Svátek má Jáchym

Motto: „Vzdělání je základ prosperujících Úval a společnosti ….“

Školství bylo jednou z našich priorit v minulých letech i v současnosti a za výsledky v této oblasti se nemusíme stydět. Doposud bylo do školství v Úvalech investováno přes 90 mil. Kč. Byla dostavěna budova základní školy, po letech má škola novou školní jídelnu, v září město zahajuje výstavbu nové mateřské školy v „Cukrovaru“, která vyřeší problém s umísťováním předškoláků, město úspěšně spolupracuje se školou, školkami i MDDM. Je nutné si uvědomit, že mnohé problémy (například nedostatečná kapacita městských školek) jsme zdědili po našich předchůdcích. Přesto však ještě mnohé zbývá udělat. Jedním z dluhů, který město stále má, je vzdělávání a možnost aktivních kroužků pro seniory.

Hlavní priority pro roky 2014-2018

 • Dokončení nové MŠ v areálu Cukrovaru
 • Dokončení stavebních úprav budovy C na základní škole a rekonstrukce šaten zejména za účelem navýšení počtu kmenových tříd
 • Zahájení rekonstrukce stávající budovy II. stupně ZŠ – (přinejmenším zateplení, výměna oken)
 • Rekonstrukce a zateplení MŠ Kollárova

Doplňující priority po oblastech

Předškolní vzdělávání

 • důsledné sledování projektu Hostín, kde je závazek na vybudování MŠ a 1. stupně ZŠ
 • zahájení rekonstrukce a zateplení MŠ Kollárova

Základní školní vzdělávání

 • příprava výstavby alespoň I. stupně základní školy v areálu Cukrovaru
 • podporovat fungující součinnost ZŠ, MŠ a MDDM
 • podpora vztahů města Úvaly s okolními zeměmi (jazykové výměny dětí, sportovní výjezdy, účast na mezinárodních soutěžích)

Vzdělávání seniorů a dospělých

 • spolupráce s agenturami zaměřenými na vzdělávání dospělých v produktivním věku a seniorů
 • maximální využití prostor Riegrova č. p. 65

Co jsme splnili z našeho programu pro oblast školství z roku 2010?

 • Prostory praktické a základní školy v Úvalech jsme získali pro základní školu, současně s tím jsme umožnili integraci dětí, jejichž rodiče s tím souhlasili, do kolektivu ZŠ.
 • Zahájili jsme výstavbu nové mateřské školy.
 • Základní škola získala novou školní jídelnu.

Co se nám nepovedlo?

 • Bohužel, příliš se nerozrostly příležitosti pro vzdělávání pro dospělé a seniory, kromě možností volnočasového centra Pětašedesátka.


© BECC Design

TOPlist