 31.12.2008
Kulturní památky Program restaurování movitých kulturních památek Ministerstvo kultury dotace max. 90 % nákladů vlastník památky 30.6.2008
  

Programy Středočeského kraje

  

Programy soukromých nadací

Oblast podpory Název programu Poskytovatel Typ podpory Výše podpory Kdo může žádat Termín uzávěrky
Životní prostředí - výsadba stromů, obnova alejí Strom Života Nadace Partnerství Dar 20 000 - 200 000 Kč Obec, O.P.S., Občanské sdružení Termíny uzávěrky se liší dle programů, v letošním roce jde o data 18.1.,25.4., 30.5., 15.8., 29.8. 2008


© BECC Design

TOPlist