Svátek má Jáchym

Motto: „Kdo si hraje v Úvalech - nezlobí“

Město a jeho život není jen o opravených silnicích, kanalizaci a vodě, ale také o možnosti sportovního vyžití. V této oblasti se otevírá velký prostor pro spolupráci města, developerů a občanů. Když město vytvoří vhodné podmínky, dá se mnohé udělat společnou dobrovolnou prací s využitím sbírek, dotací a sponzorských darů. V této oblasti má naše sdružení mnoho konkrétních zkušeností a projektů, které jsme realizovali na dobrovolnické bázi v minulých letech.

Hlavní priority pro roky 2014-2018

  • Vybudování alespoň jednoho veřejného hřiště a sportoviště v každé čtvrti města pro neorganizovaný sport, kde dosud chybí a kde jsou k tomu vhodné pozemky (u Horoušánek, Radlická čtvrť, centrum města – areál lomu)
  • Nastartování projektu značených běžeckých stezek, cyklostezek a cyklotras a jejich napojení na síť v okolí (Praha, Tuklaty, Tlustovousy, Horoušánky atd.)

Co chceme podpořit

  • Vybudování víceúčelové sportovní haly v Úvalech, nebo alespoň zastřešení házenkářského hřiště
  • Upravení a vyznačení běžeckých tratí na Vinici
  • Dobudování sportovního zázemí pro základní školu
  • Veřejné i soukromé aktivity, které se budou věnovat sportu a volnočasovým aktivitám mládeže (příklad: florbal, karate, aikido)

Co jsme splnili z našeho programu pro oblast Sport z roku 2010?

  • Byla zavedena jasná a průhledná kritéria pro financování kulturních a sportovních organizací v Úvalech, kulhá však jejich aplikace v praxi, což chceme napravit v příštím volebním období.
  • Město poskytovalo patronaci nad nejdůležitějšími sportovními akcemi, které už mají svou tradici.

Co jsme nesplnili:

  • S ohledem na využití areálu lomu jako zázemí pro stavbu vodovodu a kanalizace nebyl vybudován v tomto místě sportovní areál.
  • Ačkoli bylo za minulé 4 roky vybudováno několik hřišť (hřiště za č.p. 18, areál Skara), nepodařilo se zejména z finančních a majetkoprávních důvodů vybudovat síť hřišť a sportovišť pro každou čtvrť.


© BECC Design

TOPlist