Uplynulé 4 roky přinesly Úvalům výrazný růst hodnoty čistého majetku města a především razantní zlepšení jeho stavu.

Otevřené Úvaly

Majetek města

Uplynulé 4 roky byly ve znamení růstu čisté hodnoty majetku města (dnes přes 1,35 miliardy Kč) a razantním zlepšení jeho technického stavu.

Pod plnou kontrolu a správu města se dostala vodohospodářská infrastruktura a veřejné osvětlení, zlepšil se stav městských budov. Město v tomto volebním období neprodalo žádné pozemky (mimo několika drobných ploch v řádech desítek metrů čtverečních), naopak získalo přes 63 000 m2 pozemků pod veřejnými prostranstvími, které dlouho blokovaly rekonstrukce a rozvoj nebo pořídilo zcela nový objekt Technických služeb, který se nachází na strategickém místě v centru Úval – Riegrova 12.

Přesto jsou oblasti, kde je městský majetek ve špatném stavu. Především se jedná o městský bytový fond (odhadovaný vnitřní dluh cca 50 mil. Kč), budovu B základní školy (18 mil. Kč) nebo objekt koupaliště (40 mil. Kč).

Priority 2018 – 2022

 • aktualizace dlouhodobé Koncepce rozvoje majetku města

 • investice do městského bytového fondu tak, aby v roce 2022 bylo opraveno alespoň 50% objektů ve vlastnictví města. Vytvoření pravidel a zásad pro hospodaření s městskými byty.

  • náklad cca 25 milionů Kč, realizace cca 2020 – 2022, financování dotací ze SFŽP – cca 7 milionů Kč, dotace z MMR cca 5 milionů Kč, podíl Úval cca 13 milionů Kč. Financování podílu Úval z běžného rozpočtu města
 • oprava budovy B základní školy, úprava topného systému

  • náklady této akce cca 18 milionů Kč, realizace cca 2022, financování buď formou EPC kontraktu nebo dotací z rozpočtu Ministerstva školství či SFŽP (podíl města cca 13 milionů Kč by byl hrazen z rozpočtu města)
 • oprava a zprovoznění úvalského koupaliště

  • náklady této akce cca 40 milionů Kč, realizace cca 2019, financování ze stávajícího bankovního úvěru
 • výstavba druhého pavilonu mateřské školy Cukrovar (2 třídy pro celkem 50 dětí)

  •  náklady této akce cca 25 milionů Kč, realizace cca 2020-2022, financování cca 90% dotace IROP, 10% (cca 3 mil. Kč) z běžného rozpočtu města
 • nepovolování nových území určených k zástavbě, mimo míst přímo v intravilánu města nebo míst propojujících doposud oddělené městské čtvrtě

Priority 2022 – 2030

 • vybudování nového sídla Technických služeb na Hostíně v prostorách sběrného dvora, náklad 30 milionů Kč

 • revitalizace celého areálu objektů města v Riegrově ulici na centrum administrativy, veřejných služeb a obchodu, náklad 200 milionů Kč (zapojení soukromého sektoru)

 • revitalizace areálu Cukrovaru v části patřící městu, náklad 200 milionů Kč (zapojení soukromého sektoru)