Změny územního plánu provedené v 90. letech a pak do roku 2010 určily, že město Úvaly nebude malým městem při hranici Prahy, naopak, bude se dále rozrůstat. Rozrůstání města přinese pochopitelně problémy (zvyšování anonymity života ve městě, houstnoucí doprava a s tím spojené problémy, zastavování krajiny).

Otevřené Úvaly

Rozvoj města a územní plán

Změny územního plánu přinesou ale také příležitosti. Městu porostou příjmy (cca 15 000 Kč ročně za každého jednoho přihlášeného obyvatele), bude se zvyšovat počet zákazníků pro místní obchody. Rostoucí město, příliv zpravidla vzdělaných lidí a kvalitní datová a dopravní infrastruktura bude příležitostí přilákat do Úval firmy produkující vyšší přidanou hodnotu. Příklad Dolních Břežan nebo Vestce, které využily roky 2006 – 2010, kdy bylo možné získat obrovské peníze na budování základny pro vědecký výzkum na to, aby se staly technologickým a výzkumným centrem Středočeského kraje už asi nezopakujeme, ale můžeme se o totéž pokusit v oblasti soukromého sektoru a jím navázaných investic. Rozhodně bychom se neměli vydat cestou budování obrovských skladových parků jako některé obce v okolí.

Příležitosti jsou i přímo u úvalských investorů a podniků.

Vytvoření podmínek pro tento rozvoj města obnáší i nutnost výrazně větší prezentace Úval na investičních fórech a veletrzích, a to i ve spolupráci s vlastníky pozemků určených pro průmyslovou výstavbu a státními či nestátními agenturami (TA ČR, Czechinvest, iniciativa STAR). Součástí musí být i vytvoření tzv. investičního manuálu pro investory jako mají výrazně větší města v ČR i zahraničí (Brno, St. Pölten atd.).

V minulých 4 letech se bohužel nepodařilo přijmout nový územní plán, jelikož se zastupitelstvu nepodařilo najít shodu nad jeho podobou. Je to tedy úkol pro nové volební období.

Priority 2018 – 2022

  • aktualizace strategického rozvojového a integrovaného plánu Úval

  • přijetí nového územního plánu

  • dokončení projektu pokrytí celého území Úval optickými sítěmi

  • vytvoření informačního servisu pro investory

  • vytvoření systému pobídek pro investory v žádoucích oblastech (výzkum, vývoj, produkce výrobků s vysokou přidanou hodnotou, datová centra a centra sdílených služeb atd.)

  • nepovolování nových území určených k zástavbě, mimo míst přímo v intravilánu města nebo míst propojujících doposud oddělené městské čtvrtě

Priority 2022 – 2030

  • souběžné budování navazující veřejné infrastruktury na růst města