Svátek má Helena

Motto: „Zdraví lidé, zdravé město“

Základním požadavkem, který chceme prosazovat, je rozšíření spektra zdravotnických služeb o další odborné ordinace a laboratoře, které jsou obvyklé pro město velikosti a polohy Úval.

Stav zdravotnictví v Úvalech výrazně ovlivňuje smlouva, kterou uzavřelo současné vedení města s panem MUDr. Marešem. Ten podle smlouvy provedl poměrně zásadní rekonstrukci polikliniky a snaží se rozšiřovat její služby. Budeme ho v jeho záměrech jednoznačně podporovat.

Současně je v blízkosti dobře fungující zdravotnické zařízení v  Jirnech. Jedná se o centrum zdravotnické péče společnosti INC a.s. Vidíme pro úvalské občany toto zařízení jako vhodné doplnění dalších zdravotních služeb. Budeme se snažit navázat a podporovat spolupráci vedení města Úval i s tímto pracovištěm tak, aby se stalo pro Úvaláky dostupnějším.

V případě zájmu se nebráníme spolupráci se soukromým investorem na vybudování domova pro seniory na vhodném pozemku v Úvalech. Tito investoři se zde již o možnosti podnikání zajímali a vzhledem k dotační politice Evropské unie v dalším období se jejich zájem určitě zvýší.

V zájmu rozšíření služeb pro občany Úvaly a zkvalitnění jejich života budeme podporovat soukromé projekty v oblasti sportu, relaxace a alternativní medicíny.

Hlavní priority pro roky 2014 - 2018

  • Podpora rozšiřování stávajících služeb ve zdravotním středisku na Pražské
  • Zvýšení počtu dětských praktických lékařů v Úvalech
  • Podpora vybudování nového domu s pečovatelskou službou ve spolupráci se soukromým investorem
  • Zlepšení dopravního spojení se zdravotním centrem v Jirnech, a to ve spolupráci s tímto centrem a ROPIDem


© BECC Design

TOPlist