Kvalitní školství bezesporu neodmyslitelně patří k fungujícímu městu, společnosti a státu. Na celorepublikové úrovni náš stát váhavě přešlapuje na místě. Před volbami je to vždy atraktivní téma, na které se vždy v období mezi volbami pozapomene…

Otevřené Úvaly

Školství

Proč? Je to jednoduché – investice do školství se vrací až v dlouhodobém horizontu, který zdaleka přesahuje čtyřletý volební cyklus. V Úvalech jsme v posledních 4 letech do školství investovali přes 80 milionů Kč.

Klíčovým úkolem příštích 4 let pak bude vybudování zcela nové svazkové školy, rozšířená kapacita stávající základní školy vystačí cca do let 2021 – 2022. Nová svazková škola bude zároveň znamenat, že Úvaly získají plnohodnotnou krytou sportovní halu. Stejně tak bude nezbytné zajistit dalších alespoň 50 míst ve školkách.

Funkční školství však není jen o budovách, kapacitách a o kvalitním technickém vybavení, ale také a především o kvalitních učitelích. A to, jak v Úvalech kvalitní učitele/ učitelky udržet a nové přilákat, bude jednou z otázek příštích (nejen) 4 let.

Do školské soustavy města pak patří nejen školství veřejné (školky, základní škola, MDDM), ale neodmyslitelně i školství soukromé, které pro děti a jejich rodiče zajímavě rozšiřuje možnosti vzdělávání.

Priority 2018 – 2022

 • vybudování zcela nové svazkové školy

  • náklady této akce cca 450 milionů Kč, realizace cca 2021 – 2022, financování Svazkem obcí Povýmolí (cca 100 milionů Kč) a dotací Ministerstva školství. Podíl Úval cca 80 milionů Kč. Financování podílu: cca 25 mil. Kč z prodejem pozemků města na Vinici, 20 mil. Kč z developerských příspěvků, 35 milionů Kč vlastní zdroje města
 • rozšíření mateřské školy v Cukrovaru o 2 třídy (50 míst)

  • náklady této akce cca 25 milionů Kč, realizace cca 2020, očekávaná dotace cca 18 mil. Kč, podíl Úval cca 7 mil. Kč. Financování podílu: rozpočet města
 • převedení č.p. 65 do správy MDDM a vybudování zcela nového objektu pro kulturní a společenské akce města na Náměstí Svobody

  • náklady této akce cca 15 milionů Kč, realizace cca 2019 – 2020, financování z rozpočtu developera realizujícího nový projekt na Náměstí Svobody
 • přestěhování Základní umělecké školy do objektu Pražská 276

  • náklady této akce cca 4 miliony Kč, realizace cca 2019 – 2020, financování z rozpočtu města
 • oprava budovy B základní školy, úprava topného systému

  • náklady této akce cca 18 milionů Kč, realizace cca 2022, financování buď formou EPC kontraktu nebo dotací z rozpočtu Ministerstva školství či SFŽP (podíl města cca 13 milionů Kč by byl hrazen z rozpočtu města)
 • vybudování venkovních sportovišť a dopravního hřiště na zahradě Základní školy

  • náklady této akce cca 6,5 mil. Kč, realizace v rozmezí 2019 – 2022 dle vypsaných dotací Ministerstva školství. Podíl města cca 650 tisíc Kč by byl hrazen z rozpočtu města
 • zpracování a nastartování programu pro lákání nových perspektivních učitelů pro úvalská školská zařízení a udržení pedagogů stávajících

 • finanční a organizační podpora úvalské základní škole v oblasti výuky cizích jazyků a mezinárodní spolupráce

  • náklad cca 1 milion Kč ročně by byl hrazen z běžného rozpočtu města

Priority 2022 – 2030

 • vybudování kryté tělocvičny a kabinetů pro Základní školu Úvaly na náměstí Arnošta z Pardubic, náklad cca 60 milionů Kč

 • definitivní vyřešení pronájmu/ odkoupení objektu MŠ Pražská, případně výstavba zcela nového objektu školky, náklad v rozmezí 15 – 25 mil. Kč

 • umístění zcela nové krajské veřejné střední školy do Úval (gymnázium, odborná škola)

 • výstavba zcela nového objektu MDDM, náklad cca 50 milionů Kč