Svátek má Jáchym

Motto: „Pěkné městečko za Klánovickým lesem“

Okolí Úval vždy bude zejména rekreačním zázemím hl.m. Prahy, na rozdíl od oblastí, jako je např. Karlštejnsko a Český kras, nemá primárně atraktivní turistický cíl. Rekreace v Úvalech bude vždy spojena zejména s návštěvou Prahy – tomu je potřeba přizpůsobit nabídku možných doprovodných aktivit. Oproti minulým letům musí Úvaly být více aktivní vůči veřejnosti a médiím – ať již na internetu nebo formou pravidelného informování novinářů.

Hlavní priority pro roky 2014 - 2018

 • Navázání kontaktů s agenturou pro podporu podnikání a investic - CzechInvest
 • Vydání nové přehledné mapy blízkého okolí ve spolupráci s významnými úvalskými podnikateli
 • Informování o podnikatelských subjektech v Úvalech formou bodů zobrazených
 • na interaktivní mapě, umístěné v centru města
 • Příprava informačního balíčku pro investory
 • Příprava městské pěší naučné stezky „Údolím Výmoly“ (kolem rybníků)

Doplňující priority k hlavním prioritám

 • Vydání propagační brožury o Úvalech a okolí
 • Dořešení majetkoprávního vztahu k rozhledně
 • Zřízení anglické verze webu města - nejpodstatnějších informace o městě
 • Zavedení online přenosu videa z jednání zastupitelstva města a jeho zpřístupnění na webových stránkách města
 • Pravidelná publikace článků mapující osudy úspěšných úvalských rodáků a jejich úspěchů na internetu (webových stránkách města) a v měsíčníku Život Úval
 • Možnost pro amatérské rybáře – krátkodobá povolenka (např. víkendová) – rybářský lístek (spolupráce s úvalskými rybáři)
 • Podpora akci Plaketa města Úvaly a Junior města Úvaly

Co jsme splnili z našeho programu pro oblast propagace města z roku 2010?

 • Transparentní veřejné zakázky vypisované městem
 • Trvalé a kompletní zveřejňování zveřejnitelné dokumentace zakázek, včetně znění smluv uzavřených s vítězi těchto zakázek – pravidelné informování občanů na webu města a v periodiku Život Úval
 • Nové webové stránky města Úvaly
 • Propagace naučné stezky přírodním parkem Škvorecká obora – Králičina

Co se nám nepovedlo?

 

 • Předložili jsme návrh na pořizování audiovizuálního záznamu jednání zastupitelstva. Bohužel se tento návrh nesetkal s přívětivou reakcí ostatních zastupitelů.


© BECC Design

TOPlist