Město a jeho život není jen o opravených ulicích, hezké přírodě a fungujícím vodovodu a kanalizaci, ale také (a pro dobře fungující město především) o možnosti sportování, aktivního trávení volného času a kulturním vyžití.

Otevřené Úvaly

Kultura, sport a volný čas

Je to rovněž oblast, kde se mohou vzájemně prospěšně prolínat aktivity města, občanů, jejich spolků a soukromého sektoru. Počítáme i proto i nadále s finanční a organizační podporou úvalských spolků a zájmových organizací v jejich činnosti.

Město má však této oblasti dluh, který zřejmě nepůjde zcela vyřešit v nadcházejícím volebním období. Jde o chybějící objekt městského kulturního domu a knihovny, plnohodnotného prostoru pro outdoorové trávení volného času podobného pražské Gutovce, sportovní haly nebo sítě hřišť v jednotlivých okrajových městských částech. Na základě platného referenda bude v roce 2019 rekonstruováno úvalské koupaliště, přičemž tato rekonstrukce odčerpá prakticky veškeré volné peníze pro tuto oblast pro období 2018 – 2026, jelikož na tuto akci nelze čerpat žádné dotace a využít tak finanční páku.

Priority 2018 – 2022

 • rekonstrukce úvalského koupaliště

  • náklady této akce cca 40 milionů Kč, realizace cca v roce 2019, financování: úvěr.
 • zpracování projektové dokumentace pro objekt městské knihovny a městského kulturního centra na náměstí Arnošta z Pardubic č.p. 18 včetně získání stavebního povolení

  • náklady této akce cca 4,5 milionu Kč, realizace v letech cca 2019 – 2022, financování: 2,5 milionu Kč developerský příspěvek, 2 miliony Kč rozpočet města, kapitola investice
 • zpracování projektové dokumentace pro komplexní revitalizaci lomu v Riegerově ulici na centrum outdoor trávení volnéno času, včetně skateparku

  • náklady této akce cca 1 milion Kč, realizace v letech cca 2019 – 2022, financování z rozpočtu města, kapitola investice
 • vybudování soustavy sportovišť v lokalitách Radlická čtvrť, Slovany, Hájovna, U Horoušánek a Vinice

  • náklady této akce cca 7 milionů Kč, samotná realizace cca 2019 – 2022. Financování: příspěvky developerů na základě plánovacích smluv

Priority 2022 – 2030

 • realizace nového objektu pro MDDM včetně zázemí, náklad cca 20 milionů Kč

 • realizace nového objektu městské knihovny a městského kulturního centra, náklad cca 60 milionů Kč

 • revitalizace lomu Riegrova na outdoor centrum trávení volného času, náklad cca 10 milionů Kč

 • revitalizace plochy pod kostelem a pod Sokolovnou, náklad cca 10 milionů Kč