Dokumenty a smlouvy ke stažení

Koaliční smlouva mezi Otevřenými Úvaly, ODS a ČSSD pro volební období 2014-2018

Postup při pořizování nového územního plánu Úval – Procesní postup pro podávání připomínek a námitek při pořizování nového územního plánu Úval

Smlouva o spolupráci a poskytování vzájemné součinnosti – Tento dokument je přesně v té podobě, v jaké ho měli zastupitelé v okamžiku hlasování o schválení smlouvy.

Stanovisko 7 zastupitelů – ke smlouvě o spolupráci se společností MEI

Příloha č.1 – Výpis společnosti Úvaly Development s.r.o. z obchodního rejstříku

Příloha č.3 – Integrovaný rozvojový plán města – pozoruhodné je, že tento dokument je přílohou smlouvy, i když ho zastupitelstvo ještě neschválilo!

Příloha č. 5 – Výpis z katastru nemovitostí prokazující společnost MEI coby vlastníka pozemků na Hostíně

Příloha č. 7 Organizační struktura MEI – Zde naleznete organizační strukturu společnosti MEI v Evropě

Vývoj korespondence kolem ankety – V dokumentu naleznete neupravenou a původní korespondenci, která se týká ankety ohledně rozvoje Úval, kterou jsme zorganizovali

Návrh grantové politiky města Úvaly

Dopis z Operačního programu pro životní prostředí – podezření z manipulace s veřejnou zakázkou – Sken dopisu od ředitele odboru fondů EU ve věci podezření z manipulace s veřejnou zakázkou – dostavba vodovodní sítě z dubna 201

Návrh bodového systému pro přijímání dětí do MŠ v Úvalech

Smlouva o vyměření a úhradě místního poplatku – Tento dokument je přesně v té podobě, v jaké ho měli zastupitelé v okamžiku hlasování o schválení smlouvy o spolupráci se společností MEI

Stanovisko JUDr. Hochmana (právník města) – ke Smlouvě o spolupráci se společností MEI

Příloha č. 2 – Výpis společnosti MEI z holandského obchodního rejstříku

Příloha č. 4 – Návrh územní studie pro oblast Hostína – etapa před přeložkou

Příloha č. 6 – Specifikace předpokládaného rozsahu Projektů společného zájmu včetně předpokládaných termínů realizace projektů společného zájmu

Příloha č. 8 – Dopis od ABM AMRO – Tento dokument v angličtině obsahuje potvrzení banky, že skupina MEI je dobrým a váženým klientem výše uvedené banky

Demografická studie Úval – V tomto dokumentu se pokoušíme odhadnout další vývoj Úval z hlediska budoucího počtu jejich obyvatel, struktury a následnému vlivu na využití kapacity školek a základní školy. Studie již zohledňuje některé, doposud provedené změny územního plánu

Etický kodex zaměstnance města Úvaly – Přijetí tohoto kodexu zastupitelé za Otevřené Úvaly navrhli na zasedání zastupitelstva dne 14.12. Tento návrh byl zamítnut. V průběhu tohoto volebního období jej zkusíme ještě prosadit.

Archiv časopisu Otevřené Úvaly

Číslo 1/2007 – leden

Číslo 1/2008 – leden

Číslo 4/2008 – říjen

Číslo 1/2010 – červen

Číslo 2/2007 – květen

Číslo 2/2008 – březen

Číslo 1/2009 – duben

Číslo 2/2010 – září

Číslo 3/2007 – říjen

Číslo 3/2008 – červen

Číslo 2/2009 – prosinec