Svátek má Petra

Vážení spoluobčané,

Již potřetí mám příležitost tak jak je to na začátku každého nového roku obvyklé, bilancovat činnost našeho sdružení v uplynulém roce.

Co tedy za námi v roce 2008 zůstalo?

  • Zřízení dětského hřiště na Slovanech
  • Oprava lesního hřiště v Klánovickém lese
  • Příspěvek k bezpečnosti ve městě - získání a věnování radarové značky
  • Realizace květinové výzdoby náměstí Arnošta z Pardubic
  • Spoluorganizace Dne Země na Klepci 21.4.2008
  • Finanční podpora o.s. „pro Klánovický les" za účelem pokračování boje za záchranu Klánovického lesa
  • Organizace již tradiční akce „Jarní otevřený úklid Úval"
  • Finanční dar pro I. roční festivalu „Hearts - duchovní rocková hudba"
  • ..... časopis Otevřené Úvaly

Co se nám stále nepodařilo a čeká na dokončení?

Největším projektem, o jehož realizaci dlouhodobě usilujeme, je revitalizace lomu v Riegrově ulici na sportovní a oddychovou zónu pro mládež. Tento projekt byl schválen zastupitelstvem v roce 2007, v loňském roce se podařilo s městem dojednat harmonogram postupného uvolnění areálu.

Rok 2009 tedy bude ve znamení koordinace s městem, za účelem získání financí na pořízení projektové dokumentace pro regeneraci areálu a následně získání financí pro spoluúčast na financování tohoto projektu z evropských fondů. Součinnost s městem Úvaly je pro tento projekt klíčová, protože se jedná o investičně relativně náročný projekt (cca 8 000 000 Kč), který přesahuje finanční možnosti sdružení Otevřené Úvaly.

V letošním roce bychom rovněž chtěli pokračovat v projektu Oddechového a rekreačního areálu na Slovanech tak, abychom tento projekt do konce roku dokončili. Chceme mimo to zahájit projekt Oddechového a rekreačního areálu „u Horoušánek", aby i tito občané našeho města měli k dispozici místo pro své setkávání a oddech.

I nadále budeme pokračovat v činnosti v rámci Místní akční skupiny regionu Pošembeří a v rámci této skupiny máme v úmyslu realizovat projekt naučné stezky Králičinou.

Poděkování

Rádi bychom poděkovali všem, kteří pomáhají našemu sdružení Otevřené Úvaly s jeho projekty...

Za finanční, materiální i morální podporu děkujeme našim členům, institucím, společnostem, jednotlivcům a dobrovolníkům:

Petr Borecký
Předseda sdružení

Hospodaření sdružení

Jak je z níže uvedených údajů zřejmé, největší část finančních příjmů pocházela ze sponzorských darů, příspěvků občanů a dále pak darů a příspěvků členů sdružení.

Příjmy   
 Převod zůstatků z roku 2008 100 835 Kč
 Členské příspěvky 18 000 Kč
 Sponzorské dary členů  
  Petr Borecký63 046 Kč
  Michal Breda15 000 Kč
  Milan Švejnoha13 756 Kč
  Lída Milerová9 405 Kč
 Sponzorské dary nečlenů  
  LexisNexis CZ180 000 Kč
    
 Sponzorské dary nečlenů - věcné plněníLexisNexis CZ115 000 Kč
    
 Sponzorské dary na dětské hřiště na Slovanech  
  Jan Němec20 000 Kč
  ODS Úvaly20 000 Kč
  BN Leasing a.s.18 683 Kč
  manželé Nesejtovi17 000 Kč
  Petr Borecký10 000 Kč
  KC Trans s.r.o.9 000 Kč
  Petr Řezníček5 000 Kč
  Michal Kála4 000 Kč
  Radek Paštika3 000 Kč
  Klára Kosmanová2 000 Kč
  Marek Zrostlík2 000 Kč
  Petr Franěk2 000 Kč
  Petr Charvát2 000 Kč
  Robert Moucha2 000 Kč
  paní Kytková1 500 Kč
  Roman Drobňák1 500 Kč
  Petra Jenešová1 000 Kč
  Jaroslav Mach1 000 Kč
  Jiří Boháč1 000 Kč
  Marek Lukáš1 000 Kč
  Marie Šebelová1 000 Kč
  paní Malinková1 000 Kč
  Marek Mahdal556 Kč
  Radka Bílková501 Kč
  Anna Grandeová500 Kč
  Jiří Adam500 Kč
  Monika Kulhavá500 Kč
  Martin Petr150 Kč
    
 Příjem z vlastní hospodářské činnosti 3 360 Kč
    
  Úroky z bankovního účtu233 Kč
    
Celkem příjmy  647 024 Kč
    
Výdaje   
 Časopis Otevřené Úvaly 115 000 Kč
 Zřízení hřiště na Slovanech 119 768 Kč
 Radarová značka pro Úvaly 63 046 Kč
 Obnova Hanušova kříže 43 075 Kč
 Pronájem tenisových kurtů 8 000 Kč
 Pronájem webových stránek + údržba www 6 000 Kč
 Koncert Hearts - I. ročník Úvaly 5 000 Kč
 Květinová výzdoba na náměstí 3 850 Kč
 Příspěvek na Klánovický les 3 000 Kč
 Pronájem Sokolovny - nářaďovny 2 618 Kč
 Poplatky za vedení bankovního účtu 1 770 Kč
 Náklady na zhotovení ptačích budek 1 500 Kč
 Zřízení nástěnky a informační tabule 1 299 Kč
 Kancelářské potřeby 280 Kč
    
Výdaje celkem  374 206 Kč
    
Provozní hospodářský výsledek 272 818 Kč

Stáhněte si kompletní výroční zprávu našeho sdružení za rok 2008.


© BECC Design

TOPlist