Svátek má Helena

Vážení spoluobčané,

na tomto místě Vám přinášíme Výroční zprávu o činnosti občanského sdružení Otevřené Úvaly v roce 2007. Z této zprávy je zřejmé, že se nám daří činnost našeho sdružení poměrně úspěšně rozvíjet, ale také je jasné, že ne všechno se nám podařilo a některé věci jsme mohli udělat jinak a lépe. Budiž nám to jako poučení pro příště.

Kompletní informace o naší činnosti naleznete ve výroční zprávě, zde přinášíme jen stručný výtah.

Činnost sdružení v roce 2007 

Pod co jsme se tedy v loňském roce podepsali?

Možná postačí tento krátký výčet:

 • Ve spolupráci s Nadací ČEZ a MŠ Kollárova rekonstrukce dětského hřiště Kollárova
 • Ve spolupráci s Johnem Mullenem a Hanou Hoblíkovou účast na projektu rekonstrukce hřiště v Pařezině
 • Příprava a návrh projektu revitalizace lomu v centru Úval, projekt schválen zastupitelstvem
 • Instalovali jsme stojan na kola před poštou
 • Sanace lip  U Donáta - ve spolupráci s městysem Škvorec
 • Vybavení Městského domu dětí a mládeže novým projektorem
 • Realizace květinové výzdoby na náměstí Arnošta z Pardubic
 • Zahájení projektu na obnovu Hanušova kříže

Kromě těchto projektů jsme v loňském roce navázali poměrně úspěšnou spolupráci s obcemi v okolí Úval a s občanskými sdruženími Újezdský strom a Sdružením za Klánovický les.

Ve spolupráci s Klubem přátel přírody, historie Úval a okolí lobbujeme za vyhlášení přírodní rezervace Králičina.

Co se nám nepovedlo a kde máme ještě rezervy

Největším projektem, který chceme prosadit, je revitalizace lomu v Riegrově ulici na sportovní a oddychovou zónu pro mládež. Tento projekt byl schválen zastupitelstvem. Nyní bude potřeba vyřešit organizační a technické problémy s realizací projektu spojené (jedná se zejména o vyklizení skládky posypového materiálu).

V minulém roce jsme ve spolupráci s Klubem přátel historie a přírody Úval žádali o grant z nadace VIA na revitalizaci okolí památné desky na Skalce nad Prokůpkovým rybníkem. Samotnou desku jsme chtěli zakoupit ze získaného sponzorského daru. Bohužel dotaci jsme neobdrželi, nicméně celý projekt převzalo město Úvaly, které přislíbilo uvolnit finance na úpravu okolí a instalaci desky k příležitosti 90. výročí vzniku republiky.

V loňském roce jsme se také stali členem Místní akční skupiny regionu Pošembeří a v rámci této skupiny máme v úmyslu realizovat projekt naučné stezky Králičinou. Na své dokončení zejména díky nevyjasněným vlastnickým vztahům čeká záměr na zřízení přechodu přes Českobrodskou silnici mezi bytovkami a Králičinou. Nepodařilo se také získat dotaci na rekonstrukci hřiště na Slovanech, nicméně projekt v koši neskončil a nadále vyvíjíme snahu o realizaci tohoto projektu.

Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomáhají našemu sdružení Otevřené Úvaly s jeho projekty...

Za finanční, materiální i morální podporu děkujeme našim členům, institucím, společnostem, jednotlivcům a dobrovolníkům:

 • Krajskému úřadu Středočeského kraje
 • Městu Úvaly
 • Městysu Škvorec
 • Nadaci VIA
 • Nadaci ČEZ
 • LexisNexis CZ s.r.o.
 • Regeneračnímu studiu na Slovanech
 • Zahradnictví Lesák, Úvaly
 • Klub přátel historie a přírody Úval a okolí
 • Transparency international
 • Eva Tylová, Ivan Dejmal, Jan Psota, Miroslav Masák, Antonín Rubín, Květa Bělohubá, Jiří Janata, Milan Bednář
Hospodaření sdružení

Jak je z níže uvedených údajů zřejmé, největší část finančních příjmů pocházela z členských příspěvků členů a z jejich sponzorských darů.

Petr Borecký, předseda sdružení Otevřené Úvaly, Michal Breda - místopředseda sdružení Otevřené Úvaly, Dana Poláková, členka rady sdružení Otevřené Úvaly

Hospodaření o.s. Otevřené Úvaly v roce 2007
 
    
Příjmy   
 Převod zůstatků z roku 2006 24 904 Kč
 Členské příspěvky 20 000 Kč
 Sponzorské dary členů  
  Per Borecký18 900 Kč
  Milan Švejnoha9 486 Kč
  Petr Petržílek5 000 Kč
  Marcel Breda1 092 Kč
  Petra Kyselová500 Kč
  Renata Perglerová390 Kč
 Sponzorské dary nečlenů  
  LexisNexis CZ212 000 Kč
  Bohumil Miler5 000 Kč
  Jan Němec1 000 Kč
 Dotace a dary  
  Nadace Via40 000 Kč
  KÚ Středočeského kraje14 000 Kč
  Městys Škvorec6 000 Kč
    
  Úroky z bankovního účtu37 Kč
 Příjmy od členů na interní akce sdružení  
  Divadlo7 210 Kč
  Tenis5 000 Kč
  Schůze a drobné dary2 000 Kč
    
Celkem příjmy  372 519 Kč
    
Výdaje   
 Časopis Otevřené Úvaly 140 000 Kč
 Ošetření lip u Donáta 29 900 Kč
 Dataprojektor pro MDDM 19 629 Kč
 ELTODO - držáky na květiny 15 951 Kč
 Anketa (Jak mají vypadat Úvaly) 13 812 Kč
 Peněžní dar - hřiště v Pařezině 10 000 Kč
 Květiny na náměstí 7 142 Kč
 Divadlo 7 210 Kč
 Tenis 5 000 Kč
 Správa webu 4 662 Kč
 Stojan - kola před poštou 4 311 Kč
 Propagace (trička, samolepky, letáky) 3 213 Kč
 Pronájem nářaďovny a sokolovny 3 026 Kč
 Inzerce v Životě Úval 2 900 Kč
 Schůze a drobné dary 2 000 Kč
 Razítka Otevřené Úvaly o.s. 1 168 Kč
 Poplatky za vedení bankovního účtu 1 601 Kč
 Poštovné 159 Kč
    
Výdaje celkem  271 684 Kč
    
Hospodářský výsledek 100 835 Kč


© BECC Design

TOPlist