Short story about our company

Jsme občanským sdružením, ve kterém se již před 5 lety sešli občané Úval, kteří mají zájem o rozvoj svého města, ať již jde o kulturu, sport, podnikání, životní prostředí nebo další oblasti rozvoje. Záleží nám na tom, jak se bude v Úvalech žít a jak budou Úvaly vypadat za deset nebo za dvacet let. Nejlepším způsobem, jak aktivně ovlivňovat rozvoj města, je kromě dobrovolnické činnosti také přímé zapojení do orgánů místní samosprávy.

Chceme se tedy zúčastnit jako sdružení nezávislých kandidátů letošních komunálních voleb.

Na našich  stránkách vám postupně představíme  náš  volební program, který bude zároveň programem dlouhodobého rozvoje Úval. V mnohém navazuje na náš volební program z roku 2006. Možná, že se náš program nebude na první pohled zásadně lišit od ostatních volebních programů. I my chceme, aby město bylo čisté, aby ve městě dobře fungovala doprava, aby zde vznikaly nové pracovní příležitosti, aby bylo důstojně postaráno o nejmladší i dříve narozené  spoluobčany. Chceme např., aby byla postavena sportovní hala, aby bylo kolem nádraží  kde zaparkovat, aby mladí lidé měli možnost sehnat v Úvalech bydlení a zábavu (viz náš dlouhodobý projekt skateparku). Určitě také chceme navázat na to, čeho již bylo v Úvalech dosaženo a dále to rozvíjet.

To, v čem chceme být pro Vás lepší volbou a pro Úvaly šancí perspektivního rozvoje, jsou schopnost a vůle komunikovat s občany i s neziskovými organizacemi, odbornost a šetrnost při správě majetku a městských financí, poctivost a transparentnost při zadávání veřejných zakázek, profesionalita a zkušenosti při řízení městských organizací i při získávání dotací z evropských fondů

Věříme, že z komunálních voleb vzejde takové zastupitelstvo, které bude ochotno a schopno aktivně řešit každodenní problémy určit cíl a strategii a realizovat vizi dlouhodobého rozvoje našeho města.

Na podzim budeme velice rádi, když nám dáte Váš hlas a když z ostatních kandidátek vyberete takové osobnosti, které jsou připraveny aktivně se podílet  na   rozvoji  Úval a kterým nejde o osobní prospěch, zájmy jedné politické strany nebo dokonce o vlastní prospěch z veřejných financí.

Meet Our Team

mgr_petr_borecky.jpg

Máme za sebou hodně práce a realizovaných projektů – od těch malých až po velké. Myslím si, že stále mohu pomáhat měnit naše město v místo lepšího žití.

Mgr. Petr. Borecký

předseda sdružení a starosta města
Ing_Josef_Polak.jpg

Chodníky a ulicemi počínaje, přes školky, školu, sportovní a kulturní zázemí pokračujíc a čistotou a upraveným vzhledem města konče. Když to jde jinde, proč ne v Úvalech.

Ing. Josef Polák

člen sdružení
lida_milerova.jpg

Náš program je realistický, ač pro některé občany nepopulární. Pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum a budu se moci podílet se svými kolegy/ kolegyněmi na dalším rozvoji města.

Ing. Ludmila Müllerová

člen sdružení
Mgr_Dana_Polakova.jpg

Zkušenosti, které jsem za uplynulé 4 roky v této práci získala, bych chtěla uplatnit i v nadcházejícím volebním období jako zastupitel.

Mgr. Dana Poláková

člen sdružení a zastupitel města
hana_nemcova.jpg

V podobných projektech bych ráda pokračovala i v dalších letech a přispěla tak ke zlepšení kvality bydlení a trávení volného času.

Mgr. Hana Němcová

předseda sdružení
Petra_Fuxova.jpg

V Úvalech žiji, až na krátkou pauzu v mládí, celý svůj život. Líbila se mi aktivita sdružení Otevřené Úvaly, proto jsem se stala před 4 lety členkou a na společných projektech se podílím.

Petra Fuxová

člen sdružení
Jan_Nemec.jpg

Pro Úvaly budu i nadále rád v rámci svých možností pracovat, nezávisle na volebním výsledku v nadcházejících komunálních volbách.

Bc. Jan Němec

člen sdružení
mgr_marek_mahdal_dis.jpg

Jsem přesvědčen, že se naše město ubírá správným směrem. Dejte nám proto šanci pokračovat v započaté práci a směrovat Úvaly k lepší budoucnosti.

Mgr. Marek Mahdal, DiS.

člen sdružení
mgr_petr_borecky.jpg

Máme za sebou hodně práce a realizovaných projektů – od těch malých až po velké. Myslím si, že stále mohu pomáhat měnit naše město v místo lepšího žití.

Jaroslav Špaček

předseda sdružení
Mirka_Borecka.jpg

Věřím, že každý, i dílčí posun má svůj velký smysl. Proto chci v této práci pokračovat, a to jak na úrovni spolku, tak i na úrovni města.

Mgr. Mirka Borecká

člen sdružení
Mirka_Borecka.jpg

Věřím, že každý, i dílčí posun má svůj velký smysl. Proto chci v této práci pokračovat, a to jak na úrovni spolku, tak i na úrovni města.

Bc. Daniel Čejka

člen sdružení
Mirka_Borecka.jpg

Věřím, že každý, i dílčí posun má svůj velký smysl. Proto chci v této práci pokračovat, a to jak na úrovni spolku, tak i na úrovni města.

Markéta Rydvalová

člen sdružení
mgr_petr_borecky.jpg

Máme za sebou hodně práce a realizovaných projektů – od těch malých až po velké. Myslím si, že stále mohu pomáhat měnit naše město v místo lepšího žití.

Mgr. Naděžda Urbanová

předseda sdružení
Mirka_Borecka.jpg

Věřím, že každý, i dílčí posun má svůj velký smysl. Proto chci v této práci pokračovat, a to jak na úrovni spolku, tak i na úrovni města.

Petr Urban

člen sdružení
Mirka_Borecka.jpg

Věřím, že každý, i dílčí posun má svůj velký smysl. Proto chci v této práci pokračovat, a to jak na úrovni spolku, tak i na úrovni města.

Bc. Daniel Čejka

člen sdružení
Mirka_Borecka.jpg

Věřím, že každý, i dílčí posun má svůj velký smysl. Proto chci v této práci pokračovat, a to jak na úrovni spolku, tak i na úrovni města.

Ing. Richard Saidl

člen sdružení

Web skills

  • JavaScript
  • CSS3
  • HTML5
  • PHP
  • MySQL

Vývoj kriminality v Úvalech

0
2014
0
2015
0
2016
0
2017
0
2018

Our language skills

0%
English
0%
Spanish
0%
French
0%
Latin
0%
Others

Services

0%
Clean Design
0%
Incredible Flexible
0%
Responsive
0%
SEO Ready
0%
Free support

[custom-facebook-feed]

0
0
0
0