Finance města a jejich kondice jsou alfou a omegou pro plnění všech volebních slibů. Prostě každý slib něco stojí a z něčeho se musí zaplatit.

Finance města

Z pohledu financí máme za sebou zkušenost uplynulých osmi let, kdy nejprve město (roky 2010 – 2014) muselo hradit obrovské náklady spojené s dostavbou vodovodu a kanalizace (přes 500 mil. Kč) a následně (2014 – 2018) investovat nemalé peníze (přes 350 milionů Kč) do zlepšení stavu veřejné infrastruktury.

Výchozím bodem pro kapitolu finance města je stav, kdy je finanční situace města stabilní (k 31.8. měly Úvaly na účtech přes 29 milionů Kč). Dluh ve výši 156 milionů Kč (očekávaný stav k 31.12.2018) bude postupně umořován na základě platných úvěrových smluv. V letech 2019 – 2022 očekáváme, že město bude mít na investice k dispozici cca 145 mil. Kč z vlastních zdrojů, developerských příspěvků a prodeje části městských pozemků.

Klíčovou investicí příštích 4 let bude vybudování nové svazkové školy se sportovní halou. Tato investice spolkne takřka 60% všech volných investičních peněz Úval v příštích 4 letech (cca 80 mil. Kč). Je to velmi vysoká částka, ale investovat ji je nezbytné. Bez prodeje alespoň části městských pozemků na Vinici buď nebude město schopno svůj podíl financovat nebo bude muset razantně omezit ostatní investice.

Na ostatní investice zůstane městu zbytek (cca 65 mil. Kč) a proto je prakticky dané, že bez výrazného zapojení dotačních peněz nebo peněz soukromého sektoru nebude možné tyto investice v plném rozsahu realizovat.  Vzhledem k tomu, že dotace jsou městu propláceny vždy až po dokončení akce, bude nezbytné jednotlivé akce řešit krátkodobými překlenovacími úvěry (revolving, faktoring), které ale nebudou znamenat navyšování celkového dluhu města (úvěr bude zaplacen z obdržené dotace).

Priority 2018 – 2022

 • postupné umořování dluhu města

  • • v letech 2019 – 2022 bude z úvalského dluhu splaceno 64 milionů Kč
 • využívání finančních nástrojů pro financování investic města (revolving, faktoring, EPC)

 • zpracování investičního plánu města do roku 2030, včetně očekávaných nároků na rozpočet

 • zapojení soukromého sektoru do veřejných investic

  • • veřejné investice developerů na základě plánovacích smluv
 • zajištění financování jednotlivých investičních priorit města

  • • běžné zdroje rozpočtu – cca 80 milionů Kč v letech 2019 – 2022
  • • developerské příspěvky – cca 40 milionů Kč v letech 2019 – 2022
  • • prodej části pozemků v lokalitě Vinice – cca 25 milionů Kč
 • zapojení soukromého sektoru do realizace žádoucích veřejných investic (návaznost výstavby)

 • zaměření se na projekty kofinancované z rozpočtu EU, státních programů a Středočeského kraje

Priority 2022 – 2030

 • příprava městských financí pro realizaci investičního plánu 2022 – 2030

 • snížení finančního dluhu města pod hranici 60% hodnoty rozpočtové odpovědnosti v roce 2024

 • zapojení příjmů z vlastní hospodářské činnosti města (vodohospodářská infrastruktura, odpadové hospodářství, činnost Technických služeb)