Možnost trávit smysluplně volný čas je zejména u dospívajících jedním z rozhodujících faktorů, který snižuje riziko tzv. závadového jednání.

Otevřené Úvaly

Bezpečnost

Pocit bezpečí ve městě má více aspektů. Již před 4 roky jsme psali, že jedním aspektem je samotná úroveň kriminality ve městě (ta v porovnání s rokem 2014 klesla o více jak 40%), ale také úroveň bezpečnosti pohybu po městě pro chodce, cyklisty, děti nebo osoby s handicapem.

Po počátečních pochybnostech se ukázalo, že zřízení městské policie bylo správným krokem a přestože její provoz je zátěží pro rozpočet města (roční čisté náklady cca kolem 6 mil. Kč), pořádek a bezpečí na úvalských ulicích jsou neoddiskutovatelné. Osvědčil se i projekt zaměstnávání vězňů navracejících se z vězení a komplexní péče o jejich návrat do společnosti, který od Úval postupně převzala i další česká města.

Osvědčila se také kombinace spolupráce se street art scénou s důsledným potíráním nelegálního graffiti.

K bezpečnosti ve městě však neoddělitelně patří i úvalští hasiči, a to jak Sbor dobrovolných hasičů, tak Jednotka sboru dobrovolných hasičů. V posledních 4 letech se podařilo spojenými silami města a hasičů opravit hasičárnu, zajistit terénní vozidlo a garáž, ale to hlavní je stále před námi – rozšíření hasičárny a náhrada stávající letité, byť zrekonstruované, cisterny za nové vozidlo.

Priority 2018 – 2022

 • rozšíření činnosti městské policie na 7 dnů v týdnu/ 24 hodin denně

  • náklady o cca 4 miliony Kč ročně navíc oproti stávajícímu stavu, realizace postupně v letech 2019 – 2022, financování: rozpočet města, kapitola městská policie.
 • rozšíření objektu hasičárny o přístavbu

  • náklad cca 6 milionů Kč, realizace postupně v letech 2021 – 2022, financování: dotace IROP 90%, rozpočet města 10%, cca 600 tisíc Kč z běžného rozpočtu města.
 • zprovoznění kamerového a radarového systému

  • náklad 8 milionů Kč, provozní náklady cca 0,5 mil. Kč ročně. Realizace v roce 2019. Financování: 90% nákladů Státní fond dopravní infrastruktury, 10% město Úvaly, 800 tisíc Kč z běžného rozpočtu města
 • zavádění moderních informačních technologií pro informování občanů o haváriích, uzavírkách a nebezpečných situací (sms zprávy, mobilní aplikace, sociální sítě)

  • projekt je již v realizaci
 • stavebně technická opatření při rekonstrukcích ulic, chránících jak chodce tak automobilisty a zároveň znemožňující nebo ztěžující porušování pravidel silničního provozu

  • náklad cca 3 miliony Kč z rozpočtu města ročně v rámci kapitoly Doprava
 • pokračování ve spolupráci se stree tart scénou při realizaci legálních graffiti a street artu v Úvalech kombinované s důsledným potíráním graffiti nelegálního

Priority 2022 – 2030

 • pořízení nové hasičské cisterny, náklad cca 10 milionů Kč