Svátek má Helena

Motto: „Kdo si hraje v Úvalech - nezlobí“

Považujeme sport za nejlepší prevenci kriminality a za ideální prostředek ke zvyšování morálně volních vlastností dětí.

  • Budeme prosazovat vybudování víceúčelové sportovní haly v Úvalech, a to ve spolupráci města,  všech hlavních sportovních spolků, MDDM a školy. Je nutné si uvědomit, že jediná šance Úval, jak tuto halu vybudovat, je spolupráce, ne konfrontace.
  • S využitím spolupráce s developery, kteří působí a mají zájem působit na území města s podílem sbírek, dotací a sponzorských darů a svépomocí občanů vybudovat v každé čtvrti hřiště pro náctileté a dospělé, v prostoru lesoparku Vinice vybudovat „tělocvičnu v přírodě“, s minimálními náklady zde upravit a vyznačit běžecké tratě.
  • V rámci podpory programu „Vybudování pozitivního vztahu ke sportovním aktivitám“, zvyšování fyzické kondice a návyku aktivního využívání volného času podpoříme materiální i personální podmínky pro plnění osnov tělesné výchovy na ZŠ.
  • Budeme podporovat realizaci projektu „LOM“, který jsme připravovali již před 4 roky.
  • Stanovíme jasná pravidla pro přidělování dotací sportovním organizacím z finančních prostředků města;  jejich rozdělování zveřejníme na oficiálních stránkách města.
  • Budeme podporovat napojení města Úval na systém cyklostezek na území hlavního města Prahy.
  • Budeme pokračovat v patronaci města nad nejdůležitějšími sportovními akcemi, které už mají svou tradici.


© BECC Design

TOPlist