Svátek má Helena

Motto: „Cesta k hezkému městu Úvaly“

Pro vzhled města Úval je určující vzhled náměstí Arnošta z Pardubic. Je třeba v každém případě podtrhnout jeho funkci jako hlavního centra města, a to zejména:

  • vybudováním důstojného sídla radnice v budově č. 95 a propojením této budovy lávkou přes Výmolu s budovou Multitecu, kde by měly mít sídlo další městské odbory a technické služby
  • sjednocením náměstí použitím jednotného povrchu jak na vozovky, tak na parkovací stání, odpovídajícího povrchu na chodníky a také vhodnou parkovou úpravou
  • zavedením placeného stání (nad 60 min. a mimo rezidenty) za účelem uvolnění parkovacích ploch pro krátkodobé nákupy, návštěvu městského úřadu apod. Současný stav, kdy náměstí slouží jako další záchytné parkoviště často pro obyvatele okolních obcí, kteří pokračují dále z Úval vlakem, není  nadále udržitelný.
  • Jednoznačně pozitivní vliv na vzhled města by mělo vybudování odstavného parkoviště na pozemcích Českých drah v prostoru u nádraží. Budeme se snažit všemi prostředky tento záměr podpořit.
  • I s ohledem na to, že v nových částech města je hlavní důraz kladen na funkci bydlení, je třeba v návaznosti na náměstí vybudovat rekreační a klidovou zónu, kde bude možné spojit funkce sportu a oddychu. V tomto smyslu podporujeme výstavbu nové haly Sokola v prostoru pod náměstím a vybudování městského parku od školy k Prokůpkovu rybníku se systémem cest pro pěší. Podporujeme také vznik lesoparku na Vinici a jeho propojení s rekreační zónou pod náměstím.
  • Dále je třeba také podpořit jednotu urbanizačního plánu města a potlačit určitou „roztříštěnost“ Úval. Pokud tedy bude ze strany investorů zájem o další zástavbu ploch v Úvalech, je třeba důsledně preferovat pro tento účel volné plochy v intravilánu města, proluky ve stávající zástavbě. Obecně podporujeme propojení jednotlivých čtvrtí města systémem stezek pro pěší a cyklisty, tak aby byly všechny části města pohodlně dosažitelné i pěší chůzí. Dále podpoříme funkční systém autobusových linek Ropidu, který by přispěl k masovějšímu využívání hromadné dopravy a snížení zátěže centra města individuální dopravou.
  • Významným prvkem jednoty města se musí stát také městský mobiliář, zejména zastávky, osvětlení, odpadkové koše a lavičky, který bychom chtěli postupně sjednocovat.
  • Oproti minulému období chceme jednoznačně posílit roli hlavního architekta města.


© BECC Design

TOPlist