Svátek má Petra

Motto: „Úřad je zde pro lidi, nikoli lidi pro úřad …“

Tato kapitola se týká zejména fungování městského úřadu, a to jak navenek, tak i uvnitř. V minulých 4 letech jsme se snažili toto heslo prosazovat do každodenního fungování městského úřadu, musíme ale přiznat, že se nám zde ne vždy dařilo. Přesto jsme přesvědčeni, že Úvaly udělaly velký krok kupředu. Právě proto, že jsme si však rezerv v této oblasti vědomi, stanovili jsme dle toho i naše priority, které mají zajistit pokračování trendu vstřícnosti a přívětivosti MěÚ vůči občanům.

Hlavní priority pro roky 2014-2018

 • Umísťování audiozáznamů ze zastupitelstva na stránkách města ke stažení
 • Zavedení on-line video přenosů ze zasedání zastupitelstva
 • Zavedení kombinované tiskové a webové formy časopisu Život Úval, která umožní výrazně vyšší interaktivitu a rozšíření obsahu časopisu
 • Zavedení plnohodnotného moderovaného diskusního fóra na webu města, nejen v rubrice „Ptáte se starosty“, ale i u jednotlivých odborů MěÚ, radních a zastupitelů
 • Pravidelné pořádání tiskových konferencí
 • Zavedení služby výjezdního úředníka – pro občany nad 65 zdarma (určité agendy)

Co jsme splnili z našeho programu pro oblast Otevřené město z roku 2010?

 • Zavedli jsme nové, pravidelně aktualizované webové stránky města.
 • Redakce časopisu Život Úval je složena ze zástupců radnice i občanů a časopis zveřejňuje i kritiku radnice.
 • Pravidelně zveřejňujeme informace o výběrových řízeních, včetně uzavíraných smluv a dodavatelů města na internetu.
 • V důsledku otevřenosti a transparentnosti výběrových řízení došlo díky soutěži uchazečů k významným úsporám investičních prostředků (např. restaurování sochy A. z Pardubic, rekonstrukce ZŠ, rekonstrukce č.p. 65, rekonstrukce ulice Vít. Nováka, rekonstrukce ulice Alešova, Kožíškova…)

Co jsme nesplnili:

 • Otevřené diskusní fórum na webu města nebylo zavedeno pro nesouhlas koaličních partnerů.
 • Nejsou pravidelně pořádány tiskové konference.
 • Nepodařilo se nám prosadit, aby byly zveřejňovány záznamy z VZZM a pořizován internetový přenos z jednání.
 • Nezměnily se úřední hodiny MěÚ.
 • Nezavedli jsme služby výjezdního úředníka.
 • Nezavedli jsme internetový objednávkový systém na jednání na úřadě.

Za nedílnou součást řízení města považujeme Radu města. Proto chceme do Rady města prosazovat, podobně jako v minulém volebním období, zodpovědné a schopné zastupitele, kteří se budou aktivně podílet na řízení Úval a převezmou část zodpovědnosti za vybrané agendy. Odmítáme přístup některých radních, kteří dochází na jednání rady sporadicky a jen v případě, že se projednává záležitost, na které mají vlastní zájem.


© BECC Design

TOPlist