Svátek má Jáchym

 

Milé Úvalačky, milí Úvaláci, na tomto místě bychom Vás chtěli seznámit s volebním programem našeho sdružení pro léta 2010 – 2014.

Úvodem konstatujme, že se jedná o výčet našich základních priorit, jejichž uplatňováním chceme směřovat naše město k místu, které je příjemné pro život. Nám i Vám je jasné, že jedno volební období je příliš krátké, abychom mohli všechny body našeho programu splnit. Ale chceme naše město tímto směrem vést.

Dalším faktorem, který plnění našeho programu ovlivní, bude, jestli získáme dost hlasů na jeho prosazování a zdali najdeme rozumný kompromis s případnými koaličními partnery. O obojí se pokusíme.

Základem všeho tedy budou nejen peníze (jejichž podstatnou část spolykají investice do infrastruktury), ale i spolupráce občanů, spolků a radnice bez ohledu na to, z jaké jsme strany. Věříme, že náš volební program, který jsme sestavovali v přímé návaznosti na naši dobrovolnickou činnost v minulých pěti letech a zkušenosti našich zastupitelů,  je solidním základem pro budoucí rozvoj našeho města.

Co závěrem? Kromě našeho sdružení se o Vaše hlasy uchází další 4 politické strany a sdružení nezávislých kandidátů. Doporučujeme Vám proto, abyste si přečetli i jejich programy a seznámili se s jejich kandidáty. Posuďte pak také, jak se lidé, kteří se uchází o Vaši přízeň v minulých letech projevovali, pokud jde o úvalské záležitosti, nakolik je znátek a nakolik jim důvěřujete.

A proto Vás s klidným svědomím nabádáme:Volte podle toho, jak své kandidáty znáte, a nebojte se kroužkovat napříč stranami a sdruženími. Stejně jako stojíme o volební úspěch našeho sdružení Otevřené Úvaly, tak máme zájem na tom, abychom v zastupitelstvu měli takové partnery, kterým věří naši občané a kterým můžeme věřit i my.

Těšíme se na Vás u voleb 15. - 16. října!

Kandidáti sdružení nezávislých kandidátů Otevřené Úvaly


© BECC Design

TOPlist