Svátek má Jáchym

Motto: „Kolem, vlakem, busem, autem - v Úvalech vše najdem“

Kvůli předpokládanému rozšíření počtu obyvatel a s tím spojené zvýšené dopravní zátěži zejména kolem nádraží považujeme za zásadní zlepšení parkovacích možností u nádraží a v centru města. Definitivní projekt parkoviště P+R je též nutné vypracovat koordinovaně s projektem rekonstrukce nádraží a přípravou přestupního terminálu bus-vlak, který umožní pohodlný přestup na návaznou dopravu. Při nárůstu počtu cestujících bude stávající stav dlouhodobě neudržitelný.

Nárůst dopravy zejména v centru vyžaduje zavedení systému vybraných jednosměrných ulic a zároveň jejich vybavení prvky, které znemožní nebezpečně rychlou jízdu nebo porušování pravidel parkování.

Současně s tím považujeme za důležité nabídnout občanům města možnost dopravit se bezpečně a rychle do centra Úvaly jinak, než za použití auta. Předpokládáme propojení pro pěší a jízdní kola jednotlivých čtvrtí města – Slovany, Králičina, Radlická čtvrť, V Setých.

S ohledem na poměrně vysoké finanční nároky na realizaci některých akcí (lávka přes I/12, chodník podél Jirenské) budeme i nadále naše úsilí směrovat jednak na získání dotací na tyto akce a dále pak budovat některé projekty za spoluúčasti místních občanů, podobně jako jsme tak činili v tomto volebním období.

Hlavní priority pro roky 2014 – 2018

 • Pokračování rekonstrukcí ulic podle daných priorit a etapizace
 • Vybudování přestupního terminálu bus/auto/kolo/vlak u nádraží včetně parkoviště
 • Cyklostezky – propojení oblasti U Horoušánek přes Hodov směrem k nádraží + propojení oblasti Slovany přes I/12 směrem k centru a nádraží a dále napojení přes potok u Fabráku do centra města
 • Cyklopruhy na vozovkách (Husova, Pražská, Jiráskova, Klánovická)
 • Uzamykatelné stojany na jízdní kola na náměstí Arnošta z Pardubic, náměstí Svobody, u nádraží (parkovací přístřešek pro kola příp. hlídané úložiště), u zdravotního střediska, městského úřadu
 • Pěší lávka přes I/12 – ul. Bulharská
 • Budování chodníků (V Setých, Hájovna, Dobročovická v úseku Fabrák – státní silnice)
 • Kompletní dopravní řešení oblasti ulice Jirenská – dobudování chodníku a zvýšení bezpečnosti
 • Zavedení městské okružní linky
 • Infocentrum v budově nádraží + veřejná WC (nádraží, náměstí, hřbitov)

Kolik to bude stát a kde na to vezmeme?

Akce z našich priorit lze rozdělit na dvě skupiny, a to

a) Akce zásadního významu pro dopravu, čemuž odpovídá i nákladovost

 • rekonstrukce ulic -  cca 8 mil. Kč ročně ze zdrojů města
 • přestupní terminál u nádraží – cca 12 mil. Kč – 60 mil. Kč (vyšší částka platí v případě zahrnutí území bývalých uhelných skladů
 • lávka přes I/12 – cca 10 mil. Kč
 • chodník podél Jirenské – cca 3 mil. Kč
 • cyklostezka z oblasti u Horoušánek do centra Úval – cca 6 mil. Kč)

celkem cca 31- (79) mil. Kč + cca 8 mil. Kč ročně.

Zdroj peněz:

 • rekonstrukce komunikací a chodník podél Jirenské – příjmy z daně z nemovitosti
 • přestupní terminál bus/vlak a navazující parkoviště, cyklostezka a lávka přes I/12 – dotace z programu ITI při 15% spoluúčasti města

b) Akce doplňující – všechny ostatní výše uvedené akce. Zdroj peněz: volné peníze z městského rozpočtu.

Co jsme splnili z minulého volebního programu?

 • Vytvoření osvětlených přechodů
 • Vybudování dalších retardérů

Co jsme nesplnili?

 • Zkulturnění autobusových zastávek
 • Vybudování chodníku podél Jirenské


© BECC Design

TOPlist