Svátek má Jáchym

Motto: „Cesta k hezkému městu Úvaly“

Pro vzhled města Úval je určující vzhled náměstí Arnošta z Pardubic a přilehlého okolí. Je třeba v každém případě podtrhnout jeho funkci jako hlavního centra města. Dalším důležitým prvkem je zeleň, aleje a úvalské rybníky. Tyto prvky, které dotvářejí panorama našeho města, je do budoucna třeba dále chránit a rozvíjet.

Hlavní priority pro roky 2014-2018

 • Dobudování důstojného sídla radnice v budově č. 95 a propojení budovy lávkou přes Výmolu s budovou v Riegerově ulici
 • Dokončení úpravy vzniklého nádvoří mezi č.p. 65 a budovou městského úřadu v Riegrově ulici
 • Pokračování rekonstrukce ulic z finančních prostředků, získaných z daně z nemovitosti
 • Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic
 • Vybudování městské knihovny v č.p. 18 na náměstí.

Důsledkem nové zástavby bude další zvětšování města, a proto je třeba dopředu počítat se vznikem lokálních center a posilováním jejich funkce. Podporujeme nové využití úvalských brownfieldů -  vznik nového lokálního centra „Uhelné sklady“ a Cukrovar.

I s ohledem na to, že v nových částech města je hlavní důraz kladen na funkci bydlení, je třeba v návaznosti na náměstí vybudovat rekreační a klidovou zónu v nivě Výmoly, kde bude možné spojit funkce sportu a oddychu  („tělocvična v přírodě, lavičky, systém cest pro pěší).

Pro zástavbu je třeba důsledně preferovat volné plochy v intravilánu města, proluky ve stávající zástavbě. Obecně podporujeme propojení jednotlivých čtvrtí města systémem stezek pro pěší a cyklisty tak, aby byly všechny části města pohodlně dosažitelné i pěší chůzí. (Více o tom v sekci „Životní prostředí“.) Dále podpoříme funkční systém autobusových linek Ropidu, který by přispěl k masovějšímu využívání hromadné dopravy a snížení zátěže centra města individuální dopravou.

Významným prvkem jednoty města by se měl stát také městský mobiliář, zejména zastávky, osvětlení, odpadkové koše a lavičky, který bychom chtěli postupně sjednocovat.

Doplňující priority

 • Podtržení funkce náměstí Arnošta z Pardubic jako hlavního centra města zavedením regulace stání  -  „náměstí není parkoviště“
 • Vznik lokálních center „Uhelné sklady“ a „Cukrovar“
 • V návaznosti na náměstí vybudování rekreační a klidové zóny, spojení funkce sportu a oddychu
 • Funkční systém cest pro pěší a cyklisty
 • Funkční systém autobusových linek
 • Jednotný mobiliář, zastávky, osvětlení, povrchy.


© BECC Design

TOPlist