Svátek má Jáchym

Dnes se vám představí kandidátka do zastupitelstva Lída Milerová.

Lído, mohla by ses Úvalákům představit?

V Úvalech žiji již 35 let. Po škole jsem pracovala ve Středočeském masném průmyslu "bývalé Masně" v Úvalech, pak 2 roky v České spořitelně, ze spořitelny jsem odešla na mateřskou dovolenou a od roku 1998 podnikám společně s manželem. Mám dvě dcery Kristýnu a Kateřinu.Před 8mi lety jsem vstoupila do sdružení Otevřené Úvaly.

Lída Milerová

Co Tě přivedlo do sdružení Otevřené Úvaly ?  Vím, že patříš mezi zakládající členy…

Do sdružení  jsem vstoupila, protože jsem měla pocit, že parta pracovitých lidí dokáže něco změnit. Po 8mi letech aktivního působení ve sdružení, v zastupitelstvu, ve finančním výboru, jsem zjistila, že to není vůbec jednoduché, něco prosadit a v rámci všech možných nařízení a vyhlášek, že vše trvá daleko déle než jsem si představovala. A často mě mrzí nezájem občanů o jakékoliv dění ve městě, pokud se to ovšem netýká přímo jich osobně. Město, které má 6 000 obyvatel - účast občanů na veřejném zasedání zastupitelstva města cca 11 - 20, je opravdu žalostné.

Pokud by Ti voliči dali důvěru a Ty ses stala zastupitelkou, na co by ses chtěla orientovat ?

Pokud by mi voliči dali důvěru, tak bych nadále chtěla pokračovat v práci ve finančním výrobu a věnovat se a dále prosazovat náš volební program .

Proč by, podle Tebe, měli Úvaláci volit Otevřené Úvaly?

Moji kolegové, kteří se aktivně podíleli v tomto volebním období ve vedení města, mají rozjeté projekty, které je nutno dokončit - mateřská školka Cukrovar, přestavba a obnova šaten ZŠ, přestěhování úřadu na náměstí do č. 95, atd. a spoustu dalších - tak je nutné je nejenom dokončit, ale i financovat. Tak bych byla ráda pokud by se naše sdružení mohlo i nadále podílet na dokončení těchto akcí. A pokračovat v plnění našeho volebního programu.

Děkuji za rozhovor

rozhovor vedl Marek Mahdal


© BECC Design

TOPlist