spolecnahospoda
Pojďte do toho znovu s námi!

Kam dále s Úvaly?

Tak se nám i v Úvalech rozběhla předvolební kampaň. Jednotlivé strany a spolky teď budou občany masivně informovat o tom, co vše se v Úvalech díky jejich zásluze podařilo a co vše se nepodařilo stávajícímu vedení radnice. Také se nejspíše dozvíte, co kdo bude v příštích 4 letech budovat, koho podpoří a co udělá pro to, aby se nám v našem městě lépe žilo.

Podle nás však nastal čas položit si zásadní otázku:

 • Jak chceme, aby Úvaly vypadaly třeba za 12 let (tj. za 3 volební období)?
 • Jaké problémy vlastně město čekají?
 • A co musíme začít dělat již teď, abychom nebyli v roce 2030 překvapeni, že řešíme problém, který nejsme schopni vyřešit?
 • Jak budou Úvaly vlastně vypadat? Bude z nich satelitní noclehárna Prahy nebo fungující město?
 • Jaké budou dopady tohoto vývoje? Z pohledu okamžitého nebo krátkodobého se nic zásadního dít nebude (princip pomalu vařené žáby) ale z dlouhodobého hlediska budou dopady dramatické.

Nejprve si shrňme výchozí stav, který je následující:

 1. Územní plán Úval je radnicemi z let 1998–2010 nastaven na cílových cca 12 000 obyvatel, tedy na velikost města odpovídajícího zhruba dnešním Říčanům. Současně územní plán vymezuje poměrně velké plochy na východě a jihovýchodě města (cca 30 hektarů) pro průmyslovou zónu v okolí silnic I/12 a budoucí přeložky I/12.
 2. Do Úval se i nadále vzhledem k blízkosti Prahy, nižší ceně bydlení a dostupnosti Klánovického lesa bude stěhovat v průměru kolem 150–200 nových obyvatel ročně, zpravidla ve věkové skupině 30–40 let s malými dětmi.
 3. V současnosti je cca 20 % občanů Úval starších 65 let, po roce 2028 začne toto číslo výrazně růst a počet těchto občanů vzroste téměř na dvojnásobek současného stavu. V celém mikroregionu bude toto číslo ještě vyšší
 4. Územní plány obcí v okolí Úval (Květnice, Škvorec, Přišimasy, Horoušany, Zlatá atd.) počítají s přistěhováním dalších cca 8 000 obyvatel.
 5. Na území mikroregionu Úvalsko budou v blízké budoucnosti realizovány stavby čtyřproudé přeložky I/12 a dvouproudé přeložky II/101 v úseku Úvaly–Říčany a Úvaly–Jirny

Naše priority 2022-2026 v kostce

Školství     

 • Realizace svazkové školy
 • Stavba třetího pavilonu MŠ Bulharská

Doprava     

 • Nový autobusový terminál u nádraží
 • Zastávky MHD u zdravotního střediska a MŠ Pražská
 • Podpora regionální dopravy podle aktuální situace a potřeb na rozšíření spojů  PID

Rozvoj města

 • Dokončení realizace nového územního plánu a aktualizace strategické plánovací dokumentace
 • Rozšíření ČOV
 • Realizace vodovodního obchvatu Jiren

Kultura a sport

 • Výstavba volnočasového areálu v lomu
 • Realizace nových prostor pro městskou knihovnu v rámci budovy „65“
 • Rekonstrukce hotelu Budka pro potřeby MDDM
 • Podpora činnosti a aktivit spolků

Zdravotnictví

 • Budeme intenzivně hledat provozovatele pro rozšíření zdravotnických služeb ve městě a podporovat vznik soukromých ordinací