Jsme tu pro naše město. Jsme Otevřené Úvaly.

Jsme občanským sdružením, ve kterém se již před 12 lety sešli občané Úval, kteří mají zájem o rozvoj svého města, ať již jde o kulturu, sport, podnikání, životní prostředí nebo další oblasti rozvoje. Záleží nám na tom, jak se bude v Úvalech žít a jak budou Úvaly vypadat za deset nebo za dvacet let.

Nejlepším způsobem, jak aktivně ovlivňovat rozvoj města, je kromě dobrovolnické činnosti také přímé zapojení do orgánů místní samosprávy.

Chceme se tedy opět zúčastnit jako sdružení nezávislých kandidátů letošních komunálních voleb.

Na našich  stránkách vám postupně představíme  náš  volební program, který bude zároveň programem dlouhodobého rozvoje Úval. V mnohém navazuje na naše volební programy z roku 2014, 2010 a 2006. Možná, že se náš program nebude na první pohled zásadně lišit od ostatních volebních programů. I my chceme, aby město bylo čisté, aby ve městě dobře fungovala doprava, aby zde vznikaly nové pracovní příležitosti, aby bylo důstojně postaráno o nejmladší i dříve narozené  spoluobčany. Chceme např., aby byla postavena sportovní hala, aby bylo kolem nádraží  kde zaparkovat, aby mladí lidé měli možnost sehnat v Úvalech bydlení a zábavu (viz náš dlouhodobý projekt skateparku). Určitě také chceme navázat na to, čeho již bylo v Úvalech dosaženo a dále to rozvíjet.

To, v čem chceme být pro Vás lepší volbou a pro Úvaly šancí perspektivního rozvoje, jsou schopnost a vůle komunikovat s občany i s neziskovými organizacemi, odbornost a šetrnost při správě majetku a městských financí, poctivost a transparentnost při zadávání veřejných zakázek, profesionalita a zkušenosti při řízení městských organizací i při získávání dotací z evropských fondů

Věříme, že z komunálních voleb vzejde takové zastupitelstvo, které bude ochotno a schopno aktivně řešit každodenní problémy určit cíl a strategii a realizovat vizi dlouhodobého rozvoje našeho města.

Na podzim budeme velice rádi, když nám dáte Váš hlas a když z ostatních kandidátek vyberete takové osobnosti, které jsou připraveny aktivně se podílet  na   rozvoji  Úval a kterým nejde o osobní prospěch, zájmy jedné politické strany nebo dokonce o vlastní prospěch z veřejných financí.

Členové sdružení Otevřené Úvaly

petr_borecky____.jpg

Máme za sebou hodně práce a realizovaných projektů – od těch malých až po velké. Myslím si, že stále mohu pomáhat měnit naše město v místo lepšího žití.

Mgr. Petr. Borecký

předseda sdružení a starosta města
Ing_Josef_Polak_____.jpg

Chodníky a ulicemi počínaje, přes školky, školu, sportovní a kulturní zázemí pokračujíc a čistotou a upraveným vzhledem města konče. Když to jde jinde, proč ne v Úvalech.

Josef Polák

člen sdružení a zastupitel města
lida_milerova_____.jpg

Náš program je realistický, ač pro některé občany nepopulární. Pevně věřím, že zvítězí zdravý rozum a budu se moci podílet se svými kolegy/ kolegyněmi na dalším rozvoji města.

Ing. Ludmila Milerová

člen sdružení a zastupitel města
dana_polakova_____.jpg

Zkušenosti, které jsem za uplynulé roky v této práci získala, bych chtěla uplatnit i v nadcházejícím volebním období jako zastupitel.

Mgr. Dana Poláková

člen sdružení a zastupitel města
Mirka_Borecka____.jpg

Věřím, že každý, i dílčí posun má svůj velký smysl. Proto chci v této práci pokračovat, a to jak na úrovni spolku, tak i na úrovni města.

Mgr. Mirka Borecká

člen sdružení
mgr_marek_mahdal_dis____.jpg

Jsem přesvědčen, že se naše město ubírá správným směrem. Dejte nám proto šanci pokračovat v započaté práci a směrovat Úvaly k lepší budoucnosti.

