Již před 4 roky jsme ve volebním programu očekávali, že intenzita dopravy v Úvalech a jejich okolí nadále poroste. Tento předpoklad se vyplnil.

Otevřené Úvaly

Doprava

Do dopravy a komunikací také město v uplynulých čtyřech letech výrazně investovalo. Situace v komunikační síti města je tak výrazně lepší než před čtyřmi lety – opravily se nebo se opravují páteřní komunikace, přibyly propojovací chodníky a stezky pro chodce a cyklisty.

Městu se podařilo zahájit přípravu projektu autobusového terminálu u nádraží (v první fázi jsme koupili objekt „starého“ nádraží, do konce roku by Úvaly měly získat pozemky stávajícího provizorního parkoviště).

Budoucí investice do dopravy ve městě by měly být směřovány především na dokončení rekonstrukce páteřních komunikací doprovázené investicemi do veřejné dopravy a individuální neautomobilové dopravy (stezky pro pěší a pro cyklisty). Pokračovat i nadále chceme v realizaci bezprašných ulic v jednotlivých městských částech, i když nyní již zřejmě pomalejším tempem než v uplynulých 4 letech.

Nevyhneme se zavedení regulace parkování v okolí nádraží a jednou z klíčových investic bude vybudování autobusového terminálu, abychom mohli posílit frekvence autobusových spojů. Součástí by se měla stát realizace plnohodnotného parkoviště P+R, avšak razantní navyšování parkovacích kapacit nepovažujeme za vhodné.

Priority 2018 – 2022

 • rekonstrukce páteřních komunikací – ulice 5. května, Škvorecká od světelné křižovatky na konec města a ulice Pražská

  • náklady této akce cca 140 milionů Kč, realizace v letech cca 2019 – 2023, financování: rozpočet Středočeského kraje cca 100 milionů Kč, Státní fond dopravní infrastruktury 20 milionů Kč, podíl města ve výši cca 20 mil. Kč bude hrazen z běžného rozpočtu města
 • vybudování autobusového terminálu a P+R u nádraží

  náklady této akce cca 70 milionů Kč, realizace v letech cca 2020 – 2022, financování: IROP (ITI) cca 55 milionů Kč, rozpočet Středočeského kraje cca 8 milionů Kč, podíl města Úvaly ve výši cca 7 milionů Kč bude hrazen z běžného rozpočtu města, kapitola investice

 • pokračování v rekonstrukcích a opravách ulic v jednotlivých městských částech

  • náklady této akce cca 3 miliony Kč ročně, realizace cca 2020 – 2022, financování z běžného rozpočtu města, kapitoly opravy a rekonstrukce
 • vybudování propojovacího chodníku Diamantová – náves Horoušánky

  • náklady této akce cca 600 tisíc Kč, samotná realizace cca 2020. Financování: SFDI 80 – 90%, podíl města cca 60 – 100 tis. Kč bude hrazen z běžného rozpočtu města, kapitola investice
 • vybudování propojovacího chodníku Jeronýmova – Milíčova

  • náklady této akce cca 3 miliony Kč, samotná realizace cca 2021. Financování: SFDI 80 – 90%, podíl města cca 500 tis. Kč bude hrazen z běžného rozpočtu města, kapitola investice
 • dobudování a úprava propojovací cyklostezky v úseku ulice Na Spojce – Mánesova – koupaliště – statek Hodov – Horoušany/Tlusovousy

  • náklady této akce cca 2,5 milionu Kč, samotná realizace cca 2019 – 2022. Akce bude plně hrazena z běžného rozpočtu města, kapitola investice
 • vybudování lávky u Devíti kanálů přes Výmolu k Fabráku

  • náklady této akce cca 1 milion Kč, realizace cca 2021. Financování z běžného rozpočtu města, kapitola investice.
 • vybudování okružních křižovatek Jirenská (I/12 x II/101) a Dobročovická (I/12 x III/01215)

  • náklad projektu cca 20 milionů Kč, realizace 2020 – 2022, financování podílově ŘSD a město Úvaly (cca 1 milion Kč). Podíll města Úvaly bude hrazen z běžného rozpočtu města, kapitola investice

Priority 2022 – 2030

 • dokončení rekonstrukce úvalských ulic tak, aby všechny měly bezprašný povrch, náklad cca 30 milionů Kč

 • posilování infrastruktury pro cyklodopravu a veřejnou hromadnou dopravu, náklad cca 2 miliony Kč ročně

 • propojení Slovan a Radlické čtvrti zeleným pásem se stezkou, náklad cca 3 miliony Kč