Zdravotnictví je oblast, která bude v příštích letech (a již nyní je) vystavena zatěžkávací zkoušce a možnost města ovlivnit její fungování je jen omezená. Již nyní mají rodiče problém zaregistrovat své dítě u dětského lékaře, problémy jsou i u dospělých.

Otevřené Úvaly

Zdravotnictví a sociální služby

Problém zdravotnictví tkví ve dvou příčinách. Tou první jsou dostupné fyzické kapacity. Současné zdravotnické středisko v Úvalech je zcela zaplněné a nové ordinace není již kam přidávat. V současné době již existuje projekt rozšíření zdravotního střediska na Pražské ve spolupráci se stávajícím nájemcem MUDr. Marešem a tento projekt bychom rádi dotáhli do konce. S developerem nové zástavby na Hostíně rovněž jednáme o vybudování zcela nového objektu zdravotního střediska v této lokalitě.

Druhou příčinou a složitěji řešitelnou je reálný nedostatek lékařů a jejich chybějících specializací. Tento problém je celorepublikovým, bude se v nejbližších letech zhoršovat a je pravděpodobné, že pokud budeme chtít v Úvalech zajistit dostatek lékařů, neobejdeme se bez pobídek (služební byty, dostatek kapacit ve školství, obecná atraktivita bydlení v Úvalech) a spolupráce se soukromým sektorem.

Nedílnou součástí zdravotnické péče v Úvalech jsou sociální a pečovatelské služby. Tyto mají Úvaly poměrně dobře rozvinuté a dostáváme se postupně do stádia, kdy se již vyplatí zřídit městu Pečovatelskou službu jako samostatnou příspěvkovou organizaci.

Priority 2018 – 2022

  • rozšíření zdravotního střediska na Pražské

    • náklady této akce cca 30 milionů Kč, realizace cca v roce 2020 – 2022, financování: soukromý sektor.
  • další rozšiřování činnosti Pečovatelské služby Úvaly p.o., zavedení standardů kvality a kvantity poskytovaných služeb a případná transformace na samostatnou příspěvkovou organizaci

  • vybudování provázaného systému Pečovatelské služby provozované městem, terénních sociálních a zdravotních služeb a domácí hospicové péče, náklad cca 3 miliony Kč ročně

Priority 2022 – 2030

  • vybudování zcela nového zdravotního střediska v lokalitě Hostín, financování: soukromý sektor

  • vybudování nového domu s pečovatelskou službou, náklad 80 milionů Kč

  • vybudování provázaného systému Pečovatelské služby provozované městem, terénních sociálních a zdravotních služeb a domácí hospicové péče, náklad cca 3 miliony Kč ročně