Mgr. Marek Mahdal, DiS.

člen sdružení
hana_nemcova____.jpg

V projektech spojených se zelení a bydlením bych ráda pokračovala a přispěla tak ke zlepšení kvality bydlení a trávení volného času.

Mgr. Hana Němcová

člen sdružení
Jan_Nemec_.jpg

Pro Úvaly budu i nadále rád v rámci svých možností pracovat, nezávisle na volebním výsledku v nadcházejících komunálních volbách.

Bc. Jan Němec

člen sdružení
jaroslav_spacek____.jpg

Není jedno, co se v našem městě děje, takže si už pár let účastním věcí okolo fungování a směřování Úval. Baví mě sport, chci pomáhat ho u nás rozvíjet.

Jaroslav Špaček

člen sdružení
Petra_Fuxova____.jpg

V Úvalech žiji, až na krátkou pauzu v mládí, celý svůj život. Líbila se mi aktivita sdružení Otevřené Úvaly, proto jsem se stala před lety členkou a na společných projektech se podílím.

Petra Fuxová

člen sdružení
daniel_cejka____.jpg

Chci přispět ke zlepšování sportovního zázemí  a také přispět k tomu, aby se Úvaly rozvíjely dlouhodobě udržitelně ekonomicky bez dluhů.

Bc. Daniel Čejka

člen sdružení
michal_breda____.jpg

Chci omezit jejich plýtvání bezhlavým najímáním konzultačních firem a nedostatečným využíváním veřejných soutěží. Současně chci zvýšit a zpřísnit odborný dohled při realizaci investičních akcí.

Ing. Michal Breda

člen sdružení
Marcel_Breda____.jpg

Chci podporovat otevřené a především průhledné rozhodování při správě a rozvoji města a prosazování koncepce rozvoje města jako klidové, rekreační a kulturní zóny a celkového vývoje Úval k lepšímu.

Ing. Marcel Breda

člen sdružení
mgr_petra_flagner_ba____.jpg

Po celou dobu fungování se Otevřené Úvaly profilují jako sdružení otevřené všem občanům, které však nesklouzává k populistickým slibům či řešením.

Mgr. Petra Flagner BA.

člen sdružení
martina_bredova_.jpg

Chci se podílet na vývoji města k lepšímu, rozvoji kultury a celkový vzhled našeho města.

richard_saidl____.jpg

Věřím, že voliči ocení svými hlasy nejen projekty uskutečněné pod „hlavičkou“ města Úvaly, ale i další drobné příspěvky k zlepšení našeho „místa pro život“.

Ing. Richard Saidl

člen sdružení
robin_duspara__.jpg

Zajímám se hlavně o udržitelnost životního prostředí a celkový vzhled Úval.

Robin Duspara

člen sdružení
vladimir_stastny_____.jpg

Není mi jedno, v jakém městě se svojí rodinou žiji, a není mi jedno, co se v tomto městě děje. To je dobrý důvod se přidat, pokračovat v započaté práci a dokončit vše zamýšlené.

Vladimír Šťastný

člen sdružení
marketa_rydvalova____.jpg

Ta změna, kterou Úvaly prošly za současného vedení města je vidět na každém kroku a je i přes nutné chyby pro mě jako občana velmi pozitivní. A to je podle mého názoru ten nejlepší důvod proč kandidovat.

Markéta Rydvalová

kandiduje za Otevřené Úvaly
nadezda_urbanova____.jpg

V posledních letech pozoruji zřetelný posun k lepšímu v mnoha směrech. Protože s vytyčenou cestou souhlasím, ráda bych se stala její součástí.

Mgr. Naděžda Urbanová

kandiduje za Otevřené Úvaly
petr_urban____.jpg

Jsem nadšenec pro přírodu – louky, lesy, rybníky – to je moje. Jsem rád, že město se konečně začíná starat o svou zeleň, více se jí objevuje v ulicích, začala revitalizace městských lesů i parků. Na tomhle trendu se chci podílet.

Petr Urban

kandiduje za Otevřené Úvaly